Για ένα Δελτίο του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού

Έγραψα ήδη για την ανάγκη της επανέκδοσης από τον Δήμο της “Δημοτικής Ενημέρωσης“, έχω όμως τη γνώμη ότι αυτό πρέπει να συνοδευτεί και με την έκδοση ενός Δελτίου του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Ο Δήμος μας είναι Μικρασιατοπροσφυγογενής και ως εκ τούτου θεωρώ πως έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις προαγωγής της γνώσης περί τα Μικρασιατικά πράγματα, που έχουν μακρά, χιλιετηρίδων ιστορία.

Ένα Δελτίο του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού, πέραν του ότι θα κάνει γνωστές ευρύτερα τις δράσεις του Μουσείου, αλλά και τα δεδομένα του, που δεν είναι όσο χρειάζεται γνωστά, θα προάγει και την γνώση περί τα Μικρασιατικά πράγματα, με κατάλληλα δημοσιεύματα των υποστασιοποιούντων τον Δήμο, αλλά και άλλων συμπολιτών μας που έχουν τις γνώσεις αλλά και την έφεση προς τούτο.

Στο Δελτίο του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού μπορεί να βρίσκει την καταγραφή της και κάθε άλλη σοβαρή προσπάθεια ανά την Ελλάδα και τον Κόσμο λαμβάνουσα χώρα, με τη μορφή έστω της βιβλιογραφικής καταγραφής – το ίδιο μπορεί να βρίσκει την καταγραφή της και κάθε άλλη σοβαρή σχετική προσπάθεια ανά την Ελλάδα και τον Κόσμο που έλαβε χώρα κατά το παρελθόν.

Κώστας Π. Παντελόγλου

2 Comments Text