Γεωργαμλής, Αράπογλου, Κόντος, Γαϊτανά – γιατί δεν επιθυμούν την διερεύνηση της συνταγματικής νομιμότητας των επιδιωκομένων από τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον μανδύα της ΑΕΚ από το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Με καθυστέρηση κινήθηκε η Δημοτική Αρχή προς υπεράσπισιν της Πόλης και του πνεύμονά της του Δάσους μας, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ενώ είχαν προηγουμένως προσφύγει εύψυχοι κάτοικοί της, για να κριθούν από αυτό τα επιδιωκόμενα από τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον μανδύα της ΑΕΚ.

Παρατηρώ όμως πως οι δημοτικές παρατάξεις με επικεφαλής τους Λύσσανδρο Γεωργαμλή, Γιώργο Αράπογλου και Απόστολο Κόντο, αλλά και την πρώην δήμαρχο κυρία Έφη Γαϊτανά – Αποστολάκη, δεν ακολουθούν διαφωνώντας μ’ αυτή την κίνηση, σε αντίθεση με τις δημοτικές παρατάξεις μ’ επικεφαλής τις κυρίες Αγαγιώτου και Γκούμα που η κίνηση δεν τις βρίσκει διαφωνούσες.

Μάλιστα ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής ζήτησε και την απόσυρση της προσφυγής της Δημοτικής Αρχής στο Συμβούλιο της Επικρατείας…

Εύλογο κατόπιν τούτου το ερώτημα: Γιατί δεν επιθυμούν την διερεύνηση της συνταγματικής νομιμότητας των επιδιωκομένων από τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον μανδύα της ΑΕΚ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Λύσσανδρος Γεωργαμλής, ο Γιώργος Αράπογλου, ο Απόστολος Κόντος και η πρώην δήμαρχος;

Γιατί δεν προσυπογράφουν και αυτοί την προσφυγή της Δημοτικής Αρχής; Γιατί έστω δεν έκαναν μια δική τους προσφυγή; Δεν τους ενδιαφέρει τα επιδιωκόμενα από τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον μανδύα της ΑΕΚ – με τα οποία και συντάσσονται – να θεμελιωθούν επί στερεάς και όχι σαθρής νομικής βάσεως;

Κώστας Π. Παντελόγλου