Τι χρειάζεται η αναφορά στις πληθυσμιακές εξελίξεις της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ;

Όταν ο εκπρόσωπος της «Οικογένειας της ΑΕΚ» ενημέρωνε υποτίθεται στην «συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2013 για τα επιδιωκόμενα, το μόνο στην ουσία που δεν τον απασχολούσε ήταν το Γήπεδο. Η «ματιά» του στην πόλη περιπλανάτο και στον πνεύμονά της, το Δάσος μας – μου είχε κάνει εντύπωση τότε το γεγονός, και τούτο διότι με άλλο «περιτύλιγμα» επιδιώκετο τώρα η επίτευξη του σκοπού, που στα προηγούμενα χρόνια με άγαρμπο τρόπο είχε επιδιωχθεί, αλλά και η διεύρυνση αυτού του σκοπού σε real estate γενικά.

Το «πνεύμα» αυτό του εκπροσώπου της «Οικογένειας της ΑΕΚ» το συνάντησα και στην Νομοθετική Ρύθμιση όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια την Αιτιολογική Έκθεσή της και την Θεώρηση που την συνοδεύει ως αναπόσπαστο Παράρτημά της – η «ματιά» τους στα δεδομένα της Πόλης και του Δάσους απαξιωτική σε κάθε περίπτωση, ώστε να προκύπτει η ανάγκη του Σωτήρα στο πρόσωπο της «Οικογένειας της ΑΕΚ», όχι αναφορικά με το Γήπεδο μόνο, αλλά και συνολικά…

Ας δούμε λίγο τα πράγματα, που ισχυρίζονται, από πιο κοντά και ας σκεφτούμε: Τι τους χρειάζεται, επί παραδείγματι, η αναφορά στις πληθυσμιακές εξελίξεις της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ;

Η Θεώρηση περιέχει παράγραφο με τίτλο: Δημογραφικά στοιχεία, και Πίνακα με επεξεργασμένα και καλά στοιχεία για τον πληθυσμό της περιοχής. Εκεί, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε τούτο: «Σε κάθε περίπτωση, οι πληθυσμιακές τάσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, συνολικά δείχνουν στασιμότητα και έλλειψη δυναμισμού, και υποδηλώνουν μια ευρύτερη περιοχή που μάλλον τείνει να απωλέσει «βάρος» στο εσωτερικό της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας». Λίγο πιο κάτω διαβάζουμε κι αυτό: «… στο τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας που περιβάλλει, σε απόσταση μερικών οικοδομικών τετραγώνων σε κατεύθυνση Α-Δ και περισσότερων σε κατεύθυνση Β-Ν, την θέση του Γηπέδου της ΑΕΚ παρατηρούνται μειώσεις πληθυσμού… Οι μικροί θύλακες αυξήσεων δεν αναιρούν το γεγονός που υποδηλώνει ότι το παλαιότερο τμήμα (προσφυγικό και όμορο) της Νέας Φιλαδέλφειας δείχνει δημογραφική αδυναμία, με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Ενώ λίγο πιο πέρα σημειώνεται στην Θεώρηση: «… οι πυκνότητες πληθυσμού στην ίδια περιβάλλουσα περιοχή του Γηπέδου της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα χαμηλές για τα δεδομένα της Αθήνας αλλά και με πιο γενικευμένα κριτήρια. Χαμηλές πυκνότητες οδηγούν σε μικρότερες απαιτήσεις σε κοινόχρηστους χώρους…».

Τι θέλει να πει ο ποιητής; Πού το πάει η «Οικογένεια της ΑΕΚ»; Οφείλουμε όλοι να σκεφθούμε, όντας σε εγρήγορση, σημαίνοντας συναγερμό!

Αυτά που διαβάζουμε στα της Νομοθετικής Ρύθμισης δεν έχουν λογική! Τι χρειάζεται η αναφορά στις πληθυσμιακές εξελίξεις της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στον χώρο που παλαιότερα της είχε παραχωρηθεί;

Κώστας Π. Παντελόγλου