Δύο αυτοδιοικητικές εργασίες

1
λεπτά ανάγνωσης

Για σχηματισμό ή και εμπλουτισμό Αυτοδιοικητικής Βιβλιοθήκης, απολύτως απαραίτητης σε Δήμους και γενικότερα στον ευρύ κύκλο των προσώπων που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρονται γι’ αυτή, προτείνω τις ακόλουθες δύο εργασίες μου:

1) Περί της Διαδρομής της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τους Αρχαίους Χρόνους μέχρι την Σύγχρονη Εποχή

κείμενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συμπεράσματα για στοιχεία που προσεκόμισαν και γνώμες που διατύπωσαν παράγοντες της επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα, καθώς και αναφορές στις πηγές και σε εκτεταμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία (8 Ντοσσιέ)

2) Ορισμένα για Ζητήματα Σημασίας σχετικά με την Καθαριότητα στον Δήμο Αθηναίων

ομιλίες μου στο δημοτικό συμβούλιο και γραφτά μου κατά την χρονική περίοδο 1975-1978, για ένα φλέγον – πάντα επίκαιρο – πρόβλημα, χρήσιμα και σε δήμους άλλων μεγάλων αστικών κέντρων και στα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για χάραξη, διεκδίκηση και υλοποίηση μιας άλλης, διαφορετικής πολιτικής (3 Ντοσσιέ)

Κώστας Π. Παντελόγλου