Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” ως έκδοση ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού – ντοσσιέ πρώτο

1
λεπτά ανάγνωσης

Παράλληλα με τα έξι Ντοσσιέ του Ιστορικού Αρχείου Νέας Φιλαδέλφειας, συνέταξα και έξι Ντοσσιέ “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” ως εκδόσεως ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού. Χρήσιμο θαρρώ να σημειώσω και γι’ αυτά τι περιέχουν, αρχίζοντας από το πρώτο Ντοσσιέ:

  • Ανεξάντλητος ο κατάλογος των Μικρασιατών Ελλήνων που υπήρξαν οι σκαπανείς της παιδείας των λαών της Ευρώπης και οι πρωτοπόροι της πνευματικής δημιουργίας της προσδιοριστικής του πολιτισμού της Οικουμένης.
  • Λαϊκή ανταπόκριση στην Πνευματική Αντίσταση τα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής (Όλος ο κόσμος διαβάζει… Τέτοια δίψα της νεολαίας για διάβασμα ποτέ άλλοτε δεν είχαν δει τα βιβλιοπωλεία…)

Κώστας Π. Παντελόγλου