Τι είναι ο «Κόσμος της Ν.Φιλαδέλφειας»

Ο «Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας» πρωτοκυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή τον Αύγουστο του 1984. Τον Οκτώβριο του 2013, 29 χρόνια αργότερα, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής του έκδοσης σε καθημερινή βάση, με στόχο να παρέμβει σε σημαντικά ζητήματα της πόλης μας και να συνεισφέρει με τον τρόπο της στον τραυματισμένο δημόσιο βίο της περιοχής. Απ’ τον Απρίλιο του 2015, και παράλληλα με την ηλεκτρονική του έκδοση, ο «Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας» κυκλοφόρησε και πάλι στο χαρτί σε μορφή δωρεάν διανεμόμενης μηνιαίας έκδοσης, με ύλη κατά βάση προερχόμενη από την ηλεκτρονική έκδοση. Από τον Μάιο του 2017, παράλληλα με την τακτική καθημερινή λειτουργία της ηλεκτρονικής του έκδοσης, ο «Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας» κυκλοφορεί σε μορφή περιοδικού που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα βιβλιοπωλεία της Νέας Φιλαδέλφειας και απευθείας απ’ τους εκδότες του. Η ηλεκτρονική και η έντυπη έκδοση του «Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας» συντάσσεται από τον Μικρασιατικής καταγωγής παλαιό Φιλαδελφειώτη Κώστα Π. Παντελόγλου, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ-Συγγραφέα.

Στην ιστοσελίδα του «Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας» μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο των έντυπων εκδόσεών του απ’ το 1984.

Στην προμετωπίδα του έντυπου «Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας» συναντούσε κανείς από το 1984 την προτροπή του εκ Σμύρνης Δασκάλου του Γένους Δημήτρη Γληνού: «Απαντάτε με θετική εργασία· μελετάτε σοβαρά, εμβαθύνετε επιστημονικά τις ιδέες σας, κηρύχνετέ τες με πίστη και ενθουσιασμό, πολεμάτε τίμια, ειλικρινά, παλληκαρίσια». Ακολουθώντας αυτή την προτροπή, ο «Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας» και στις σημερινές εκδόσεις του δεν βρίσκει ξένο τίποτα το φιλαδελφειώτικο, το μικρασιατικό, το αθηναϊκό, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο.