Με αφορμή το βιβλίο της Μαΐλειας πλευράς “Το ΚΚΕ στον Ιταλοελληνικό πόλεμο 1940-41”

Στις 11 Απριλίου 2015 σημείωσα την κυκλοφορία του βιβλίου της Μαΐλειας πλευράς με τίτλο “Το ΚΚΕ στον Ιταλοελληνικό πόλεμο 1940-41” εδώ στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” και σημείωσα και τη γνώμη μου γι’ αυτό.

Έκτοτε το βιβλίο τούτο απασχόλησε και άλλους, που δεν στοιχίζονται πλέον στις δυνάμεις του ΚΚΕ που μέχρι πρόσφατα σχετικά στοιχίζονταν, με αιχμή την άποψη ότι η ιστορική θεώρηση του ΚΚΕ υπηρετεί τη σκοπιμότητα της δικαίωσης της τωρινής γραμμής του Κόμματος…

Αν και διάβασα όσα για το βιβλίο αυτό διατυπώθηκαν επιμένω ότι η δική μου προσέγγιση του πονήματος αυτού της Μαΐλειας πλευράς είναι η ορθότερη – θα ήθελα ωστόσο σήμερα να προσθέσω πως στη βιβλιογραφία του πονήματος της Μαΐλειας πλευράς έχει παραλειφθεί ένα βιβλίο, εκείνο του Δημοσθένη Παπαχρήστου (κουνιάδου του Νίκου Πλουμπίδη), με τίτλο “Αναδρομή στα γεγονότα 1931-2000 και στον ρόλο του ΚΚΕ” (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002) με πλούσιες αναφορές (ντοκουμέντα και γνώμες) στα επίμαχα ζητήματα της περιόδου στην οποία αναφέρεται το εν λόγω βιβλίο της Μαΐλειας πλευράς.

Ο Δημοσθένης Παπαχρήστου δεν είναι ο τυχών – έζησε τα γεγονότα, στοχάστηκε και ξαναστοχάστηκε γι’ αυτά πριν γι’ αυτά γράψει, δεν έπρεπε στο δικό του βιβλίο άπρεπη μεταχείριση, και είναι άπρεπη η μεταχείριση όταν δεν έχει καταχωρηθεί καν στη βιβλιογραφία του πονήματος της Μαΐλειας πλευράς…

Κώστας Π. Παντελόγλου