Image

Έξυπνες διαβάσεις: Κι άλλος διαγωνισμός σαν του ηλεκτροφωτισμού;

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Βούρου, και ειδικότερα ο μεταπηδήσας απ’ τον συνδυασμό του Παντελή Γρετζελιά Θάνος Λέκκας, έχει βαλθεί αυτές τις μέρες να πήξει τα σόσιαλ μίντια με νούμερα μελλοντικών έργων, λες και έτσι μετριέται η αποτελεσματικότητα της απερχόμενης δημοτικής αρχής.

Όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες – τις οποίες ελπίζει ο κ. Λέκκας να μην εξετάσει κανείς. Ας δούμε μερικά πράγματα απ’ αυτά που δεν έχει δημοσιοποιήσει η δημοτική αρχή κι ο κ. Λέκκας σε σχέση με ένα απ’ τα νούμερα που πέταξε στον … ψηφιακό αέρα της πόλης στα σόσιαλ μίντια.

Αναφερόμαστε βέβαια στο έργο των «έξυπνων διαβάσεων», ύψους 2.799.926,70 Ευρώ, με τα οποία θα κατασκευαστούν, λέει, 49 διαβάσεις σε 13 υφιστάμενους κόμβους του δήμου όπου υφίσταται και σηματοδότηση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο». Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε απ’ το ΥΠΕΣ στις 9/3/2023 με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΦΘ απόφαση, με την οποία εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις για άλλους 75 δήμους της χώρας.

Τι είναι, καταρχάς, μια «έξυπνη διάβαση»; Ας ανατρέξουμε στη μελέτη Α.Μ. 123/22 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που υπέγραψε ο υπάλληλός της Χρήστος Κίτσιος (Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ) στις 22/7/2022, ημέρα Παρασκευή, και θεώρησε αντί της διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας η υπάλληλος Εύα Κολοβού (Πολιτικός Μηχανικός). Στην αρχή της, διαβάζουμε σχετικά:

«Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το συνδεδεμένο με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες σύστημα, θα ενεργοποιείται σε συγχρονισμό μαζί τους, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των πεζών, όσο και των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων. Έτσι, τo σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (24/7), και τα οποία με το πέρας του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι οδηγοί που διέρχονται συχνά από αυτά, τα αγνοούν αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, είτε πρόκειται για σηματοδοτούμενη διάβαση με επενεργούμενη φάση πεζών, είτε για σηματοδοτούμενη διάβαση με σταθερή φάση πεζών. Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από τις συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών, τόσο για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου όσο και για άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα. Τέλος, σταθεροί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και λειτουργούν όλο το 24ωρο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τόσο περιβαλλοντικά όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης».

Στις 27/7/2022, ημέρα Τρίτη, δύο εργάσιμες μέρες μετά την υπογραφή της μελέτης, ο Δήμος εκδίδει την υπ’ αριθμ. 17834/27.07.2022 πρόσκληση προς οικονομικούς φορείς για συγκέντρωση προσφορών για το εν λόγω έργο.

Στις 29/7/2022, δύο ημέρες αργότερα, ο Δήμος παραλαμβάνει δύο προσφορές από τις εταιρείες GLOBISMART και FOTAGON LED ΑΕ. Στις 2/8/2022, παραλαμβάνει άλλη μία προσφορά από την εταιρεία NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH.

Σχηματίζεται μια Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, αποτελούμενη από υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας (Εύα Κολοβού, Χρήστος Κίτσιος, Αντωνία Αναστασοπούλου) για να συγκρίνει τις τιμές των προσφορών που συγκεντρώθηκαν. Η επιτροπή συνεδριάζει. Το πρακτικό της επιτροπής λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου 18127/29-7-2022, ενώ στο κείμενο αναγράφεται ότι συνεδρίασε στις 2/8/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου τέσσερις ημέρες πριν τη συνεδρίαση), ενώ η προσφορά της NOVOVILLE έχει αριθμό πρωτοκόλλου 18273/02.08.2022, δηλαδή μεγαλύτερο απ’ τον αριθμό πρωτοκόλλου του πρακτικού της επιτροπής που την αξιολόγησε. Έτσι, η υπηρεσιακή επιτροπή κατάφερε να αξιολογήσει μία προσφορά πριν κατατεθεί (!), σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου τουλάχιστον. Αυτό θα πει ότι είμαστε πολύ μπροστά!

