Μ’ αφορμή τους θανάτους εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ και την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

2
λεπτά ανάγνωσης

fotia-aspropyrgosΤο συμβάν με τους θανάτους εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ και η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο φώτισαν με πλούσιο φως μια περιοχή της ζωής των εργαζόμενων, γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων, που μένει δυστυχώς μακριά από τη φροντίδα του υπάρχοντος καθεστώτος (φυσικό ως ένα βαθμό αυτό), αλλά και το ενεργό ενδιαφέρον του εργατικού, του λαϊκού γενικότερα κινήματος – αυτή η περιοχή είναι εκείνη της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, αλλά και της ασφάλειας και της υγείας στους τόπους κατοικίας, εκπαίδευσης κλπ.

Σ’ αυτή ακριβώς την περιοχή, προϊόντος του χρόνου, το εργατικό και λαϊκό κίνημα, με τη στήριξη των φίλιων δυνάμεων της επιστήμης και της τεχνικής, οφείλει να εκδηλώσει ένα ενεργότερο ενδιαφέρον και μάλιστα προληπτικά.

Για τη μετάβαση από το υπάρχον καθεστώς σε εκείνο της δημιουργικής, παραγωγικής και αυτοδιοικούμενης Ελλάδας χρειάζονται εργαζόμενοι, λαϊκά στρώματα, σε καλή κατάσταση, και αυτό θα επιτευχθεί αν στα άλλα μέτωπα πάλης του εργατικού και λαϊκού κινήματος προστεθεί ιδιαιτέρως ενεργό και εκείνο της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, αλλά και στους τόπους κατοικίας, εκπαίδευσης κλπ.

Το υπάρχον καθεστώς προσθέτει, δεν αφαιρεί προβλήματα, οι ανατρεπτικές του υπάρχοντος καθεστώτος δυνάμεις οφείλουν να φρενάρουν καταρχήν δυσμενείς εξελίξεις για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και σ’ αυτή την περιοχή, έως ότου οδηγήσουν τα πράγματα στην ήττα του υπάρχοντος καθεστώτος και στην εγκαθίδρυση του καθεστώτος της δημιουργικής, παραγωγικής και αυτοδιοικούμενης Ελλάδας.

Έχουν την ανάγκη προς τούτο φίλιων δυνάμεων της ιατρικής επιστήμης, της χημικής επιστήμης, της δασικής επιστήμης, της χωροταξίας, της πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής, της πολιτικής οικονομίας και πλήθους ακόμη επιστημονικών και τεχνικών ειδικοτήτων…

Κώστας Π. Παντελόγλου