Image

Η Λαϊκή Συναυλία, ο Μίκης Θεοδωράκης, η Νέα Φιλαδέλφεια (1963)

Το παρακάτω κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στον έντυπο Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας, αρ. φυλ. 1, Αύγουστος 1984, σελ. 10-20 με τον ίδιο τίτλο.

Γράφει ὁ Μίκης Θεοδωράκης στό βιβλίο του “Star System” – πού κυκλοφόρησε πρόσφατα – καί τοῦτα ἀναφερόμενος στή λαϊκή Συναυλία τῆς δεκαετίας τοῦ 1960:

“… εἶμαι αὐτός πού καθιέρωσε στή χώρα μας τή λαϊκή Συναυλία. Ξεκίνησα μάλιστα ἀπό τήν Ελευσίνα στά 1960 γιατί προσέδιδα ἱστορικές διαστάσεις σέ μιά μορφή πνευματικῆς ἐπικοινωνίας πού τήν ἤθελα ὅμοια μ᾽ ἐκείνη πού ὑπῆρχε στά ᾿Ελευσίνια Μυστήρια… Εἶναι τραγική εἰρωνεία τό γεγονός ὅτι στή βάση τοῦ συλλογισμοῦ μου ὑπῆρχε ἀκριβῶς τό ἀντίϑετο ἀπό ὅ,τι γίνεται σήμερα μέ τή Λαϊκή συναυλία-στάρ σύστεμ.

Δηλαδή πίστευα ὅτι μέ τή λαϊκή Συναυλία καθιερωνόταν μιά νέα ποιότητα σχέσεων ανάμεσα στούς δημιουργούς καί τό κοινό. Μάλιστα ἡ σκηνική σύλληψη ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τοποϑετοῦσε τόν συνϑέτη καί τόν ποιητή πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τό κοινὸ.

Φυσικά καί οἱ ἑρμηνευτές (τραγουδιστές καί ἠθοποιοί) λειτουργοῦσαν μέ τόν ἴδιο τρόπο. Γιά τήν ἱστορία σημειώνω ὅτι στήν πρώτη συναυλία στήν ᾿Ελευσίνα συμμετεῖχαν οἱ Χριστοδούλου-Μπιθικώτσης καί ἡ Εἰρήνη Παππᾶ.

Ἔχω λοιπόν νομίζω κάποιο πρόσθετο ἠθικό δικαίωμα σάν πνευματικός πατέρας αὐτῆς τῆς μορφῆς ἐπικοινωνίας νά διαμαρτυρηϑῶ ἐντονότερα γιά τή βασική ἀλλοίωση τῆς ἀρχικῆς ἰδέας μέ τόν ἀποκλεισμό τῶν δημιουργῶν.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς σύλληψης ἦταν ἡ ἀπουσία ἐμπορικοῦ κέρδους ὥστε ἡ μορφή αὐτῆς τῆς σχέσης να ἔχει βαϑειά ἰδεολογικό χαρακτῆρα.

Ηταν μιά λαϊκή Λειτουργία μέ βάση τήν ἑλληνική ποίηση καί τήν ἑλληνική μουσική πού ἄνοιγαν σταθερά τούς ὁρίζοντες γιά μιά νέου τύπου συλλογική σχέση.

Καί ἐδῶ ὑπάρχει μιά ἀκόμα πιό ἀποκρουστική διαστρέβλωση τῆς ἀρχικῆς μου ἰδέας μέ τήν μετατροπή τῆς λαϊκῆς Συναυλίας σὲ ἐμπορευματικό εἶδος, τήν μεταβολή τοῦ τραγουδιοῦ σέ καταναλωτικό προϊόν καί τήν καθιέρωση τοῦ τραγουδιστή-στάρ πού εἶναι συγχρόνως ὁ τραγουδιστής μπίζνεσμαν…

… θεωροῦμε ὅτι αὐτή ἡ χρήση τῆς Λαϊκῆς Συναυλίας -μέ τή μορφή πού πῆρε σήμερα- ἀποτελεῖ προσπάθεια ξεγελάσματος καί ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ λαοῦ. Καί ἀκόμη αὐτή ἡ μορφή ἄμεσης ἐπικοινωνίας ὅλων τῶν παραγόντων τοῦ ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ καί ἰδιαίτερα τῶν δημιουργῶν μέ τό κοινό χρησιμοποιεῖται σήμερα ἀπό ὁρισμένους τραγουδιστές σάν ὅπλο γιά τήν κατάργηση τῶν δημιουργῶν καί τήν προσωπική τους καί μόνο προβολή. …”

Σ᾽αὐτά πού ὁ Μίκης Θεοδωράκης γράφει θά εἶχα νά προσϑέσω μερικά. Κι᾿ αὐτό γιά δυό λόγους.