Το πρακτικό με τις προφανείς ανακολουθίες φτάνει χωρίς υπηρεσιακές ή άλλες ενστάσεις στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 29 Αυγούστου και εγκρίνεται ομόφωνα από τους παρόντες (Βούρος, Κοσκολέτος, Κουτσάκης, Τάφας, Κοπελούσος, δηλαδή μόνο από την παράταξη του δημάρχου). Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνει ΑΔΑ ΨΦΚΞ46ΜΩ0Ι-ΥΛΗ και είναι διαθέσιμη στη Διαύγεια με επισυναπτόμενο το ημερομηνιακά ανακόλουθο πρακτικό της επιτροπής για τους άπιστους Θωμάδες.

Εξετάζοντας κανείς το πρακτικό, διαπιστώνει ότι οι τρεις προσφορές έχουν μεταξύ τους μικρές αποκλίσεις και βάσει αυτών διαμορφώνεται το φερόμενο ως μέσο κόστος της σχετικής προμήθειας σε 2.799.926,70 Ευρώ, το ποσό δηλαδή που στη συνέχεια ζήτησε και εντέλει λαμβάνει ο Δήμος από το ΥΠΕΣ βάσει της απόφασης ένταξης του περασμένου Μαρτίου. Η αρχική προσφορά της GLOBISMART, που είναι και η χαμηλότερη, ανέρχεται σε 2.659.930,36 Ευρώ.

Πάμε να δούμε όμως ποιος κερδίζει εντέλει τον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος εννιά μήνες αργότερα, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς (στην Οικονομική Επιτροπή καταψήφισαν την προκήρυξη του διαγωνισμού οι Γρετζελιάς και Γεωργιάδης από την αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν προς την κοινή γνώμη της πόλης τους λόγους της διαφωνίας τους): Το πρώτο και το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν είναι δημοσιευμένα, αν και θα έπρεπε. Ωστόσο προκύπτει από τις ενδιάμεσες δημοσιεύσεις ότι υπήρξαν δύο τουλάχιστον ενδιαφερόμενες εταιρείες, οι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ και GLOBISMART ΑΕ, ενώ σύμφωνα με το τρίτο πρακτικό της επιτροπής και τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η GLOBISMART ΑΕ κερδίζει τον διαγωνισμό και είναι σήμερα ο προσωρινός ανάδοχος του έργου με αντίτιμο 2.743.926,46 Ευρώ, αυξημένο κατά 3,15% σε σχέση με την αρχική της προσφορά κατά τη διερεύνηση τιμών το 2022 και με μηδενική έκπτωση.

Η GLOBISMART ΑΕ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, προσφέρει υπηρεσίες “Smart Cities”. Ειδικότερα για τις έξυπνες διαβάσεις, σημειώνει:

«To Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς διέλευσης πεζών στην περιοχή παρέμβασης, μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής σήμανσης της διάβασης.

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών ανιχνεύει πεζούς που πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση, μέσα από ένα έξυπνο σύστημα αισθητήρων. Oι αισθητήρες στέλνουν ένα σήμα και ενεργοποιούν αυτόματα τα LED πάνελ που είναι ενσωματωμένα στην άσφαλτο, το οποίο συνοδεύεται από κατακόρυφες πινακίδες σηματοδότησης LED. Οι πινακίδες ανάβουν ταυτόχρονα με τα LED πάνελ που είναι ενσωματωμένα στην άσφαλτο, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσης.

Αποτέλεσμα οι οδηγοί στα οχήματα να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις».

Αν μέχρι εδώ δεν είχαμε ανησυχήσει, η προφανής συνάφεια του συνοπτικού κειμένου της ιστοσελίδας της GLOBISMART με την εισαγωγή της μελέτης που υπογράφει ο κ. Κίτσιος και θεώρησε η κυρία Κολοβού, μάς έβαλε σε σκέψεις. Άραγε πότε απέκτησε η τεχνική υπηρεσία τεχνογνωσία περί έξυπνων διαβάσεων, που δεν υπήρχαν ποτέ στην πόλη; Δεν ήταν η έλλειψη τεχνογνωσίας της υπηρεσίας που επικαλέστηκε η δημοτική αρχή κατά την πολυσυζητημένη υπόθεση του ηλεκτροφωτισμού, για να απευθυνθεί σε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο, παρά το γεγονός ότι ο δήμος εδώ και δεκαετίες έχει τεχνογνωσία στον ηλεκτροφωτισμό; Μήπως σε αυτή την περίπτωση, πέραν των προσφορών για τον προσδιορισμό των τιμών, η Τεχνική Υπηρεσία έλαβε βοήθεια και στη σύνταξη της μελέτης Α.Μ. 123/22;

Επειδή το φαινόμενο των φωτογραφικών μελετών δεν περιορίζεται στον Δήμο μας (θα έλεγε κανείς ότι είναι γενικευμένη πρακτική στις δημόσιες προμήθειες, η οποία ευνοεί τους προμηθευτές οι οποίοι είναι σε θέση να προσεγγίζουν με προνομιακούς όρους αιρετά ή και υπηρεσιακά στελέχη που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ιδέα περί τα πραγματικά προβλήματα που υποτίθεται ότι πάνε να θεραπεύσουν), δεν θα νιώθαμε έκπληξη αν πράγματι η Τεχνική Υπηρεσία βασίστηκε σε κάποιο αναλυτικότερο έντυπο προσφοράς της GLOBISMART που έφτασε ατύπως στα χέρια της, με ή χωρίς ανταλλάγματα, με ή χωρίς μεσάζοντες. Κάποιος αρμοδιότερος από εμάς, θα μπορούσε, εφόσον έχει πρόσβαση, να εξετάσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε σχέση με τις υποβληθείσες προσφορές για να αξιολογήσει την πιθανότητα «φωτογραφικής» προκήρυξης ή να δει σχετικά την εσωτερική αλληλογραφία ή να ρωτήσει τους υπαλλήλους πώς κατέληξαν στη μελέτη που κατέληξαν. Πάντως, ενδεικτικά, προκηρύξεις με παρόμοιες προδιαγραφές για «έξυπνες διαβάσεις» έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον οι Δήμοι Παιανίας, Καλαμαριάς και Αχαρνών, αλλά και η Περιφέρεια Αττικής, και θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί ποιος πήρε ή θα πάρει σε αυτές τις περιπτώσεις την προμήθεια (και με τι έκπτωση).

Εμείς, για να βοηθήσουμε τον προβληματισμό των ενδιαφερόμενων, ψάξαμε λίγο καλύτερα τις άλλες δύο εταιρείες που έδωσαν προσφορές στην Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών, ανταποκρινόμενες στην αρχιτεκτονική του έργου όπως προτείνεται στη μελέτη Α.Μ. 123/22.

