Image

Απάντηση σε εξώδικη όχληση

10
λεπτά ανάγνωσης

Στις 31 Οκτωβρίου 2023 μάς επιδόθηκε μια «εξώδικη όχληση, διαμαρτυρία, πρόσκληση», η οποία υπογράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 από τους Γιάννη Βούρο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Χρήστο Κίτσιο, Αντωνία Αναστασοπούλου και Εύα Μιχαλίνα Κολοβού, υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Σε αυτό τους το εξώδικο οι τέσσερις υπογράφοντες στρέφονται εναντίον εμού, του Παντελή Παντελόγλου ως υπεύθυνου έκδοσης της ηλεκτρονικής εφημερίδας Ο Κόσμος της Νέας Φιλαδέλφειας, εξαιτίας του άρθρου μου με τίτλο «Έξυπνες διαβάσεις: Κι άλλος διαγωνισμός σαν του ηλεκτροφωτισμού;», που δημοσιεύτηκε στον Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας στις 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Μου ζητούν να αποσύρω το ανωτέρω δημοσίευμα και να αναρτήσω εντός δέκα ημερών από την επίδοση το εξής κείμενο στον Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας:

«Αναφορικά με την από 18.09.2023 δημοσίευσή μου στην ιστοσελίδα που διατηρώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kosmosnf.gr εγώ ο Παντελής Παντελόγλου, δηλώνω ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω δημοσίευσης είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΕΣ και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ζητώ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ για όλα όσα ψευδώς αναφέρονται στην ανωτέρω δημοσίευση τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, και υπόσχομαι ότι δεν θα το επαναλάβω στο μέλλον. Τόσο ο δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι ήτοι ο κ. ΚΙΤΣΙΟΣ  Χρήστος, η κα ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία και η κα ΚΟΛΟΒΟΥ Εύα, ανέλαβαν και διεξήγαγαν τον διαγωνισμό για τις «ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πράττοντας τα δέοντα. Η διαδικασία δημοπράτησης του ανωτέρω έργου-προμήθειας-υπηρεσίας έγινε με απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με το νόμο, υπό την άμεση εποπτεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατόπιν τούτου, ανακαλώ το από 18.09.2023 δημοσίευμά μου, το οποίο στηρίχθηκε σε εσφαλμένες πληροφορίες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

Αν δεν αναρτήσω αυτό το κείμενο, οι τέσσερις υπογράφοντες δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για αποκατάσταση της προσωπικής τους τιμής και υπόληψης και προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία έχουν υποστεί.

Εξέτασα με προσοχή το εξώδικο σε αντιπαραβολή με το δημοσίευμα το οποίο αφορά. Οφείλω να επισημάνω εδώ τα παρακάτω, και επιφυλάσσομαι να τα επισημάνω και με κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο προς τους τέσσερις υπογράφοντες, αλλά και προς την κοινωνία του τόπου μας. Σε τελική ανάλυση, αυτή είναι κατά την άποψή μου ο τελικός κριτής αυτής της συζήτησης, την οποία εγώ προτιμώ να κάνω πολιτικά και δια του τύπου, με όρους πολιτικούς και όχι νομικούς.

1

Το εξώδικο, που παρατίθεται ολόκληρο στο τέλος του άρθρου για λόγους ενημέρωσης του κοινού, μια που αφορά μια δημόσια υπόθεση, εκτείνεται σε 16 φύλλα.

Περιλαμβάνει, πέραν μιας εκτύπωσης του δικού μου δημοσιεύματος που έγινε στις 26 Οκτωβρίου (στου οποίου τα φύλλα λείπουν οι verso σελίδες, πιθανότατα από λάθος του δικαστικού επιμελητή κατά τη φωτοτύπηση), την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την επίμαχη σύμβαση από την έγκριση της μελέτης ΑΜ123/22 και μετά και, βεβαίως, τους ισχυρισμούς των τεσσάρων υπογραφόντων.