Πρῶτο γιατί ἀποδίδεται ἔτσι πιστότερα ἀπ᾿ ὅσο τό κάνει ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἡ “εἰκόνα” τῆς Λαϊκῆς Συναυλίας τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καί ἡ πιστότερη αὐτή ἀπόδοση μπορεῖ νά βοηϑήσει, κατά τήν γνώμη μου, ὥστε νά προσδιοριστοῦν οἱ παράγοντες πού καί στίς σημερινές συνϑῆκες ὀφείλουν νά ἐνεργήσουν ἀποτελεσματικά γιά εὐτυχῆ κατάληξη τῆς ἀναγκαίας προσπάϑειας ἀλλαγῆς “κακῶς κειμένων” καί προόδων σέ τοῦτο τον τομέα καί

Δεύτερο γιατί οἱ σημερινοί νέοι τῆς Νέας Φιλαδέλφειας μά καί ἐκεῖνοι πού διάλεξαν τή Νέα Φιλαδέλφεια γιά νά κατοικήσουν ἤ νά δουλέψουν στά 21 χρόνια πού πέρασαν ἀπό τότε εἶναι χρήσιμο νά μάθουν -μά καί οἱ παλαιότεροι κάτοικοι τῆς Νέας Φιλαδέλφειας νά θυμηθοῦν- πλευρές τῆς δραστηριότητας τῶν δυνάμεων τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς πρωτοπορίας τῆς περιοχῆς καί τῆς συμβολῆς τους σέ ἐξελίξεις πού ξεπέρασαν τά ὅρια καί τῆς συνοικίας καί τῆς συγκεκριμένης περιόδου.

Τά ὅσα θά παραθέσω δέν εἶναι μιά δική μου μαρτυρία γιά τὸ γεγονός πού ἀναφέρομαι. Κι αὐτό θά γίνει, μά κάποια ἄλλη στιγμή. Τώρα κρίνω πώς εἶναι ἀρκετό νά παραθέσω τά ὅσα ἡ “Αὐγή” -ἡ ἐφημερίδα ὅλης τῆς Αριστερᾶς προδικτατορικά- εἶχε γράψει σχετικά μέ μιά ἐκδήλωση στή Νέα Φιλαδέλφεια τό καλοκαῖρι τοῦ 1963. Ας ἀρχίσουμε λοιπόν…

1

Τήν Παρασκευή 9 Αὐγούστου 1963 στήν δεύτερη σελίδα τῆς ἡ “Αὐγή” ἀνάγγελνε:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Τήν προσεχῆ Δευτέρα 12 Αὐγούστου στίς 8 μμ. ὁ Σύλλογος Φίλων “Ἑλληνικῆς Μουσικῆς ὁργανώνει στόν κινηματογράφο “Άλσος” στή Νέα Φιλαδέλφεια μεγάλη καλλιτεχνική ἐκδήλωση στή μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη. Θά παρεβρεθοῦν παράγοντες τῆς Δημοκρατικῆς Κίνησης Νέων “Γρηγόρης Λαμπράκης”. Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική τραγούδια καί ἀπαγγελίες. Τή λαϊκή ὀρχήστρα θά διευθύνει ὁ Μίκης Θεοδωράκης.”

