Ευγενικές χορηγίες επικοινωνίας

Επιστρατεύτηκε και η ΕΡΤ να διαφημίσει το Κολοσσαίο … του ποδοσφαίρου, η ΕΡΤ που την πληρώνουμε εμείς όλοι, και οι συμφωνούντες και οι διαφωνούντες.

Δεν θα έβλαπτε να είναι προσεκτικοί εκεί στην Αγία Παρασκευή· διότι εκτός των άλλων πρόκειται για “ιδιωτική επένδυση”, σε δημόσια γη και με δημόσιο χρήμα…

Κώστας Π. Παντελόγλου