2

Στην αναλυτική περιγραφή απαντιέται ένα εκ των ερωτημάτων που είχα θέσει με το δικό μου δημοσίευμα: Τι ήταν αυτό το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με αρ.πρωτ. 18127/29-7-2022 που είχε περιληφθεί στη σχετική απόφαση 190/2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΚΞ46ΜΩ0Ι-ΥΛΗ), στο οποίο εμφανίζονταν ανακόλουθες ημερομηνίες; Επ’ αυτού οι υπογράφοντες δηλώνουν στο εξώδικο:

«Εν συνεχεία, η Οικονομική Επιτροπή, δυνάμει της υπ’ αρ. 190/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΚΞ46ΜΩ0Ι-ΥΛΗ) απόφασή της [sic], ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ.: 123/2022». Η ανωτέρω απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια είχε ως συνημμένο (προφανώς εκ παραδρομής) το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με αριθμό πρωτοκόλλου όχι αυτό που πραγματικά έλαβε, δηλαδή το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18499/04-08-22, αλλά το εσφαλμένο υπ’ αριθμ. 18127/29-7-2022».

Στη συνέχεια, οι τέσσερις υπογράφοντες παραθέτουν το ορθό πρακτικό με αρ.πρωτ. 18499/04-08-2022, όπου δεν εμφανίζονται οι ανακολουθίες των ημερομηνιών τις οποίες είχα επισημάνει στο αρχικό δημοσίευμα. Τουτέστιν, οι τέσσερις υπογράφοντες επιβεβαιώνουν την ανάρτηση στη Διαύγεια του πρακτικού το οποίο σχολίασα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Και μόνο αυτό θα αρκούσε για να πει κανείς ότι το δημοσίευμά μου της 18 Σεπτεμβρίου 2023 δεν ήταν «ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΕΣ», όπως μου ζητούν να δηλώσω. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση «εσφαλμένων πληροφοριών». Το σχόλιό μου για τις ανακόλουθες ημερομηνίες βασίστηκε σε υπάρχον αλλά εσφαλμένο έγγραφο που είχε αναρτήσει ο Δήμος στη Διαύγεια με δική του ευθύνη. Το έγγραφο διορθώθηκε στη Διαύγεια μετά τη δική μου επισήμανση και με καθυστέρηση αρκετών ημερών (η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του εν λόγω εγγράφου στη Διαύγεια είναι 13/10/2023, 14:28:33).

3

Υπάρχουν και άλλα σημεία του αρχικού δημοσιεύματος που δεν είναι «ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΗ» ούτε «εσφαλμένες πληροφορίες»: Τα στοιχεία των τριών εταιρειών που έδωσαν προσφορές στην Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ούτε αμφισβητούνται εξάλλου στο εξώδικο. Επρόκειτο απλώς για στοιχεία δημοσιότητας των εταιρειών, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα υποχρεωτικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των εταιρειών. Το εξώδικο δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το ζήτημα.

4

Στο αρχικό μου δημοσίευμα, παραθέτοντας τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση, δεν υποστήριξα πουθενά ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν νομότυπη ή ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι παρανόμησαν. Η βαρύτερη διατύπωση που επέλεξα στις 18 Σεπτεμβρίου για να χαρακτηρίσω το τι έχει συμβεί είναι «αμφιβολίες για τη διαφάνεια της διαδικασίας». Όμως επεσήμανα και κατέκρινα ότι η επιλογή της συγκεκριμένης προμήθειας ουσιαστικά προηγήθηκε της νομότυπης διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στην καθεαυτή προμήθεια, υπήρξε δηλαδή μια πρωτίστως πολιτική απόφαση με ορισμένα κριτήρια.