Η εταιρεία FOTAGON LED (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 409), η οποία δεν έχει δηλωμένα ενεργά μέλη διοίκησης, είχε ως τις 31/8/2023 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τον κ. Παναγιώτη Μπακανδρέα. Η εταιρεία δεν δηλώνει σήμερα στοιχεία επικοινωνίας στο ΓΕΜΗ, πέραν ενός τηλεφωνικού αριθμού (2109411933), ο οποίος με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο φαίνεται να αντιστοιχεί και στην εταιρεία GLOBILED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 287), στη γνωστή μας GLOBISMART ΑΕ (Λ. Βουλιαγμένης 287), αλλά και στην GLOBITEL ΑΕ (Λ. Βουλιαγμένης 287). Η GLOBISMART δηλώνει στο ΓΕΜΗ ως πρόεδρό της από 31/5/2023 τον κ. Παναγιώτη Μπακανδρέα. O ίδιος είναι διαχειριστής και της GLOBILED (της οποίας μοναδικός εταίρος είναι η STATERIA HOLDINGS LIMITED με έδρα την Κύπρο). Η NOVOVILLE δεν φαίνεται, εν πρώτοις, να έχει κάποια άμεση σχέση με τον κ. Μπακανδρέα, ωστόσο είναι ενδιαφέρον ότι η ιστοσελίδα της GLOBISMART, παρουσιάζοντας τις λύσεις που διαθέτει για «διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας» στους δήμους, εμφανίζει screenshots απ’ την εφαρμογή Novoville, την οποία έχει προμηθευτεί και ο δήμος ΝΦ-ΝΧ από τη NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH (εδώ ένα παλιότερο σχετικό σχόλιο στον ΚΝΦ).

Screenshot απ’ την ιστοσελίδα της GLOBISMART

Συμπληρωματικά, να αναφέρουμε ότι οι GLOBILED, FOTAGON LED και GLOBITEL έχουν συμμετάσχει ως κοινοπραξία σε έργο του δήμου Ζακύνθου με αντικείμενο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities”, από κοινού με την εταιρεία SIREC ENERGY ΑΕ, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Βεβαίως, πέρα απ’ τις όποιες αμφιβολίες για τη διαφάνεια της διαδικασίας που περιγράψαμε, υπάρχει ένα ουσιώδες πολιτικό και τεχνικό ζήτημα, το οποίο δεν απαντούν οι Βούρος, Λέκκας και λοιποί συγγενείς, ούτε όμως και η μελέτη Α.Μ. 123/22, που εκπόνησε (;) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Γιατί ήταν αυτό το πλέον χρήσιμο έργο για την πόλη που θα μπορούσε να διεκδικηθεί απ’ το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΥΠΕΣ; Πώς και γιατί έπεσε στο τραπέζι η συγκεκριμένη ιδέα, σε ποιο όργανο συζητήθηκε συγκριτικά με άλλες προτάσεις, πώς αξιολογήθηκε από τους αιρετούς, ποιος κοινωνικός διάλογος οδήγησε σε αυτή την επιλογή; Γιατί, τελικά, τα έργα στην πόλη προκύπτουν από «διευθυντικό δικαίωμα» αιρετών που δεν δίνουν λογαριασμό που θα ξοδευτούν οι διαθέσιμοι σε κάθε περίπτωση πόροι; Γιατί η αξιολόγηση των δημοτικών αρχών και ο έλεγχος του έργου τους να περιορίζεται στην κάλπη κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια;

Αν ανατρέξουμε στην απόφαση ένταξης, θα δούμε ότι οι «έξυπνες διαβάσεις» δεν ήταν η μόνη επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΣ και του Ταμείου Ανάκαμψης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στα χρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνονται ποικίλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, για να περιοριστούμε σε δήμους της Αττικής, σήμανση για ασφάλεια σχολείων (Ελληνικό-Αργυρούπολη), απλές διαβάσεις, οδοφωτισμός με τηλεδιαχείριση, ποδηλατόδρομος (Αγία Παρασκευή), οδοφωτισμός και διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση της προσβασιμότητας σύμφωνα με προηγηθέν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Άγιος Ιωάννης Ρέντης), βελτίωση οδοστρωμάτων με μεγάλη κλίση (Ηλιούπολη), ζώνες ήπιας κυκλοφορίας βάσει προηγηθέντος σχεδίου (Ελευσίνα), δίκτυο κίνησης πεζών και ποδηλατών (Χαλάνδρι), επισκευές, ανακατασκευές και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων (Αθήνα) κά. – εν ολίγοις, θα μπορούσε μια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (και πολλές μπόρεσαν, σε άλλους δήμους) να μη βασιστεί σε μία πρόταση μιας εταιρείας, αλλά να συνθέσει ένα πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα έργων που θα έλυνε χρονίζοντα προβλήματα ή και θα συμπλήρωνε τα κενά της συντήρησης υφιστάμενων υποδομών που βασανίζουν τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της πόλης στην καθημερινότητά τους.

