Η αριστερά και η οικονομική κρίση

Όσα ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο περιοδικό Διαβάζω (τεύχος 74, 27 Ιουλίου 1983) για το βιβλίο του Αιμίλιου Ζαχαρέα, ενός εκλεκτού της δικής μας γενεάς, με τίτλο Η αριστερά και η οικονομική κρίση, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατηρητής (Θεσσαλονίκης 1983), σε 220 σελίδες.

“Το βιβλίο του οικονομολόγου Αιμίλιου Ζαχαρέα (που βασίζεται σε κατά καιρούς δημοσιεύματά του) αποτελεί μια πολύ σημαντική συμβολή στη μελέτη των σημερινών προβλημάτων του τόπου και του κόσμου μας γενικότερα. Με μια επιστημονικότητα τόσο απλή ώστε να είναι απόλυτα κατανοητή από τον καθένα, και ιδίως με μια διαλεκτική επιχειρηματολογία μακριά από δογματισμούς, καθιερώνει και στις ελληνικές οικονομικές εκδόσεις τον τρόπο γραφής της νέας αριστεράς, αναζητώντας λύσεις πραγματικές, αντίθετες από θέσφατα, δοσμένα μοντέλα ή δημαγωγίες. Δηλαδή, τελικά, ένα βιβλίο μαγνήτης, αλλά και υπόδειγμα”.

Κώστας Π. Παντελόγλου