Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κλπ. – Σχόλια επί των εργασιών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής .3

Είπα σήμερα να καταγράψω μερικά απ’ όσα είπε ο εισηγητής του κόμματος της ΝΔ και αναφέρονται στο Γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια – να λοιπόν τι είπε σχετικά μ’ αυτό:

“Η ρύθμιση αφορά δημόσιο ακίνητο, του οποίο το μεγαλύτερο μέρος έχει παραχωρηθεί δωρεάν στο αθλητικό σωματείο…

Η έκταση αυτή χρησιμοποιήθηκε από την ΑΕΚ, η οποία σταδιακά διαμόρφωσε τις απαραίτητες αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν ως το 2003, οπότε και κατεδαφίστηκαν για να δημιουργηθούν νέες και σύγχρονες.

Σήμερα, λόγω της ατελέσφορης προσπάθειας να υλοποιηθούν τα σχέδια, σχεδιάζεται η κατάρτιση νέου προγράμματος που στοχεύει στην ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία του αθλητικού σωματείου με την Πολιτεία, με τον οικείο Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά και τους φορείς του προσφυγικού Ελληνισμού”.

Και κει που ο εισηγητής της ΝΔ έλεγε αυτά, γύρισε ξαφνικά την πλάκα κι άρχισε να λέει τα παρακάτω, αμέσως μετά τα όσα παραπάνω καταχώρησα:

“Η εν λόγω επένδυση παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη τα οποία απλώνονται σε ένα μεγάλο φάσμα της δημόσιας ζωής και λειτουργίας. Αρχικά αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας παραγωγική και στρατηγική επένδυση, η οποία διαθέτει χαρακτηριστικά οικονομικής και επενδυτικής παρέμβασης και αλλαγής στα υφιστάμενα δεδομένα. Στην συνέχεια προβλέπεται να επιφέρει ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα πολλαπλασιαστικής φύσης και σημαντικής έντασης τόσο στην τοπική όσο και στην συνολική οικονομία. Είναι μια επένδυση που προάγει και συμβάλλει στον στόχο για την έξοδο της χώρας από την τρέχουσα οικονομική και δημοσιονομική κρίση”.

Δεν γνωρίζω τον εισηγητή της ΝΔ, Διονύσιος Σταμενίτης λέγεται, δεν έχω καν την περιέργεια να μάθω πού εκλέγεται βουλευτής, όμως για να αναφερθεί σε όσα αναφέρθηκε δεν θα έπρεπε να το έχει ψάξει λιγάκι το θέμα; Τους ισχυρισμούς της Θεώρησης που συνοδεύει το Νομοσχέδιο, για τους οποίους τόσα έχω δημοσιεύσει στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, δεν έπρεπε να τους επαληθεύσει και με μια δική του έρευνα, αν ισχύουν, πριν τους επικαλεστεί;

Αυτό δεν το έπραξε και τούτο είναι προφανές για έναν που έχει μελετήσει καλά τα πράγματα. Κρίμα! Μένει όμως κάποιος καιρός ακόμα να το πράξει μελετώντας προσεκτικά όσα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κλπ. προβλέπει, ώστε το Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής των Ελλήνων να μην πει πάλι λόγια που δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα. Διότι τότε θα είναι διπλό το κρίμα! Και θα έχει συντελέσει στην καταδίκη της Νέας Φιλαδέλφειας και του κόσμου της – μαζί και των Νεοδημοκρατών της, που τώρα αμέριμνοι για τα συμβαίνοντα περί άλλα τυρβάζουν…

Κώστας Π. Παντελόγλου