2

Τήν Κυριακή 11 Αὐγούστου 1963 στήν ἔνατη σελίδα, στίς στῆλες “ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”, ἡ “Αὐγή” ἔγραφε:

“Ἡ νεολαία καί ὁ λαός τῆς Νέας Φιλαδέλφειας περιμένουν μέ ἀνυπομονησία τὴν καλλιτεχνική ἐκδήλωσι πού ὀργανώνει αὔριο τό βράδυ στίς 8 μμ. ὁ Σύλλογος Φίλων Ἓλληνικῆς Μουσικῆς στόν κινηματογράφο “Αλσος”. Τό πρόγραμμμα -ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη- περιλαμβάνει μουσική τραγούδια καί ἀπαγγελίες. Τή λαϊκή ὀρχήστρα θά διευϑύνη ὁ Μίκης Θεοδωράκης. Τή γιορτή θά τιμήσουν παράγοντες τῆς Δημοκρατικῆς Κινήσεως Νέων “Γρηγόρης Λαμπράκης”.

3

Τήν Τρίτη 12 Αὐγούστου 1963 στήν τελευταία τῆς σελίδα ἡ “Αὐγή” δημοσίευε τήν εἴδηση:

ΣΤΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΜΑΤΑΙΩΣΕ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η καλλιτεχνική ἐκδήλωσις σέ μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη πού εἶχε προγραμματίσει γιά χθές τό βράδυ στόν κινηματογράφο “Άλσος” τῆς Νέας Φιλαδέλφειας, ὁ Σύλλογος Φίλων Ἓλληνικῆς Μουσικῆς (ΣΦΕΜ) ματαιώθηκε. Ἡ ματαίωσις τῆς καλλιτεχνικῆς αὐτῆς βραδυᾶς -γιά τήν ὁποία εἶχαν πωληθῆ περισσότερα ἀπό 700 εἰσιτήρια- ὀφείλεται στήν ὑπαναχώρηση τοῦ ἐπιχειρηματία τοῦ κινηματογράφου, ὁ ὃποῖος ὕστερα ἀπό παρέμβασι τῆς χωροφυλακῆς ἀϑέτησε τίς ρητές ὑποχρεώσεις πού εἶχε ἀναλάβει ἀπέναντι τοῦ συλλόγου μέ τό πρόσχημα ὅτι ἐπρόκειτο γιά πολιτική καί ὄχι καλλιτεχνική ἐκδήλωσι.

Μέ πρωτοβουλία τοῦ ΣΦΕΜ συγκεντρώϑηκαν ἑκατοντάδες ὑπογραφές κάτω ἀπό ἕνα ὑπόμνημα διαμαρτυρίας1 γιά τήν οὐσιαστική παραβίαση τοῦ δικαιώματος τοῦ συνέρχεσθαι πού ἐξασφαλίζει τό Σύνταγμα. Ὁ ΣΦΕΜ ἀνακοινώνει, ὅτι τά εἰσιτήρια θά χρησιμοποιηϑοῦν σέ προσεχῆ ἐκδήλωσι τοῦ συλλόγου, ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τῆς ὁποίας θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς. Πληροφορούμεθα ὅτι ὁ ΣΦΕΜ πρόκειται νά ὑποβάλη μήνυσι κατά τῶν ὑπευθύνων ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς.”

4

Τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου 1963 ἡ “Αὐγή” στή δεύτερη σελίδα της δημοσίευε δηλώσεις τοῦ Μίκη Θεοδωράκη πού διέψευδε τίς “δηλώσεις” πού τοῦ ἀποδίδονταν γιά ὄριστική ἐγκατάσταση στό ἐξωτερικό.

“… Αναφέρω πραγματικά γεγονότα -δήλωνε ἀνάμεσα στά ἄλλα ὁ Μίκης Θεοδωράκης. Εἶναι πασίγνωστο ὅτι βρίσκομαι ἐπίσημα καταχωρημένος στόν Ίντεξ τῶν κρατικῶν -μυστικῶν καί φανερῶν- ὑπηρεσιῶν. Τό ραδιόφωνο μ᾽ ἔχει ἀποκλείσει.

Ὑπάρχει καί κάτι καινούργιο πού σᾶς τό ἀποκαλύπτω ἐδῶ: μοῦ ἀπαγορεύουν νά δώσω τίς συναυλίες μου τῆς κλασσικῆς μουσικῆς. Τελευταῖα ἡ ἀστυνομία ἀπαγόρευσε στήν Καλλιθέα συναυλία μου μέ τήν Μ.Ο.Α. χωρίς νά φαίνεται, βέβαια, ἐπίσημα μέ τήν μέθοδο τῆς πίεσης ἐπί τῶν ἰδιοκτητῶν αἰθουσῶν νά μή τίς παραχωροῦν σέ μένα, ὅπως ἔγινε καί στή Ν.Φιλαδέλφεια ὅπου ἡ χωροφυλακή ἄσκησε πίεση στόν ἰδιοκτήτη τῆς αἴθουσας, μέ ἀποτέλεσμα τήν ματαίωση τῆς συναυλίας μου ἐκεῖ μέ τή λαϊκή ὀρχήστρα. Τό πιό χυδαῖο εἶναι ὅτι ἀσκεῖται πίεση τρομοκρατική ἐπί τῶν συνεργατῶν μου καί φτάσαμε στό ϑλιβερό φαινόμενο νά μήν τολμοῦν οἱ μουσικοί νά συνεργαστοῦν μαζί μου σέ δημόσιες ἐμφανίσεις. Ο τελικός σκοπός τους εἶναι διαφανής: θέλουν νά μέ ἀπομονώσουν καί νά μέ καταδικάσουν σέ σιωπή, ὥστε νά κοποῦν οἱ δεσμοί μου μέ τό λαό μας καί ἰδιαίτερα μέ τή νεολαία μας.

Αν παραδεχθῶ αὐτή τήν κατάσταση, δέν μοῦ μένει τίποτε ἄλλο παρά νά διαμαρτύρομαι συνεχῶς. Αλλά ἡ διαμορτυρία δέν εἶναι δράση. Εἶναι ἀντίδραση. Καί ὁ καλλιτέχνης πρέπει νά δρᾷ μέ τόν πιό ἀποτελεσματικό τρόπο, μέ τῆν προσφορά τοῦ ἔργου του.

Έτσι ἀφοῦ ἐξαντλήσω ὅλα τά μέσα δράσης ἐδῶ, καταφεύγω στό ἐξωτερικό, ὅπου ἔχω τήν εὐχέρεια νά δρῶ καί νά δημιουργῶ ἐλευθερα παρουσιάζοντας τό ἔργο μου.

Καί ἀκριβῶς αὐτό τόν σκοπό ἔχω. Να προβάλλω τή δραστηριότητά μου γιά ἕνα χρονικό διάστημα καί στό ἐξωτερικό, μέ παντοτινή προοπτική νά γυρίζω στόν τόπο μου καί νά ἀντλῶ δυνάμεις καί ἐμπνεύσεις ἀπό τό λαό μας καί τόν πολιτισμό του.

-Καί ἡ κίνηση Λαμπράκη;2

-Στήν κίνηση Λαμπράκη δέν μετέχω -συνέχιζε ὁ Μίκης θεοδωράκης- σάν πολιτικό πρόσωπο, ἀλλά σάν καλλιτέχνης πού συμβάλλει μέ τό ἔργο του καί τήν παρουσία του στήν ἑδραίωση κλίματος δημοκρατίας καί εἰρήνης στόν τόπο. Ἔχω τήν ἐλπίδα ὅτι θά βοηϑήσω περισσότερο τήν κίνηση ἄν μπορέσω νά δημιουργήσω ἔντονα, ἐφ᾽ὅσον τό ἔργο μου θέλω νά ἔχει σαφῆ δημοκρατικό καί εἰρηνιστικό χαρακτήρα. Χωρίς ἔργο νοιώθω ὅτι κινδυνεύω νά καταντήσω σάν νόμισμα χωρίς ἀντίκρυσμα ἤ σάν ᾿Ανταῖος πού δέν πατάει γερά στή γῆ.”

5

Τήν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 1963 ἡ “Αὐγή” σέ πρωτοσέλιδο δίστηλο μέ τετράγραμμο τίτλο -ΜΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ ΤΟΥΣ τά νειᾶτα νικοῦν τήν ἀστυνομοκρατία ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- πού συνέχιζε δίστηλο καί στήν πέμπτη τῆς σελίδα, ἔγραφε:

“Μέ τήν ἐξαιρετικά πετυχημένη καλλιτεχνική ἐκδήλωσι πού ὀργάνωσε προχθές στόν κινηματογράφο “Άλσος” τῆς Νέας Φιλαδέλφειας τό τοπικό παράρτημα τοῦ “Συλλόγου Φίλων Ἑλληνικῆς Μουσικῆς” ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη, ἔσπασε ἡ τρομοκρατία στήν περιοχή.

“Κοιτάξτε τά εἰσιτήρια σας εἶπε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΦΕΜ κ. Ζάκης Κουνάδης. Γράφουν ἐπάνω Δευτέρα 12 Αὐγούστου. Σήμερα ἔχουμε Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Τότε μᾶς ματαίωσαν τήν ἐκδήλωσι. Σήμερα τήν κάνουμε. Στό διάστημα αὐτοῦ τοῦ μηνός τά νειάτα τῆς Νέας Φιλαδέλφειας ἔδωσαν μάχη μέ τίς σκοτεινές δυνάμεις, πού πολεμοῦσαν τήν ἐκδήλωσί μας γιατί ἧταν ἀφιερωμένη στόν Γρηγόρη Λαμπράκη. Τά νειᾶτα νίκησαν. Γιατί εἶχαν τό δίκιο μέ τό μέρος τους”.

Πάνω ἀπό χίλιοι κάτοικοι τῆς Νέας Φιλαδελφείας, ὅλων τῶν παρατάξεων, ἔδωσαν προχϑές τό παρών στό “Άλσος” σπάζοντας τό φράγμα τῆς φοβίας καί ὁλοκληρώνοντας ἔτσι τήν ἐπιτυχία.

Τήν συγκέντρωσι τίμησε μέ τήν παρουσία της ἀντιπροσωπεία ἀπό τό Δ.Σ. τῆς κινήσεως “Λαμπράκη” μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μίκη Θεοδωράκη, ἀποτελούμενη ἀπό τούς κ.κ. Τάκη Δρούζα (δικηγόρο πολιτευτή) Γιῶργο Χαραλαμπίδη (ἠθοποιό) καί ᾿Ανδρέα Λεντάκη. Επίσης παρέστησαν ἡ κυρία Κατίνα Μαμέλη διδασκάλισσα, ἀντιπρόσωπος στό Παγκόσμιο Συνέδριο Δημοκρατικῶν Γυναικῶν3, ὁ κτηνίατρος πολιτευτής κ. Στυλιανόπουλος4 κἄ.

Τήν συγκέντρωσι ἄνοιξε ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ τοπικοῦ τμήματος τοῦ ΣΦΕΜ κ. Κώστας Παντελόγλου, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ἔχει σάν σκοπό νά φέρη τόν λαό τῆς περιοχῆς σέ ἐπαφή μέ τήν πραγματική τέχνη ἀλλά ἐπιδιώκει ἀκόμη νά τιμήση τόν μάρτυρα Γρηγόρη Λαμπράκη. Τά τελευταῖα λόγια τοῦ ὁμιλητή καλύφθηκαν ἀπό θύελλα χειροκροτημάτων.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ἀκόμη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου τῆς Νέας Φιλαδελφείας Δημοτικός σύμβουλος κ. Τάσος Αμπατζῆς5, ὁ συγγραφεύς και καθηγητής κ. Σωκράτης Παπαδημητρίου6 καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κινήσεως Λαμπράκης κ.᾿Ανδρέας Λεντάκης.

Εξαιρετική ἐπιτυχία εἶχε τό καθ᾽ αὐτό καλλιτεχνικό μέρος τῆς ἐκδηλώσεως. Καταχειροκροτήϑηκαν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης καί ἡ χορωδία τοῦ ΣΦΕΜ στά τραγούδια τοῦ Θεοδωράκη πού ἐξετέλεσαν. Καταχειροκροτήθηκαν ἐπίσης οἱ νέοι συνθέτες Λεοντῆς καί Λοΐζος καθώς καί ἡ Ὑακίνθη Κλάδη, ἡ Μαίρη Φαραντούρη, ἡ Νατάσσα, ὁ νεαρός κιθαρίστας Νότης Μαυρουδῆς, ὁ νέος ἠθοποιός Γ.Χαραλαμπίδης, ἡ ποιήτρια Λήμνου καί ὅλοι γενικά ὅσοι συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως.

