Image

Το ΣτΕ ξετινάζει την… ΑΕΚ!

Agia_Sofia_Stadium_ConceptΔεν αντέχει σε σοβαρή κριτική η απάντηση της ΑΕΚ στην έκθεση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος που παρήγγειλε ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που δημοσιεύτηκε χθες σε αθλητικές ιστοσελίδες. Εντελώς ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα απόσπασμα της θετικής για τον Μελισσανίδη απόφασης 2153/2015 του ΣτΕ, το οποίο … ξετινάζει το έκτο σημείο της “απάντησης” της ΑΕΚ, όπου υποστηρίζεται πως το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας έχει πάρει θετικές αποφάσεις για το γήπεδο και ο δήμος μας δεσμεύεται απ’ αυτές:

“3. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στις 2.10.2013 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την “Ενημέρωση και παρουσίαση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ”, που αποτελεί τον πυρήνα των ρυθμίσεων του ως άνω άρθρου 42 του ν. 4277/2014 και το βασικό στοιχείο του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, προορίζεται δε να στεγάσει τις κυρίως αθλητικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις του αθλητικού σωματείου της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) ως ποδοσφαιρική του έδρα. Η συνεδρίαση αυτή έλαβε τον αριθμό 24/2013 και κατέληξε στη λήψη της 156/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το εν λόγω όργανο τάχθηκε επί της αρχής υπέρ του σχεδίου κατασκευής του γηπέδου, όπως αυτό είχε παρουσιασθεί από τους αρμόδιους παράγοντες της ποδοσφαιρικής ομάδας Δ. Μελισσανίδη, Δ. Ανδριόπουλο και Θ. Κυρατσού. Το σχέδιο, όμως, αυτό δεν συμπίπτει με αυτό που τελικώς θεσμοθετήθηκε με το ν. 4277/2014, διαφοροποιούμενο τόσο ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη (συντελεστής δόμησης μικρότερος του 1, έναντι του τελικώς εγκριθέντος 1,2, κάλυψη κάτω του 45% έναντι της τελικώς εγκριθείσης 60%), όσο και προς άλλα κρίσιμα για τη λειτουργικότητα του έργου ζητήματα (1.200 υπαίθριες και 400 υπόγειες θέσεις στάθμευσης έναντι των 180 που προέβλεψε τελικώς το άρθρο 42 του ν. 4277/2014), ενώ κατά τα λοιπά στην παρουσίαση δεν εκτέθηκε με σαφήνεια το ζήτημα του περιορισμού της επιφάνειας του δασικού χαρακτήρα έκτασης που συνεπάγεται η εκτέλεση του έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε τελικώς. Περαιτέρω, στις 20.11.2013 συνήλθε εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την “Έγκριση προμελέτης του έργου Κατασκευή Νέου Γηπέδου ΑΕΚ” (συν. 30/2013). Κατά τη συνεδρίαση αυτή ελήφθη η 196/2013 απόφαση του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου. Και η προμελέτη, όμως, αυτή, αν και ταυτιζόταν ως προς ορισμένα μεγέθη με τα τελικώς εγκριθέντα, δεν ταυτιζόταν πλήρως κατά περιεχόμενο με το τελικώς εγκριθέν σχέδιο. Κατόπιν τούτου, η καταρχήν συναίνεση του αιτούντος Δήμου στην κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ και η συμφωνία του με τη σχετική προμελέτη, που εκφράσθηκαν με τις 156/2013 και 196/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποστερούν, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, τον τελευταίο του εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, ακυρώσεως, στρεφομένης κατά της 2008/3.11.2014 πράξης της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, με την οποία, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, επιβλήθηκε στο Δήμο να εξαιρέσει τμήμα του Άλσους Νέας Φιλαδελφείας από την εκτέλεση εγκεκριμένων δασοτεχνικών εργασιών”.

Αφού, λοιπόν, η πλευρά Μελισσανίδη έχει σηκώσει ως λάβαρο τη συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ, γιατί δεν δέχεται το σύνολό της; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι απλή: η τρισέλιδη επιστολή Μελισσανίδη προς την Εφημερίδα των Συντακτών προσπαθεί στην πραγματικότητα να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις για τους χειρισμούς Μελισσανίδη στο εσωτερικό της “οικογένειας της ΑΕΚ”. Αναμφίβολα, οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν ωστόσο να δουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα – κι αυτό αποδεικνύει και η αγωγή μέλους της ερασιτεχνικής κατά του σωματείου που εκδικάζεται στις 8 Οκτωβρίου.

Ως προς το πολιτικό σκέλος του προβλήματος, τις πράξεις και παραλείψεις του δήμου και του Επιμελητηρίου, αλλά και τις νομικές και πολιτικές λακκούβες των αποφάσεων του ΣτΕ θα επανέλθουμε φυσικά…

π.