Για την “Δημοτική Ενημέρωση”

Κατά τη Δημαρχία του Σάββα Σταματιάδη, στην πρώτη της φάση, κυκλοφόρησε η “Δημοτική Ενημέρωση” – λίγες πολυγραφημένες σελίδες την αποτελούσαν, ενημέρωναν όμως οι σελίδες αυτές για τις δραστηριότητες του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας. Αργότερα η “Δημοτική Ενημέρωση” έγινε έντυπη, σχήμα εφημερίδας, με τον ίδιο πάντα σκοπό: την ενημέρωση του κόσμου της Πόλης μας για τις δραστηριότητες του Δήμου.

Όταν τον Σάββα Σταματιάδη διαδέχτηκε στη θέση του Δημάρχου ο Παντελής Γρετζελιάς τότε την θέση της “Δημοτικής Ενημέρωσης” πήρε έντυπο του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας με τίτλο όμως “Δημοκρατική Αλλαγή”, που ήταν η ονομασία του συνδυασμού του Παντελή Γρετζελιά.

Κατά την Δημαρχία του γιατρού Νίκου Αδαμόπουλου το έντυπο του Δήμου επανήλθε, και σωστά, στην ονομασία “Δημοτική Ενημέρωση”.

Επί Δημαρχίας Σταύρου Κόντου και Έφης Γαϊτανά εξέλιπε η “Δημοτική Ενημέρωση”, κακώς κατά τη γνώμη μου, είναι όμως καιρός επί Δημαρχίας Άρη Βασιλόπουλου να ξανακάνει την εμφάνισή της – τούτο σκεπτόμουν πληροφορηθείς τα του συνοπτικού απολογισμού του Δημάρχου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 27 Μαΐου 2015.

Είναι ένα αναγκαίο βήμα, θαρρώ δε ότι τόσο οι δημοεκλεγμένοι, όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας, ευτυχές πέρας, δημοτική ενημέρωση κάποιου επιπέδου, που είναι απαραίτητη σε όλους μας.

Κώστας Π. Παντελόγλου

2 Comments Text