Image

Σιγή ιχθύος από Βούρο-Λέκκα

Το άρθρο που δημοσιεύσαμε τη Δευτέρα 18/9/2023 σχετικά με τις ενδείξεις αδιαφάνειας, αλλά και κυρίως το ζήτημα σκοπιμότητας του έργου των πανάκριβων “Έξυπνων Διαβάσεων” που πουλάει προεκλογικώς η παράταξη του δημάρχου Γιάννη Βούρου δια του αντιδημάρχου Θάνου Λέκκα, παραμένει στην ουσία του αναπάντητο, παρά μια ανάρτηση στο προσωπικό προφίλ του δεύτερου στο Facebook το απόγευμα της Τρίτης 19/9/2023.

Ας ξανακοιτάξουμε όμως τη λίστα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων που αναγράφονται στο έντυπο που μοιράστηκε στην πόλη απ’ την Πολιτών Πολιτεία, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη λογική της παράταξης Βούρου και του κ. Λέκκα προσωπικά.

Στον αριθμό 12 της λίστας των 17 χρηματοδοτήσεων, συναντάμε την ανάπλαση της οδού Λάρνακος και την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Άλσους. Η “Πολιτών Πολιτεία”, και ειδικότερα οι Βούρος-Λέκκας γράφουν ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση απ’ το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 7.363.904 Ευρώ.

Αν ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, βρίσκουμε τέσσερα ενταγμένα έργα του Δήμου ΝΦ-ΝΧ. Ένα εξ αυτών είναι το έργο “Αστική Αναζωογόνηση στο Δήμο ΝΦ-ΝΧ”, συνολικού ύψους 963.904,60 Ευρώ (ΑΔΑ ΨΝΕ646ΜΤΛ6-Π7Ψ, 29/6/2022), αποτελούμενο από 4 υποέργα:

  1. Εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (256.072,60 Ευρώ)
  2. Αστική αναζωογόνηση, ανάπλαση χώρου οδού Λάρνακος και διάνοιξη πεζοδρόμου Ο.Τ. 243β Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (678.072,00 Ευρώ)
  3. Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης (6.200,00 Ευρώ)
  4. Σχέδιο δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης (23.560,00 Ευρώ).

Ο Δήμος έχει εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου στις 12 Ιουλίου 2022, στο οποίο αναφέρει:

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για την ένταξη του έργου,  «Αστική Αναζωογόνηση στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» συνολικού προϋπολογισμού 963.904,60 €, έπειτα από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα.

Πρόκειται για την τέταρτη από τις προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας που εντάσσεται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Τα αναφερόμενα ποσά προστέθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου και τα έργα εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα με τα ίδια ποσά, 256.072,60 Ευρώ και 678.072,00 Ευρώ αντιστοίχως. Ο Δήμος προχώρησε στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών (Άλσος, Λάρνακος) στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Ο διαγωνισμός για τη Λάρνακος διεξήχθη και η διαδικασία κατακύρωσης ολοκληρώνεται με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τα 678.072,00 Ευρώ να έχει ημερομηνία 14/9/2023, πριν λίγες μόνο ημέρες, αφού στην Οικονομική Επιτροπή της 31/7/2023 εγκρίθηκε το πρακτικό της κατακύρωσης.

Ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης του άλσους, που κινούνταν παράλληλα με τον προηγούμενο, φαίνεται να έχει σταματήσει, αφού στην ίδια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποσύρθηκε το θέμα της Έγκρισης Πρακτικού Αιτιολόγησης Προσφορών. Μελέτη δεν έχει εκπονηθεί, επομένως δεν μπορεί να υπάρχει (ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει) και εκτίμηση του κόστους της ίδιας της μελετώμενης ανάπλασης.

Και πώς φτάνουμε, λοιπόν, απ’ τα 963.904,60 € της πραγματικής χρηματοδότησης στα 7.363.904 € του προεκλογικού φυλλαδίου, το οποίο αναφέρεται σε ανάπλαση του Άλσους και όχι σε μελέτη για ανάπλαση του Άλσους; Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει εγκεκριμένη απ’ το “Αντώνης Τρίτσης” πίστωση για την ίδια την ανάπλαση, ακόμη κι αν έχει ατύπως εκτιμηθεί στα 6,5 εκατ. περίπου. Την απόκλιση αυτή στο προεκλογικό έντυπο της Πολιτών Πολιτείας μόνο ο κ. Λέκκας μπορεί να μας την εξηγήσει (δεν έχουμε τέτοια απαίτηση απ’ τον Γιάννη Βούρο) και, βεβαίως, αν μπορεί, θα δεχτούμε την εξήγησή του. Ίσως όμως το γεγονός ότι στην οικονομική επιτροπή της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 αποσύρθηκε άλλο ένα συναφές θέμα, η “αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν στην κατασκευή του νέου αναψυκτηρίου εντός του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας” να μην είναι άσχετο με το προεκλογικό φούσκωμα του λογαριασμού.

Για όλα αυτά, βεβαίως, τόσο η παράταξη Βούρου όσο και η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να μπορεί να αρθρώσει τεκμηριωμένο λόγο. Κι οι εκλογές απέχουν μόλις δυο εβδομάδες!

π.