Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, η Νέα Φιλαδέλφεια και ο Δήμος

1
λεπτά ανάγνωσης

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2014 από τη Βουλή των Ελλήνων, με κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων, ακρωτηρίασε τη Νέα Φιλαδέλφεια κατά 500 στρέμματα (όσα η έκταση του Δάσους της Πόλης και τα στρέμματα που αναλογούν στην ΑΕΚ).

Το Δάσος παραχωρήθηκε σε κάποιον φορέα Πάρκων (!), τα δε στρέμματα που αναλογούν στην ΑΕΚ σε ένα φορέα επιχειρηματικών συμφερόντων (με αμφισβητούμενης νομιμότητας διαδικασία) που εφορμά εναντίον του Δάσους και της Πόλης.

Θεωρώ αυτονόητο πως η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας προ οφθαλμών διαρκώς την ανάγκη επανάκτησης των 500 αυτών στρεμμάτων της Νέας Φιλαδέλφειας, οφείλει κάθε μέρα ενέργειες προς τελεσφόρηση αυτού του σκοπού.

Βρισκόμαστε προ αυτών των αναγκαίων ενεργειών;

Όχι βέβαια! Αλλά είναι αναγκαίο να βρεθούμε! Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή γενικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, ας πράττουν τα δέοντα και ας πληροφορούν τους κατοίκους της Πόλης μας περί αυτών!

Κώστας Π. Παντελόγλου