Η Αριστερά της Νιότης μας για ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1964) .2

Καταχωρώ σήμερα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας το δεύτερο μέρος του γραφτού με το θέμα του τίτλου – χτες καταχώρησα πάλι εδώ το πρώτο μέρος.

Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για Απόφαση της ΣΤ’ Συνόδου της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ, που συνήλθε μετά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964, στις οποίες ανεδείχθη στην Κυβέρνηση η Ένωση Κέντρου, και πριν τις δημοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1964:

“5. Να βελτιωθή το οδικό δίκτυο με την κατασκευή και την συντήρηση των δρόμων των πόλεων και των χωριών, ιδιαίτερα των λαϊκών συνοικιών.

Να σταματήσουν οι επεμβάσεις των διαφόρων Υπουργείων στην πολεοδομία, που καταστρέφουν τον χαρακτήρα των πόλεων και ιστορικά μνημεία και να είναι ο Δήμος ρυθμιστής των πολεοδομικών ζητημάτων.

Να αναπτυχθή το συγκοινωνιακό δίκτυο των πόλεων ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες όλων των συνοικιών.

6. Να επεκταθή το δίκτυο υδρεύσεως σε όλες τις συνοικίες των πόλεων και ιδιαίτερα στις φτωχογειτονιές.

7. Να αναπτυχθή το σύστημα υπονόμων και αποχετεύσεως και να μεταβιβασθούν στους Δήμους ή συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων οι υπάρχουσες υπηρεσίες και ο τεχνικός εξοπλισμός των αντίστοιχων Ειδικών Οργανισμών και Ταμείων.

8. Να βελτιωθή το σύστημα καθαριότητας των πόλεων (αποκομιδή και βιομηχανοποίηση απορριμμάτων), για την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών στους δημότες και την ευπρεπή εμφάνιση των πόλεων.

Να βελτιωθούν και να εκσυγχρονισθούν τα υπάρχοντα δημοτικά νοσοκομεία και μαιευτήρια, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, βρεφοκομεία κλπ. και να ιδρυθούν νέα εκεί που δεν υπάρχουν.

9. Οι Δήμοι με την ενίσχυση του Κράτους και με τα μακροπρόθεσμα χαμηλότοκα δάνεια να ανοικοδομήσουν … λαϊκές κατοικίες που θα παραχωρούνται με φθηνό νοίκι ή με χαμηλό … χρεωλύσιο στους εργαζόμενους δημότες.

10. Να επεκταθή το ηλεκτρικό δίκτυο σ’ όλες τις συνοικίες και τα χωριά και να παρέχεται σε τιμή κόστους το ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες των Δήμων και Κοινοτήτων.

11. Να οργανωθούν στις πόλεις βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων. Τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενδιαφέρονται για την κανονική λειτουργία των σχολείων (επάρκεια προσωπικού, σχολικών κτιρίων, εποπτικών μέσων, κλπ.). Να ενισχύουν τους άπορους μαθητές (βιβλία, συσσίτια, υποτροφίες). Να ενισχύουν την ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού και την ίδρυση σταδίων, γυμναστηρίων, γηπέδων, κολυμβητηρίων, κλπ.

Ειδική φροντίδα για τους νέους με κέντρα παιδικής χαράς, λέσχες, παιδικές εξοχές, κατασκηνώσεις, κλπ.

12. Έργα εκπολιτισμού για την εξύψωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των δημοτών (βιβλιοθήκες, θέατρα, χορωδίες, ορχήστρες, κινηματογράφοι, λέσχες, … διαλέξεις, φεστιβάλ, μαζικές εκδρομές, κλπ.)

13. Να ενισχύονται από τον Δήμο οι άνεργοι, να εκτελούνται έργα και να ιδρύονται επιχειρήσεις για την απορρόφησή τους. Να ενισχύονται υλικά και ηθικά οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

14. Να βελτιωθή το σύστημα σφαγείων και αγορών και να αναπτυχθή σε πόλεις που δεν υπάρχουν.

15. Σήμερα σ’ όλες τις χώρες … η οικονομική ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση της αποστολής των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης στηρίζεται σε ένα ολοένα διευρυνόμενο σύστημα δημοτικών επιχειρήσεων που ξεκινά από την δημοτικοποίηση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και την επέμβασή τους εναντίον της κερδοσκοπίας πάνω στα οικόπεδα … Αποτελεί βασική κατεύθυνση της δημοτικής μας πολιτικής η νομική αναγνώριση και η σταδιακή εφαρμογή στην πράξη ενός πλατύτατου προγράμματος δημοτικοποίησης των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και μέτρων κατά της κερδοσκοπίας στην οικοδομήσιμη γη.

Η δράση της Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί ένα δημοκρατικό θεσμό και έχει βαθειά τις ρίζες στην ιστορία του Έθνους, συνδέεται αναπόσπαστα με την γενικώτερη πάλη του λαού για τις οικονομικές και δημοκρατικές διεκδικήσεις.

Τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν και πρωτοστατούν στην πάλη για αποκατάσταση της δημοκρατίας, για τον πλήρη εκδημοκρατισμό της εθνικής μας ζωής, πρωτοστατούν στην πάλη για την ειρήνη, πρωτοστατούν για μια ενεργητική συμπαράσταση στον ιερό αγώνα των Κυπρίων αδελφών μας…

Η ΕΔΑ, με πίστη στην βαθειά δημοκρατική συνείδηση του λαού και την αγωνιστική του ορμή, διαδηλώνει την αισιοδοξία της για μια νέα νίκη του λαού και της δημοκρατικής ενότητας στην μάχη για την ανάδειξη της Αυτοδιοίκησης σε αληθινή λαϊκή εξουσία”.

Κώστας Π. Παντελόγλου