Η Αριστερά της Νιότης μας για ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1964) .1

Όσα παρακάτω καταχωρώ στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” περιλαμβάνονταν σε Απόφαση της ΣΤ’ Συνόδου της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ – η οποία είχε συνέλθει λίγο μετά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964, στις οποίες είχε αναδειχθεί στην Κυβέρνηση η Ένωση Κέντρου, και πριν τις δημοτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1964 – για την “Ανανέωση και Ανάπλαση της Αυτοδιοίκησης”.

Δεν είναι πρώτη φορά που καταχωρώ τα παρακάτω. Τα πρωτοκαταχώρησα στο Φυλλάδιο 23 της σειράς “Δημοτικά Ζητήματα”, τα οποία από το έτος 1978 συντάσσω, στις 10 Ιανουαρίου 1982 – έχουν όμως περάσει πολλά χρόνια από τότε, έχουν μεσολαβήσει και πολλά τόσο στο μπλοκ της εξουσίας όσο και στο κίνημα των εξουσιαζόμενων, και βρίσκω χρήσιμο ένα “λουτρό” στην καθάρια σκέψη και πράξη της Αριστεράς της Νιότης μας, της ΕΔΑ δηλαδή.

“… Η ΕΔΑ, στα πλαίσια του αγώνος για τον εκδημοκρατισμό του Τόπου, διακηρύσσει ότι ένας από τους κύριους σκοπούς της είναι να περάσει η Αυτοδιοίκηση στα χέρια του λαού, να αναδειχθή σε αληθινή λαϊκή εξουσία με ουσιαστικό περιεχόμενο και αυξημένες αρμοδιότητες, συμπαραστάτης στις ανάγκες του λαού, στήριγμα του δημοκρατικού αγώνος, μοχλός οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης και του χωριού.

Γι’ αυτό θα αγωνισθή με όλες της τις δυνάμεις … να περάσουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες στα χέρια τίμιων, προοδευτικών δημοκρατικών παραγόντων που πονούν τον Τόπο και τον λαό. Να προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύμβουλοι της Αριστεράς, που, όπως απέδειξε η δράση τους στην Αυτοδιοίκηση, αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη και άνθιση του θεσμού.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με δημοκρατικούς παράγοντες υπό τον όρο της κοινής αποδοχής ενός πραγματικά δημοκρατικού προγράμματος ανάπλασης και ανανέωσης της Αυτοδιοίκησης, για την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, που θα συμβάλλει και στην γενικώτερη προσπάθεια για τον εκδημοκρατισμό του Τόπου, θα συσπειρώνει τις πιο πλατειές λαϊκές μάζες και θα τις παρορμά να δράσουν για την πραγματοποίησή του.

… Η ΕΔΑ προβάλλει στον Ελληνικό λαό το παρακάτω ρεαλιστικό πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις και δυνατότητες για ουσιαστικό εκδημοκρατισμό…

1. Κατοχύρωση της αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ανεξαρτησίας των Δημοτικών (και Κοινοτικών) Αρχόντων από τις … επεμβάσεις της (Δημόσιας) Διοίκησης.

2. Επέκταση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης σε κλίμακα 2ου βαθμού με την θέσπιση Αιρετών Νομαρχιακών Συμβουλίων που θα εξασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή του λαού στην αντιμετώπιση και διαχείριση ευρύτερων τοπικών υποθέσεων.

3. Κατάργηση των διαφόρων Ταμείων, ημικρατικών Οργανισμών και Μονοπωλιακών Επιχειρήσεων “Κοινής Ωφέλειας” (ΕΤΜΟΑ, ΑΣΠΑ, ΟΥΛΕΝ κλπ.) και απόδοση των αρμοδιοτήτων και των πόρων τους στην Αυτοδιοίκηση, με παράλληλη και συνδυασμένη ανάπτυξη δημοτικών επιχειρήσεων.

Συμμετοχή των Αιρετών αντιπροσώπων των λαϊκών τάξεων και οργανώσεων στους μεγάλους Οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΟΛΠ).

4. Εξασφάλιση οικονομικής αυτάρκειας των Δήμων και Κοινοτήτων με την καθιέρωση του θεσμού της ετήσιας προικοδότησης της Αυτοδιοίκησης από τον Κρατικό προϋπολογισμό με ένα ποσοστό ίσο για την ώρα τουλάχιστον με το 25% των τακτικών εσόδων (της), με τάση να αλλάξει εντελώς η δημοσιονομική βάση που στηρίζεται σήμερα.

Κατάργηση των έμμεσων φορολογιών που αποτελούν τους κύριους πόρους και απόδοση κατ’ ευθείαν του 12% του Κρατικού προϋπολογισμού σ’ αυτήν.

Για την άμεση ενίσχυση των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης να αποδοθούν οι πόροι που αφαιρέθηκαν από τους Δήμους … με διάφορα προσχήματα, όπως το 50% της φορολογίας του καπνού, το ποσοστό 3% από τον φόρο οικοδομών, το 10λεπτο των εισιτηρίων Αθηνών-Πειραιώς-Θεσσαλονίκης και οι πόροι των Ειδικών Ταμείων που χειρίζονται κατ’ εξοχήν δημοτικές λειτουργίες.

Να αναπροσαρμοσθή η φορολογική πολιτική των Δήμων …, να καθιερωθή η άμεση προοδευτική φορολογία και η απαλλαγή των απόρων από κάθε φορολογία.

Να καταργηθούν οι αναγκαστικές εισφορές που επιβάλλονται στους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης για σκοπούς ξένους προς την αποστολή τους.

Να καταργηθή η κράτηση υπέρ της Αγροφυλακής από τον φόρο των γεωργικών προϊόντων.

Να δοθή οριστικά σε αγροτικές Κοινότητες το κονδύλι που αναγράφεται στον (Κρατικό) προϋπολογισμό για επένδυση μικρών και μεσαίων εγγειοβελτιωτικών έργων, με αντίστοιχη αφαίρεση της αρμοδιότητας αυτής από τα (διορισμένα) Νομαρχιακά Ταμεία”.

Τελειώνει εδώ το πρώτο μέρος του γραφτού με το θέμα του τίτλου – αύριο πάλι εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, θα καταχωρήσω το δεύτερο μέρος.

Κώστας Π. Παντελόγλου

1 Comments Text