Τι είναι ο “Κόσμος της Ν.Φιλαδέλφειας”

2
λεπτά ανάγνωσης

Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” πρωτοκυκλοφόρησε σε έντυπη, χειροποίητη μορφή τον Αύγουστο του 1984.

Τον Οκτώβριο του 2013, 29 χρόνια αργότερα, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής του έκδοσης σε καθημερινή βάση, με στόχο να παρέμβει σε σημαντικά ζητήματα της πόλης μας και να συνεισφέρει με τον τρόπο της στον τραυματισμένο δημόσιο βίο της περιοχής.

Απ’ τον Απρίλιο του 2015, και παράλληλα με την ηλεκτρονική του έκδοση, ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” κυκλοφόρησε και πάλι στο χαρτί σε μορφή δωρεάν διανεμόμενης μηνιαίας έκδοσης, με ύλη κατά βάση προερχόμενη από την ηλεκτρονική έκδοση.

Τον Μάιο του 2017, παράλληλα με την τακτική καθημερινή λειτουργία της ηλεκτρονικής του έκδοσης, ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” κυκλοφόρησε και σε μορφή έντυπου περιοδικού.

Η ηλεκτρονική και οι έντυπες κατά καιρούς εκδόσεις του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” συντάσσονταν από τον Μικρασιατικής καταγωγής παλαιό Φιλαδελφειώτη Κώστα Π. Παντελόγλου, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ-Συγγραφέα, με τη βοήθεια του γιου του Παντελή Παντελόγλου από το 2013. Μετά τον θάνατο του Κώστα Π. Παντελόγλου τον Ιούλιο του 2022, την ευθύνη λειτουργίας της ιστοσελίδας διατηρεί ο Παντελής Παντελόγλου.

Στην ιστοσελίδα του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο των έντυπων εκδόσεών του απ’ το 1984.

Στην προμετωπίδα του έντυπου “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” συναντούσε κανείς από το 1984 την προτροπή του εκ Σμύρνης Δασκάλου του Γένους Δημήτρη Γληνού: “Απαντάτε με θετική εργασία· μελετάτε σοβαρά, εμβαθύνετε επιστημονικά τις ιδέες σας, κηρύχνετέ τες με πίστη και ενθουσιασμό, πολεμάτε τίμια, ειλικρινά, παλληκαρίσια”. Ακολουθώντας αυτή την προτροπή, ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας”, όπως τον σχηματοποίησε ο Κώστας Π. Παντελόγλου, δεν βρίσκει ξένο τίποτα το φιλαδελφειώτικο, το μικρασιατικό, το αθηναϊκό, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο.