Δημοσιεύματά μου για την Κατίνα Μαμέλη

  1. “Η παλαιά Φιλαδελφειώτισσα αγωνίστρια δασκάλα Κατίνα Μαμέλη στις φυλακές και τις εξορίες…”, Ο Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φύλλο 1, Αύγουστος 1984, σελ. 33-35.
  2. “Μικρασιατικός Χαλασμός. Έτσι αφήσαμε τον τόπο μας (Μια αφήγηση της δασκάλας Κατίνας Μαμέλη)”, Ιστορικό Αρχείο Νέας Φιλαδέλφειας, Εκδόσεις Παντελόγλου, Ντοσσιέ δεύτερο, Αύγουστος 1996, σελ. 4 και 23-27.

Κώστας Π. Παντελόγλου