Ποια απλή αναλογική;

ΝΔ και απλή αναλογική στους Δήμους και τις Περιφέρειες: φαλκίδευση στην αρχή, κατάργηση στη συνέχεια! / Κ.Π.Π.