Οι αντιτιθέμενοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα με το μανδύα της ΑΕΚ, τα δικαιώματά τους και η στάση του συντηρητικού Τύπου της Πόλης μας

1
λεπτά ανάγνωσης

Όσα πράττουν, καιρό τώρα, οι αντιτιθέμενοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα με το μανδύα της ΑΕΚ αποτελούν δικαιώματά τους, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Δεν αποτελούν παραχώρηση κανενός ή ανοχή του· και θα συνεχίσουν να πράττουν το ίδιο, εφόσον φυσικά σκοπός τους είναι η υπεράσπιση της Πόλης και του πνεύμονά της, του Δάσους μας.

Οι αντιτιθέμενοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα με το μανδύα της ΑΕΚ, τουλάχιστον σε τούτο το νομικώς επιβεβλημένο δια του Συντάγματος και των νόμων του κράτους, θα ‘πρεπε να έχουν στο πλευρό τους τον Τύπο της Πόλης μας, απ’ αυτή τη σκοπιά εκκινούντα και με αυτό τον τρόπο σκεπτόμενο και όχι απ’ τη σκοπιά της παραχωρήσεως, και καλά, της ανοχής της άλλης άποψης, η οποία δικαιούται κι αυτή να διατυπωθεί κλπ. κλπ.

Οι αντιτιθέμενοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα με το μανδύα της ΑΕΚ ασκούν τα δικαιώματά τους. Η “μεγαθυμία” του Τύπου της Πόλης μας αχρείαστη τους είναι και περιττή.

Κώστας Π. Παντελόγλου