Το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας στο Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην πόλη μας .2

Μετά από όσα έγραψα χθες για το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας σε σχέση με την ίδια την Νομοθετική Ρύθμιση βρίσκω χρήσιμο οι Φιλαδελφειώτες και οι Φιλαδελφειώτισσες να μάθουν και όσα στην Αιτιολογική Έκθεση της Νομοθετικής Ρύθμισης σημειώνονται για το Δάσος της πόλης μας.

Στην τρίτη σελίδα της Αιτιολογικής Έκθεσης διαβάζω:

“Οι εν λόγω (κανονιστικές) ρυθμίσεις τελούν σε άμεση συστημική και κανονιστική συνάφεια τόσο με το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας …, όσο και με το υπό έγκριση Σχέδιο Νόμου του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας με τον τίτλο “Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021” …, οι διαδικασίες δημοσιότητας και διαβουλεύσεις του οποίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, και στο οποίο προωθείται θετικά και ενεργητικά σχετική ρητή χωροταξική κατεύθυνση για την ανάδειξη του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο και την ανάπτυξη και λειτουργία στην περιοχή Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού”.

Ως εδώ θα είχα να παρατηρήσω: Αν όλα έχουν τελειώσει προς τι η νέα Διαβούλευση αυτή την φορά για το Σχέδιο της εν λόγω Νομοθετικής Ρύθμισης;

Απαντώ εγώ ο ίδιος σ’ αυτό το ερώτημα: Αυτή την φορά διαφορετική από παλαιότερα είναι η τακτική τους· άγαρμπα και μια κι έξω προσπάθησαν να πετύχουν το αποτέλεσμα, προκάλεσαν πολύ και τελικά απέτυχαν στο παρελθόν – τώρα προχωρούν “προσεκτικά”, πριν πάρουν στο χέρι τις άδειες για ό,τι επιθυμούν προσπαθούν να έχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προθέσεών τους, κανονιστικές και καλά διατάξεις μέσα στις οποίες κρύβονται και νέες παραχωρήσεις στην “Οικογένεια της ΑΕΚ”, αξιοποιούν και την τελευταία λέξη από παλαιότερες ρυθμίσεις για την Πόλη των Αθηνών αλλά και την Νέα Φιλαδέλφεια που θεωρούν ότι τους εξυπηρετούν στις επιδιώξεις τους, κλπ.

Το μακρόσυρτο της τακτικής τους δείχνει, κατά την γνώμη μου, πως παρά τα φαινόμενα και κάποιες “επιτυχίες” τους ως τα τώρα, το θέμα δεν έχει τελειώσει, η υπόθεση δεν έχει κριθεί τελικά – υπάρχει χρόνος τα πράγματα να αντιμετωπιστούν, αρκεί οι Φιλαδελφειώτες και οι Φιλαδελφειώτισσες να κινηθούν, έχοντας πληροφορηθεί σωστά, ενωμένοι και αποφασισμένοι να πετύχουν η ΑΕΚ να αποκτήσει το Γήπεδό της και σταδιακά το Στάδιό της, στην Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς το Δάσος της πόλης μας μα και η πόλη γενικότερα να πληρώσουν το τίμημα.

Ας επανέλθουμε όμως και πάλι στην Αιτιολογική Έκθεση της εν λόγω Νομοθετικής Ρύθμισης – σε συνέχεια των παραπάνω σημειωθέντων διαβάζω τα εξής:

“Άλλωστε, η εν λόγω περιοχή (η οποία κατά την μείζονα έκτασή της μάλιστα έχει ενταχθεί στο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας από το έτος 1955…, βρίσκεται, επίσης, εντός των ορίων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Νέας Φιλαδέλφειας…, όπου ο χώρος των πρώην αθλητικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ως αθλητικός, ενώ το παρακείμενο Άλσος της Φιλαδέλφειας ως “ζώνη ειδικών χρήσεων”. Η γειτνίαση μάλιστα της περιοχής με τον παρακείμενο – χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό – προσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας…, υπό το φως των νέων κανονιστικών ρυθμίσεων και την δυνατότητα δημιουργίας Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού θα αναδείξει τις αρχές προστασίας του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, με βάση τις οποίες υπαγορεύτηκε και η ανάγκη θέσπισης με το οικείο Διάταγμα του ειδικού καθεστώτος προστασίας του οικισμού. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι πλήρως στοιχισμένες με τις οικείες υπερκείμενες χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις…”.

Αναλυτικότερα τα πράγματα, σχετικά με όσα παραπάνω σήμερα σημείωσα, αναφέρονται στην Πολεοδομική, Χωροταξική και Περιβαλλοντολογική Θεώρηση, που συνοδεύει την Νομοθετική Ρύθμιση και αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της Αιτιολογικής Έκθεσης – θα δούμε λοιπόν από αύριο τι εκεί αναφέρεται και θα σχολιάσω μετά τα σχετικά συνολικά.

Κώστας Π. Παντελόγλου