Ωστόσο η Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς να εξηγεί το γιατί στη μελέτη της (ή μάλλον εξηγώντας το με τα ίδια λόγια που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για να περιγράψει το προϊόν του), προέκρινε ότι αυτό που μας λείπει είναι 49 πανάκριβες «έξυπνες διαβάσεις» κόστους 57.141,36 Ευρώ εκάστη, σε 13 κόμβους, που σημειώνονται με κίτρινη κουκίδα στον χάρτη, χωρίς να δίνεται άλλη εναλλακτική.

Σημεία εγκατάστασης “έξυπνων διαβάσεων” στη ΝΦ-ΝΧ

Σημειώνουμε επίσης ότι άλλοι δήμοι με παρόμοιες προδιαγραφές δεν αγοράζουν την «έξυπνη διάβαση» … με φουλ έξτρα – ο δήμος Παιανίας μειώνει έτσι το κόστος ανά διάβαση σε 23.000 Ευρώ και ο δήμος Καλαμαριάς σε 41.230 Ευρώ (βλ. παραπάνω για συνδέσμους). Εμείς εδώ είμαστε γαλαντόμοι, κι έτσι θα έχουμε, για παράδειγμα, 6 σταθμούς περιβαλλοντικών μετρήσεων κόστους 13.500 Ευρώ έκαστος στο τρίγωνο μεταξύ πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, πλατείας Πατριάρχου και OPAP Arena. Με τέτοια λεπτομέρεια στην ανάλυση της ατμόσφαιρας, μέχρι και πού ακριβώς ψήνονται σουβλάκια και πού λουκάνικα κάθε δεύτερη Κυριακή θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε!

Τέτοια, λοιπόν, διαχείριση διαφημίζει αυτές τις ημέρες ο Θάνος Λέκκας, προσπαθώντας να εμφανίσει εαυτόν ως Αυτόν που φέρνει τα λεφτά των χρηματοδοτήσεων – και τα φέρνει, αλλά για να τα πάρει ποιος και να ωφεληθούν με ποιο τρόπο οι πολίτες; Παρόμοια κριτική μπορεί να ασκηθεί και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται στη λίστα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων που διακινεί προεκλογικώς τόσο η παράταξη του δημάρχου όσο και ο Λέκκας προσωπικά.

Να πούμε συμπληρωματικά ότι ο Θάνος Λέκκας γράφει στα σόσιαλ μίντια για τη μνημειώδη ταχύτητα των υπηρεσιών, που κατάφεραν (χάρη στην ηγεσία του!) σε 14 μήνες να κάνουν διαγωνισμό, χωρίς να επισημαίνει πως το ΥΠΕΣ είχε έτσι κι αλλιώς θέσει προθεσμίες, πέραν των οποίων η χρηματοδότηση απεντάσσεται απ’ το πρόγραμμα, αλλά και ότι ο δήμος μας ήταν ένας απ’ τους 76 που χρηματοδοτήθηκαν απ’ το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, συχνά διαμορφώνοντας πιο πολύπλοκες στην προετοιμασία τους προτάσεις. Οπότε κόψε κάτι…

Δυστυχώς, βέβαια, το γεγονός ότι ο όποιος δημόσιος προεκλογικός … «παλμός» (ευθεία γραμμή σε μόνιτορ ΜΕΘ, για να είμαστε ακριβέστεροι) αναπτύσσεται στον βάλτο του Facebook, ευνοεί τη διαιώνιση αυτής της απογοητευτικής κατάστασης. Εκτός εάν…

π.