Σχετικά με τις ανατινάξεις κτιρίων τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο οι ανατινάξεις Αθηναϊκών κτιρίων κατά τα Δεκεμβριανά – άλλωστε πώς θα είχαμε τα οδοφράγματα στα οποία καλούσαν οι αφίσες του ΕΑΜ.

Ο Κώστας Η. Μπίρης, Διευθυντής του Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, στο βιβλίο του Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα (1966), κάνει λόγο για ολοσχερείς καταστροφές “οκτώ περίπου εκατοντάδων κτιρίων υπό των Ελασιτών”, καταχωρεί και σχετικό φωτογραφικό υλικό, ενώ σημειώνει και τούτο: “Μετά την αποχώρησιν των Ελασιτών, η ερείπωσις των Αθηνών ήτο πλέον οικτρά και τρομακτική”. Και η Αγγλική αεροπορία όμως πρόσθεσε καταστροφές διεισδύουσα μέχρι και των προαστίων, βομβαρδίζουσα συγκεκριμένους στόχους με ακρίβεια.

Ας θεωρηθούν τα παραπάνω ως μια διαφωτιστική παρέμβαση στις συζητήσεις που άνοιξαν μετά σχετική δημοσίευση του δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου στην Καθημερινή.

Κώστας Π. Παντελόγλου