Το γεγονός αυτό δεν το χαρακτήρισα παράνομο. Μίλησα για «ουσιώδες πολιτικό και τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν απαντούν οι Βούρος, Λέκκας και λοιποί συγγενείς, ούτε όμως και η μελέτη Α.Μ. 123/22 που εκπόνησε (;) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου». Έθεσα τα ερωτήματα «Πώς και γιατί έπεσε στο τραπέζι η συγκεκριμένη ιδέα, σε ποιο όργανο συζητήθηκε συγκριτικά με άλλες προτάσεις, πώς αξιολογήθηκε από τους αιρετούς, ποιος κοινωνικός διάλογος οδήγησε σε αυτή την επιλογή;». Σχολίασα ότι οι φωτογραφικές μελέτες «είναι γενικευμένη πρακτική στις δημόσιες προμήθειες, η οποία ευνοεί τους προμηθευτές οι οποίοι είναι σε θέση να προσεγγίζουν με προνομιακούς όρους αιρετά ή και υπηρεσιακά στελέχη». Στο συγκεκριμένο ζήτημα των «έξυπνων διαβάσεων», υπέδειξα ενδεικτικά ότι άλλοι δήμοι (Παιανία, Καλαμαριά) επέλεξαν φτηνότερες λύσεις από τους ίδιους προμηθευτές. Και επίσης ότι άλλοι δήμοι (Ελληνικό-Αργυρούπολη, Αγία Παρασκευή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Ηλιούπολη, Ελευσίνα, Χαλάνδρι, Αθήνα), στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτικού προγράμματος επέλεξαν άλλες επενδύσεις ως πιο χρήσιμες γι’ αυτούς, τις οποίες κι εγώ έκρινα χρησιμότερες για την πόλη μας.

5

Το βασικό επίδικο του δημοσιεύματος της 18ης Σεπτεμβρίου δεν ήταν, λοιπόν, η υποτιθέμενη μη νομιμότητα της συγκεκριμένης προμήθειας. Ήταν η πολιτική κριτική των αποφάσεων της απερχόμενης δημοτικής αρχής, με τη βοήθεια τεκμηρίων προερχόμενων από δημόσια έγγραφα.

Όσο ενοχλητική κι αν είναι μια τέτοια κριτική για μια δημοτική αρχή που διεκδικούσε την επανεκλογή της, είναι κατά τη γνώμη μου και θεμιτή και αναγκαία, ειδικά μέσα στην προεκλογική περίοδο.

Το νομότυπο της διαδικασίας, το οποίο και ουδέποτε αμφισβήτησα, δεν απαλλάσσει εμένα, τον «Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας» και την κοινή γνώμη της πόλης από την υποχρέωση να ασκούμε συγκροτημένη πολιτική κριτική ως προς τη μέθοδο λήψης αποφάσεων μιας (της κάθε) δημοτικής αρχής.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση των «έξυπνων διαβάσεων» τίθεται, και αυτό έθεσα πρωτίστως στο δημοσίευμα, το ζήτημα της σκοπιμότητας του έργου, των προτεραιοτήτων της δημοτικής αρχής και, βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο αυτές εμφανίζονταν κατά την προεκλογική περίοδο.

6

Δεν έχω κανέναν λόγο επί της αρχής λόγο να στρέφομαι εναντίον των υπαλλήλων του δήμου μας, όπως και οποιουδήποτε άλλου δήμου. Οι υπάλληλοι, όμως, έχουν αρμοδιότητες και απ’ τις αρμοδιότητές τους αυτές προκύπτουν και συγκεκριμένες ευθύνες. Επειδή οι υπογραφές τους έχουν βάρος αναφέρομαι στα ονόματά τους όταν υπογράφουν δημόσια έγγραφα στα οποία ασκώ κριτική δια του τύπου. Κατανοώ ότι οι υπάλληλοι οφείλουν να εκτελούν εντολές (μέχρι του επιπέδου του “εντέλλεσθε”) και έχω κι άλλες φορές επισημάνει πώς η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής μπορεί να εκθέτει τους υπαλλήλους του δήμου.

