Image

Χωράει η “Αγιά Σοφιά” στη Νέα Φιλαδέλφεια;

4
λεπτά ανάγνωσης
Η "Αγιά Σοφιά" σε σχέση με τα παλαιά και νέα κτίσματα του προσφυγικού συνοικισμού
Η “Αγιά Σοφιά” σε σχέση με τα παλαιά και νέα κτίσματα του προσφυγικού συνοικισμού

Η συζήτηση για το μέγεθος της “Αγιά Σοφιάς” του Μελισσανίδη και τη σχέση της με την κλίμακα της πόλης ξεκινάει συνήθως από λάθος βάση. Τις περισσότερες φορές αναφέρονται τα ανώτατα όρια που έθεσε ο Ν. 4277/14 για το συγκεκριμένο οικόπεδο και το γεγονός ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν εξαντλεί αυτά τα όρια. Αντιγράφουμε τα στοιχεία από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Πάνου Σκουρλέτη:

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ= 13.230,43 τ.μ. < 17.472,97 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ = 29.505,78 τ.μ. < 34.945,93 τ.μ.
ΥΨΗ:
Κτίριο…………………………… : 22,30 μ. < 27,00 μ.
Στέγαστρο…………………….. : 27,26 μ. < 30,00 μ.

Δε χρειάζεται να συζητήσουμε αν ο Ν. 4277/14 και η αιτιολογική του έκθεση περιλαμβάνουν κάποια ιδιαίτερα επιστημονικά επιχειρήματα που να εξηγούν γιατί αυτά είναι τα μέγιστα όρια που χωράνε, τελικά, στο συγκεκριμένο οικόπεδο· όλοι θυμόμαστε αυτό, που εξηγεί την αυθαιρεσία:

Συνήθως οι παραπάνω αριθμοί συγκρίνονται με τα ισχύοντα στον όμορο προστατευόμενο προσφυγικό συνοικισμό (ΠΔ 11/6/2001, άρθρο 3):

 1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας τους. […]
 2. Συντελεστής δόμησης: 1,4. […]

Βεβαίως όχι με όλα τα ισχύοντα (ΠΔ 11/6/2001, άρθρο 3):

 1. Μέγιστος αριθμός ορόφων: 3, δηλαδή ισόγειο και δύο όροφοι υπέρ το ισόγειο.
 2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται: […]για οικόπεδα με χρήση γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου: 11,50 m.

Οι καλοθελητές δεν αναφέρουν, επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ της 11/6/2001 δεν επιτρέπονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού συνοικισμού, με εξαίρεση το υπάρχον γήπεδο του Ιωνικού. (Δεν επιτρέπονται επίσης ρητά στο ΟΤ 77, εκεί που βρίσκεται το εστιατόριο “Άγονη Γραμμή”, ακριβώς απέναντι από το οικόπεδο της ΑΕΚ).

Αλλά και πάλι, τι νόημα έχει η σύγκριση του νόμου Μελισσανίδη με το ΠΔ του προσφυγικού συνοικισμού; Όπως έχουμε μάθει απ’ το νηπιαγωγείο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια! Έχει νόημα να συγκρίνουμε το νόμο Μελισσανίδη μόνο με τα ισχύοντα για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο νόμος 2730/1999 για τα Ολυμπιακά Έργα, ανέφερε ρητά το οικόπεδο της ΑΕΚ (άρθρο 2, εδάφιο 2α) και όριζε τα ανώτατα όρια δόμησης σ’ αυτό το οικόπεδο (άρθρο 2, εδάφιο 2γ): συντελεστής δόμησης έως 0,6, ύψος έως 40 μέτρα, κάλυψη 70%. Αυτή ήταν η ειδική και κατ’ εξαίρεση ρύθμιση των Ολυμπιακών Έργων, που σκοπό δεν είχαν, βέβαια, να καλύψουν τις ανάγκες του αθλητισμού στη χώρα μας (γι’ αυτό και σήμερα έχουμε μια ολόκληρη σειρά εγκαταλελειμμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευασμένων μ’ αυτές τις προδιαγραφές, τις οποίες ακόμη πληρώνουμε…).

Πριν απ’ το σκάνδαλο των Ολυμπιακών Αγώνων, τα επιτρεπόμενα όρια των γηπέδων ήταν τα εξής (ΥΑ 26733/2310 της 26.9/30.10.1979): συντελεστής δόμησης 0,4, κάλυψη 40%, μέγιστο ύψος 14 μέτρα.

Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνουμε τι θα επιτρεπόταν με τις προηγούμενες διατάξεις στο οικόπεδο των 29.121 τ.μ. που παραχωρεί ο Ν. 4277/14 στο Μελισσανίδη.

Ν. 4277/14 Σχέδιο Μελισσανίδη Ολυμπιακά Έργα (1999) Προϊσχύουσα διάταξη (1979)
Συντελεστής δόμησης 1,2 1,01 0,6 0,4
Ύψος (μ.) 30 27,26 40 14
Κάλυψη 60% 45,4% 70% 40%
Δόμηση (τ.μ.) 34.945,93 29.505,78 17.473 11.649
Κάλυψη (τ.μ.) 17.472,97 13.230,43 20.385 11.649

Αυτή είναι η μόνη σύγκριση που έχει νόημα, σ’ ό,τι αφορά τον όγκο της “Αγιά Σοφιάς” και το συμπέρασμά της είναι πως ο νόμος Μελισσανίδη είναι σε κάθε περίπτωση προκλητικά χαριστικός.

π.

3 Comments Text
 • Αρθρο 1, παρ. 2, Ν. 423/1976:
  «2. Τα Γυμναστήρια κατατάσσονται εις τας κάτωθι κατηγορίας: α) Ολυμπιακά β) Εθνικά γ) Δημοτικά δ) Κοινοτικά και ε) Σωματειακά.

  Αρθρο 5, παρ. 1β, Ν. 423/1976:
  «1. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξων περί σχεδίων πόλεων του Γενικου Οικοδομικού Κανονισμού, περί της καταλληλότητος του χώρου δια την ίδρυσιν Γυμναστηρίων αποφαίνεται : β) Προκειμένου περί Κοινοτικών και Σωματειακών Γυμναστηρίων ο οικείος Νομάρχης μετά γνώμην τριμελούς Επιτροπής οριζομένης υπ`αυτού και αποτελουμένης υπό του Διευθυντού Φυσικής Αγωγής, ενός τεχνικού υπαλλήλου της Νομαρχίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και ενός φιλάθλου κατοίκου της Κοινότητος.»

  Αρθρο 1, ΥΑ 26733/2310 (ΦΕΚ 612 Δ/1979)
  «1. Χαρακτηρίζονται οι εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δομήσιμοι χώροι, των οποίων η κυριότης ή η νομή ανήκει εις την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού ή εις υπ` αυτήν εποπτευόμενα νομικά Πρόσωπα, ως χώροι κατάλληλοι δια την ανέγερσιν αθλητικών εγκαταστάσεων…»

  Αρθρο 2, ΥΑ 26733/2310 (ΦΕΚ 612 Δ/1979)
  «2. Χαρακτηρίζονται οι εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δομήσιμοι χώροι των οποίων η κυριότης ή η νομή ανήκει εις την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού ή εις υπ`αυτήν εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα, ως χώροι κατάλληλοι δι` αθλητικάς εγκαταστάσεις…»

  Αρθρο 6, ΥΑ 26733/2310 (ΦΕΚ 612 Δ/1979)
  «6. Του κατά την παρούσαν απόφασιν χαρακτηρισμού εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ο χαρακτηρισμός ανήκει κατά τας κειμένας διατάξεις εις την αρμοδιότητα του οικείου Νομάρχου.»

  Εύκολο. Σωματειακό Γυμναστήριο = Χαρακτηρισμός χώρων Γυμναστηρίων από Νομάρχη = Η ΥΑ 26733/2310 (ΦΕΚ 612 Δ/1979) δεν ισχύει στην αυτή περίπτωση γιατί αφορά γυμναστήρια της ΓΓΑ.

 • N. 2947/2001, αρθρο 1
  3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999 προστίθενται τα εξής:”Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923.”

  Κλασσικό παράδειγμα το άρθρο 8, Ν. 2947/2001 όπου πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για το Στάδιο Καραισκάκη και ορίστηκαν συμπληρωματικοί όροι δόμησης και χρήσης, συγκεκριμένα πλην των άλλων ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,9 και ανώτατο ποσοστό κάλυψης 60%.
  Και βέβαια το ισχυρότερο επιχείρημα όλων. Αφού υπήρχε τέτοιο «όπλο» γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε στο ΣτΕ για να καταπέσει η Νομοθετική Ρύθμιση για το γήπεδο της ΑΕΚ; Απλό. Γιατί είναι όλα μπούρδες.