Βιβλιογραφικά Σημειώματα .1

Αντλώντας από τα βιβλία, τα περιοδικά, τις εφημερίδες, τα πρακτικά κά. της βιβλιοθήκης και του αρχείου μου, αλλά και τα κατά καιρούς δημοσιεύματά μου, σκέφθηκα πως χρήσιμο θα ήταν να συντάσσω βιβλιογραφικά σημειώματα που να βλέπουν το φως της δημοσιότητας εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”.

Σε ποιους χρήσιμο; Μα στους νεότερους πιστεύω, κυρίως στους εξ αυτών φοιτητές σπουδαστές και νέους επιστήμονες, μα θαρρώ και σε μεγαλύτερου που δεν έπαψε να τους διακατέχει το πάθος της γνώσεως προσώπων και πραγμάτων.

Χρήσιμο θαρρώ και σε όσους επαγγελματικά ασχολούνται με το σοβαρό τυπωμένο χαρτί ή ενδιαφέρονται γι’ αυτό (βιβλιοθήκες, αει, τει, εκδοτικοί οίκοι, τύπος, επιστημονικές οργανώσεις και ιδρύματα, επιμελητήρια, δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία, κά.).

Επί τω έργω λοιπόν!

ο

1) Κώστας Η. Μπίρης,
Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα,
Έκδοσις του Καθιδρύματος
Πολεοδομίας και Ιστορίας των Αθηνών,
Οφσετυπία Γραφικαί Τέχναι “Ι. Μακρής” ΑΕ,
Αθήναι 1966, δ’+434 Σελ.
(Επανέκδοσις από τον Εκδοτικό Οίκο “Μέλισσα”
το έτος 1995, 451 Σελ. με την προσθήκη ευρετηρίου
από τον Αρχιτέκτονα Μάνο Μπίρη)

2) Α’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο
Δελφοί 1961 – Πρακτικά
(Θέμα: “Πολεοδομία, εθνικό πρόβλημα”
Εισηγητές: Ι. Δεσποτόπουλος, Πρ. Βασιλειάδης, Κ. Δοξιάδης, Αρ. Προβελέγγιος
Ανακοινώσεις: Σολ. Κυδωνιάτης, Αθ. Αραβαντινός, Δ. Γουλιάμος, Κ. Οικονόμου, Γ. Σκιαδαρέσης, Δ. Τριποδάκης, Αγγ. Σιάγας)
Τεχνικά Χρονικά, Αρ. τεύχους 240, Απρίλιος 1964, 120 Σελ.
(Επιμέλεια: Ν. Σιαπκίδης, Π. Βοκοτόπουλος)

3) Χρήστος Α. Οικονομόπουλος,
“Μικρά Κοινότης ή Μεγάλος Δήμος”,
Τοπική Αυτοδιοίκησις, Έτος Α’, Τεύχος 1,
Ιανουάριος 1947, Σελ. 7-10

4) Κώστας Π. Παντελόγλου,
“Δημοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας για την Πολεοδομική Ανάπλαση (Μικρασιατο)Προσφυγικών Οικισμών”
(Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλαδικό (Μικρασιατο)Προσφυγικό Συνέδριο που συνήλθε στις 24 και 25 Απριλίου 1977 στο Δημαρχείο Αθηνών),
Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Απρίλιος 1977, Σελ. 483-486 (Υπό την ρουμπρίκα “Επιστήμη: Μελέται Άρθρα”)
Τεχνικά Χρονικά, Ιούλιος-Αύγουστος 1977, Σελ. 32-33
Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 6, Ιανουάριος 1979, Σελ. 3-6

5) Λόγος του Πρυτάνεως κ. Νικολάου Κιτσίκη προς τους Σπουδαστάς των Ανωτάτων Σχολών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εκφωνηθείς την 13ην Νοεμβρίου 1943 επ’ ευκαιρία της ενάρξεως του ακαδ. έτους

η εκβιομηχάνισις της χώρας πρέπει να είναι ο σκοπός όλων εκείνων οι οποίοι θα ηγηθούν εις το μέλλον των τυχών του έθνους

Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Αθήναι 1943, 28 Σελ.

6) Θεοδόσης Τάσιος,
“Το Τεχνικόν Ενέργημα, ως διανοητικός αισθητικός και ηθικός μηχανισμός”,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, Έτος 42ον, Αρ. φύλλου 720, 8 Φεβρουαρίου 1968, Σελ. 5-6
(υπό την ρουμπρίκα “Έγκυροι Απόψεις”)
και στο: Θεοδόσης Τάσιος, Ανάλεκτα Τεχνικής Παιδείας, Έκδοσις ΤΕΕ, Αθήναι 1971, Σελ. 9-30

7) Παύλος Μυλωνάς,
“Μια συνοπτική αναδρομή στο θεωρητικό έργο του Καθηγητή Παναγιώτη Μιχελή”,
Νέα Εστία, Έτος ΜΗ’, Τόμος 95ος, Τεύχος 1124, 1 Μαΐου 1974, Σελ. 571-579
(Διάλεξη που δόθηκε στις 6 Μαρτίου 1973 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση κατά την εκδήλωση “Μνήμη Π. Μιχελή” που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών / ΣΑΔΑΣ).

3 Comments Text