Ειδικά για τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή και τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στις 22 Σεπτεμβρίου 2023,  λίγες ημέρες μετά το επίμαχο δημοσίευμα της 18ης Σεπτεμβρίου, ανάρτησα στον Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας άρθρο με τίτλο «Ποιος εκθέτει τους υπαλλήλους του δήμου;» όπου εξετάζω και πάλι με βάση δημόσια έγγραφα μια άλλη περίπτωση όπου οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας διεκπεραίωσαν νομότυπα ένα τεχνικό έργο του οποίου η σκοπιμότητα και η μορφή αποφασίστηκε από τους αιρετούς του δήμου παρά τα ζητήματα διαδικασίας και νομιμότητας που εγέρθηκαν κατά την επίσημη συζήτηση των αιρετών, η οποία είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής. Οι τεχνικές αστοχίες του συγκεκριμένου έργου σημειώθηκαν από άλλο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της πόλης.

Η κατακλείδα του εν λόγω άρθρου διατύπωνε την εξής κριτική: “Ποιος έχει υπογράψει τη μελέτη γι’ αυτό το έργο; Μια μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, της οποίας το όνομα αναφέρει ο δήμαρχος στα πρακτικά μιας επόμενης Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή θα την πληρώσει, λοιπόν, για τις δήθεν εξυπηρετήσεις του αδαούς δημάρχου μετά την επόμενη πλημμύρα της οδού Περισσού; Αυτά ως προς το ποιος εκθέτει τους υπαλλήλους όταν εκτελούν τις εντολές που τους έδωσε η δημοτική αρχή…”.

7

Δεδομένων των παραπάνω, αδυνατώ να υπογράψω το κείμενο που μου ζητήθηκε, διότι αν το υπέγραφα θα δήλωνα κάτι ψευδές. Κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει ούτε στην παράδοση του «Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας», ούτε στην προσωπική μου ηθική υπόσταση, την οποία οφείλω κι εγώ απ’ την πλευρά μου να υπερασπίζω, όπως κάνουν και οι υπογράφοντες το εξώδικο για τους εαυτούς τους.

Ωστόσο ξεκαθαρίζω πως ουδέποτε έγραψα ότι οι υπάλληλοι του δήμου παρανόμησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ούτε είχα σκοπό να θίξω την τιμή και την υπόληψη του κυρίου Κίτσιου, της κυρίας Αναστασοπούλου και της κυρίας Κολοβού. Δεν υπονόησα συμπαιγνία των τριών μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. Είπα απλώς ότι όταν έχεις επιλέξει ως δημοτική αρχή μία προμήθεια που διατίθεται στην αγορά από πεπερασμένο αριθμό εταιρειών, που μάλιστα εμφανίζονται να συσχετίζονται μέσω κοινών προσώπων στις διοικήσεις τους, δεσμεύεσαι τελικά απ’ τις προθέσεις των εταιρειών αυτών. Αυτό δεν ετέθη σε καμία περίπτωση ως μομφή εναντίον των τριών υπαλλήλων. Αν δεν κατέστη σαφές στις 18 Σεπτεμβρίου, το καθιστώ σαφές σήμερα.

8

Η επιλογή της προμήθειας των «έξυπνων διαβάσεων» εξέφραζε την πολιτική βούληση της απερχόμενης δημοτικής αρχής με την οποία διαφωνώ. Παραμένει δικαίωμά μου να ασκώ κριτική σε αυτή την πολιτική βούληση. Θεωρώ δε ότι η επιλογή της απερχόμενης δημοτικής αρχής να επιλέξει νομικό τρόπο απάντησης σε ένα κριτικό δημοσίευμα δημιουργεί αρνητικά προηγούμενα και θα έπρεπε να προβληματίσει όλους τους συμμετέχοντες στην τοπική πολιτική ζωή, αλλά και όσους δεν συμμετέχουν, που είναι και περισσότεροι.

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

Παντελής Παντελόγλου (π.)