Τα προβλεπόμενα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κλπ., η κατ’ αυτού λαϊκή αντίδραση και ο κόσμος της επιστήμης και της τέχνης

2
λεπτά ανάγνωσης

Οι δυσμενείς συνθήκες που δρομολογούνται με τα προβλεπόμενα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κλπ. για τον Αθηναϊκό-Αττικό χώρο γενικά, την Νέα Φιλαδέλφεια ειδικότερα και το Δάσος της, αλλά όχι μόνο, έχουν ήδη ωθήσει σε επισημάνσεις αυτών των εξελίξεων, επισημάνσεις που έπαιξαν τον ρόλο τους και κατά τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014, σηματοδοτώντας μια λαϊκή αντίδραση που μετεκλογικά εξελίσσεται σε λαϊκή κινητοποίηση, παρά την στάση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κινητοποίηση αυτή έχει φέρει ως τα τώρα μερικές διαφοροποιήσεις στάσεων, κτύπησε και την πόρτα της Βουλής των Ελλήνων, παρά που κάνουν πως δεν το κατάλαβαν – όμως θα ήθελα να σημειώσω την απουσία των διδασκάλων της πανεπιστημιακής και πολυτεχνικής νιότης από την υπεράσπιση του Αθηναϊκού-Αττικού χώρου γενικά, της Νέας Φιλαδέλφειας ειδικότερα και του Δάσους της, αλλά όχι μόνο!

Θα ήθελα ακόμη να σημειώσω και την απουσία απ’ αυτή την προσπάθεια του κόσμου της τέχνης και των γραμμάτων – ο ρόλος τους δεν δικαιολογεί θαρρώ αυτή την απουσία!

Ξεχωριστά θέλω να αναφερθώ σ’ εκείνα τα τμήματα των δημοσίων λειτουργών που έχουν και την επιστημονική ιδιότητα και κατέχουν θέσεις ευθύνης – πότε θα μιλήσουν απευθυνόμενοι και στους κυβερνώντες και στον λαό σεβόμενοι την επιστημονική τους ιδιότητα και την θέση ευθύνης που κατέχουν;

Κώστας Π. Παντελόγλου