Η προχθεσινή καλλιτεχνική αὐτή ἐκδήλωσις νέου τύπου άφιερωμένη στόν Λαμπράκη εἶναι -ὅπως ἀνεκοινώθη- ἡ πρώτη σειρᾶς παρομοίων ἐκδηλώσεων πού θά γίνουν καί στίς ἄλλες συνοικίες τῶν Αθηνῶν καθώς καί στήν ἐπαρχία.”

Κώστας Π. Παντελόγλου

υποσημειώσεις

 1. Τίς ὑπογραφές κάτω ἀπό τό ὑπόμνημα διαμαρτυρίας τίς μαζέψαμε ἐπί τόπου, ἀπό τόν κόσμο τῆς Νέας Φιλαδέλφειας, πού μέ τά εἰσιτήρια στό χέρι, εἶχε προσέλθει στήν ἐκδήλωση στόν κινηματογράφο “Αλσος” καί βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ τούς χωροφύλακες ὄχι μόνο τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας, ἀλλά καί μέ ἐκείνους πού ἡ Διοίκηση Χωροφυλακῆς Νέας ᾿Ιωνίας κινητοποίησε -μέ ἔπικεφαλῆς τούς ἀξιωματικούς τῆς Ασφάλειας- γιά τήν τήρηση τῆς … τάξεως.

  Ο κόσμος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας δέν φοβήθηκε, ὑπόγραψε ἀνοιχτά τό ὑπόμνημα διαμαρτυρίας, τραγούδησε τά τραγούδια τοῦ Μίκη, ἔμεινε ἐπί ὥρα συγκεντρωμένος ἔξω ἀπό τόν κινηματογράφο “Αλσος” σχολιάζοντας τό γεγονός…

  Κράτησε μαζί του τούς κοινωνικούς καί πολιτικούς παράγοντες τῆς περιοχῆς πού εἶχαν προσέλθει στήν ἐκδήλωση. Ανάμεσα τους καί τόν τότε δήμαρχο τῆς Νέας Φιλαδέλφειας Νίκο Τρυπιᾶ καί ἄλλους δημοεκλεγμένους πού εἶχαν προσέλθει γιά τόν πρόσθετο λόγο ὅτι στόν δῆμο ἀνῆκε ὁ κινηματογράφος “Άλσος” πού εἶχε παραχωρηθεῖ γιά ἐκμετάλλευση στόν ἰδιώτη ἐπιχειρηματία …

  Κράτησε μαζί του καί τόν Μίκη, τόν πατέρα του, τούς καλλιτέχνες, τήν ἀντιπροσωπεία τοῦ Δ.Σ. τῆς Δημοκρατικῆς Κίνησης Νέων “Γρηγόρης Λαμπράκης” πού δυό ἀπό τά μέλη της ἧταν ὁ Γρηγόρης Γιάνναρος διευθυντής σήμερα τῆς ἐφημερίδας ” Ἡ Αὐγή” καί ὁ Θόδωρος Πάγκαλος ὑφυπουργός τώρα ᾿Εξωτερικῶν ἁρμόδιος γιά θέματα ΕΟΚ …

  Μέ συνεστίαση πού ἔλαβε χώρα ἀργά τό βράδυ στήν πλατεῖα Πατριάρχου μπροστά στό χασάπικο τοῦ τότε δήμαρχου Νίκου Τρυπιᾶ -στή συμβολή τῶν ὁδῶν Βρυούλων καί Σάρδεων- καί στήν ὁποία παρεκάθησαν θερμά φιλοξενούμενοί του, οἱ φιλοξενούμενοι τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος τῆς περιοχῆς καί μερικά στελέχη, τέλειωσε ἢ μέρα τῆς ματαίωσης τῆς ἐκδήλωσης …

