Ας βάλουμε άλλη μια φορά τα πράγματα στην θέση τους (σχετικά με το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια)

Επισκέψεις, συναντήσεις, δηλώσεις – ατάκες, επικοινωνιακός χείμαρρος με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους, ακολούθησαν την «συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2013 – η ίδια πάντα επίμονη αναφορά της «Οικογένειας της ΑΕΚ» στο Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στον γύρω του Γηπέδου της χώρο της Πόλης μας σε ευρεία έκταση.

Εδώ, στον «Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας», υπέδειξα τον τρόπο για να ξαναποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στην Πόλη μας στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ που της έχει παραχωρηθεί (και όχι στο ΟΙΚΟΠΕΔΟ της) για την άθληση των παιδιών των προσφύγων, σκοπός που δεν εκπληρώνεται μετά το γκρέμισμα του τότε Γηπέδου της το 2003, με κίνδυνο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να της ανακληθεί η παραχώρηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (βλ. τα γραφτά μου στις 5 και 11 Οκτωβρίου 2013).

Για το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας και την Πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχουν όργανα της Πολιτείας να μεριμνούν και χρωστούν να το κάνουν – ας μην το λησμονούν αυτό τόσο η «Οικογένεια της ΑΕΚ», όσο και εκείνοι που εκπροσωπούν την Πολιτεία και οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους (έχουν ορκιστεί άλλωστε γι’ αυτό).

Είναι πολλά τα όργανα της Πολιτείας που είναι σχετικά με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και ανακύπτουν σχετικά με τα όσα η «Οικογένεια της ΑΕΚ» επιδιώκει. Τα όργανα αυτά οφείλουν να βάλουν τα πράγματα στην θέση τους, αντί να σιωπούν ή και να επιδοκιμάζουν με λόγια και πράξεις.

Εδώ, στον «Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας», θα ονοματίσω όσους έχουν αρμοδιότητα (ή γνωμοδοτική δυνατότητα) και δεν παρεμβαίνουν στα τεκταινόμενα οίκοθεν, προς προστασίαν του δημοσίου συμφέροντος και της αξιοπρέπειας της Ελληνικής Πολιτείας.

Κώστας Π. Παντελόγλου
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013