Το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας στο Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην πόλη μας .3

Ας δούμε σήμερα ορισμένα που περιλαμβάνει η Πολεοδομική, Χωροταξική και Περιβαλλοντική Θεώρηση που συνοδεύει το Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, που είναι αναπόσπαστο Παράρτημα της Αιτιολογικής Έκθεσης της Νομοθετικής Ρύθμισης.

Και πρώτα εκείνα που έχουν αντληθεί από το Σχέδιο Νόμου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, αυτή που τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2013):

“Πέρα από τα παραπάνω, που δείχνουν ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο η δημιουργία του Κέντρου (Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού) που προωθείται από το Σχέδιο (Νομοθετικής Ρύθμισης) συνάδει με την φιλοσοφία του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, το τελευταίο περιλαμβάνει και πιο ρητή θετική αναφορά στο Κέντρο. Στο άρθρο 18 παράγραφος 4 … αναφέρονται τα εξής:

“4. Για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον: α) Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος”.

Στο Παράρτημα του άρθρου 18 παράγραφος 4α εξάλλου, το Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού αναφέρεται ρητώς ως ένα των Μητροπολιτικών Πάρκων του άρθρου 18 ως εξής:

“1. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των αστικών και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων αποτελεί ιδιαίτερο σκέλος των Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σε συνέχεια του συστήματος υπερτοπικών πόλων ήπιων χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 1585/85 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 1985). Η υλοποίηση των Μητροπολιτικών Πάρκων εντάσσεται στις προτεραιότητες από περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή άποψη.

3. Ως  Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής, προσδιορίζονται οι εξής εκτάσεις…

… VII. Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας. Προωθείται η ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής. Η ανάδειξη του Άλσους Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή”.

Τέλος στο Πρόγραμμα Δράσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021 αναφέρεται (τομέας προτεραιότητας 1) ότι η “υλοποίηση των Μητροπολιτικών Πάρκων εντάσσεται στις προτεραιότητες του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021 από περιβαλλοντική, κοινωνική και αναπτυξιακή άποψη”.

Δεν χρειάζεται νομίζω σήμερα να καταγράψω κι άλλα παραθέματα από την Θεώρηση, που φυσικά κάθε άλλο παρά θυμίζει έγγραφο προς εξυπηρέτησιν του δημοσίου συμφέροντος, κι αύριο μέρα είναι για να συνεχίσουμε – δεν χρειάζεται θαρρώ να επαναλάβω και τα όσα χτες έγραψα για την τακτική της “Οικογένειας της ΑΕΚ” τούτη την περίοδο, χρειάζεται όμως άλλη μια φορά με κατηγορηματικότητα να διατυπώσω την γνώμη μου πως, αν υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται, τότε η βλάβη του Δάσους της Νέας Φιλαδέλφειας θα είναι “ανήκεστος” …

Και ακόμη να προσθέσω: Οι εκλεγμένοι στον Δήμο, μα όχι μόνο, οι ορκισθέντες την προστασία της πόλης και του πληθυσμού της, πού ήταν όταν προωθούνταν τα παραπάνω και τι σκέπτονται να κάνουν τώρα;

Οι δε υποψήφιοι τι θέση παίρνουν; Και πώς θα αντιδράσουν;

Η μετατροπή του Δάσους σε Πάρκο, και μάλιστα σε συνδυασμό με τις επιδιώξεις της “Οικογένειας της ΑΕΚ”, δεν τους απασχολεί, δεν τους προβληματίζει προς αντιμετώπισιν;

Κώστας Π. Παντελόγλου