 2. Η Δημοκρατική Κίνηση Νέων “Γρηγόρης Λαμπράκης” εἶχε δημιουργηθεῖ στίς 8 ᾿Ιουνίου 1963. Τά ἐγκαίνια τῶν γραφείων της -στήν ὁδό Φειδίου ἀρ.18 α’ όροφος- εἶχαν πραγματοποιηθεῖ, ὑπό καθεστώς ἀφόρητης ἀστυνομοκρατίας καί ἐπιθέσεων, τὴν Τρίτη 23 Ιουλίου 1963.
 3. Τό Παγκόσμιο Συνέδριο Δημοκρατικῶν Γυναικῶν στό ὁποῖο εἶχε πάρει μέρος καί ἡ παλιά Φιλαδελφειώτισσα κομμουνίστρια δασκάλα Κατίνα Μαμέλη, σάν μέλος τῆς “Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας, εἶχε πραγματοποιηθεῖ στή Μόσχα 24 μέ 29 Ιουνίου 1963. Σ’ αὐτό εἶχαν πάρει μέρος γυναῖκες ἀπό 110 χῶρες ὅλων τῶν Ηπείρων.
 4. Ο ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς ᾿Αντίστασης κτηνίατρος Μιχάλης Στυλιανόπουλος, ὑποψήφιος βουλευτής τῆς Αριστερᾶς τά προδικτατορικά χρόνια στήν ἐκλογική περιφέρεια τοῦ ὑπολοίπου νομοῦ ᾿Αττικῆς, εἶναι σύζυγος τῆς ἀδελφῆς τοῦ πατέρα μου παλιᾶς Φιλαδελφειώτισσας ἀγωνίστριας τῆς ᾿Εθνικῆς Αντίστασης, τῆς Ειρήνης καὶ τῆς Κοινωνικῆς Αλλαγῆς Βαλεντίνης Παντελόγλου πού μαζί του ἦταν παρούσα στήν ἐκδήλωση.
 5. Ο Τάσος Αμπατζής ἐκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας στίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ 1954 καί τοῦ 1959 μετέχοντας στό φηφοδέλτιο πού εἶχε ἐπικεφαλῆς τόν Νίκο Τρυπιᾶ ὁ ὁποῖος ἐκλέχτηκε δήμαρχος.

  Στίς δημοτικές ἐκλογές τῆς 5 ᾿Ιουλίου 1964 ἐκλέχτηκε ἀντιδήμαρχος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας, μέ δήμαρχο καί πάλι τόν Νίκο Τρυπιᾶ, σάν ὁ δημοτικός σύμβουλος μέ τούς περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

  Όταν πέθανε ὁ Νίκος Τρυπιᾶς, λίγο πρίν τά Ἰουλιανά τοῦ Ι965, ὁ Τάσος ᾽Αμπατζῆς ανέλαβε δήμαρχος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας.

  Η χούντα τῶν συνταγματαρχῶν τον ἀπελυσε από τη θέση του.

  Ἐπαναφέρθηκε στόν δῆμο τῆς Νέας Φιλαδέλφειας τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1974, στή θέση ὅμως τοῦ ἀναπληρωτῆ δήμαρχου. Δήμαρχος τοποθετήθηκε ὁ δικαστικός Εὐάγγελος Περλίγκας.

  Ο Τάσος ᾽Αμπατζῆς τὸ 1975 ἐκλέχτηκε δήμαρχος τῆς Νέας Φιλαδέλφειας μέ 5499 ψήφους καί ποσοστό 71,3%. Πέθανε στίς 22 Νοεμβρίου τοῦ 1977.

 6. Ο καθηγητής Σωκράτης Παπαδημητρίου μᾶς δίδασκε Θρησκευτικά καί Ηθική στό Γυμνάσιο τῆς Νέας Φιλαδέλφειας. Δίδασκε καί Αγγλικά στὸ Ινστιτοῦτο του τῶν Ξένων Γλωσσῶν πού ἐκείνη τήν περίοδο βρισκόταν στήν Λεωφόρο Δεκελείας ἀρ. 64.

  Η παρουσία του στήν ἐκδήλωση αὐτή τοῦ κόστισε μιά κλήση σέ ἀπολογία καί ἀργία -ἄν ϑυμᾶμαι καλά- γιά μιά ὁρισμένη περίοδο. Αὐτό ὅμως δέν τόν ἀπέτρεψε ἀπό τό νά πάρει μέρος καί σέ ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος τῆς περιοχῆς.