Image

Οδός Καππαδοκίας, μέρος δεύτερο

4
λεπτά ανάγνωσης

[συνέχεια από το προηγούμενο]

19) Αρχάγγελος Γ. Γαβριήλ, “Καππαδοκικές Κοινότητες και [Καππαδόκες] μετανάστες [στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλα αστικά κέντρα], διοικητικοί θεσμοί, λειτουργίες και οργανώσεις (1850-1922)”, Πρακτικά 4ου Συμποσίου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (2009), Ν. Ιωνία 2010, σελ. 167-182, 20) Ιορδάνης Β. Παπαδόπουλος, Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις, Εκδόσεις ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Ν. Ιωνία 2011, σελ. 134, 21) Νίκος Ιντζεσίσογλου, “Η συμβολή των Καππαδοκών στον σύγχρονο πολιτισμό καθώς και στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Νέου Ελληνισμού [Αναφορές στην Καππαδοκία και σε Καππαδόκες], Πρακτικά 5ου Συμποσίου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (2011), Ν. Ιωνία 2012, σελ. 89-109, 22) Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία λατρευτικά και άλλα τινά στον αέναο κύκλο του χρόνου, Εκδόσεις ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Ν. Ιωνία 2018, σελ. 460 [Ο Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης έχει συγγράψει ένα πλήθος εργασιών για την Καππαδοκία, οι οποίες σημειώνονται στο “αυτί” αυτής της έκδοσης, η οποία έχει αποσπάσει τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών].

Σημειώνω εντέλει ξεχωριστά του Παύλου Καρολίδη 1) Καππαδοκικά (Κωνσταντινούπολις 1874), 2) Αρχαία Ιστορία της Καππαδοκίας και του Πόντου, Καππαδοκίας και Πόντου Αρχαιολογία ήτοι περί των πάλαι την Καππαδοκίαν και τον Πόντον οικησάντων λαών, Πραγματεία ιστορική εν Τυβίγγη.

Όλως ενδεικτικά σημειώνω πως οι Πατέρες της Εκκλησίας Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός και Γρηγόριος ο Νύσσης ήταν Καππαδόκες. Και ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης (1849-1930), που διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο στην Έδρα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την Καππαδοκία ήταν, όπως και ο Καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης (1883-1958). Καππαδόκης υπήρξε και ο Δημοσθένης Δανιηλίδης (1889-1972) με σοβαρές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Κωνσταντινουπόλεως, του Βερολίνου, της Ζυρίχης, της Βέρνης και της Γενεύης, συγγραφέας του έργου Νεοελληνική κοινωνία και οικονομία (1934). Καππαδόκης και ο Αβροτέλης Ελευθερόπουλος (1859-1963), ο διασημότερος διεθνώς Έλληνας κοινωνιολόγος, που τα μαθήματά του στη Ζυρίχη παρακολουθούσαν ο Λένιν και ο Πλεχάνωφ, ο οποίος δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παυθείς από τη δικτατορία του Μεταξά. Ο Σμυρνιός Νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) κατάγεται από την εκ μητρός γιαγιά του από την Καππαδοκία· “δεν έγινε τυχαία το ταξίδι του Γιώργου Σεφέρη στην Καππαδοκία τον Ιούλιο του 1950”, κι έτσι εξηγείται “η γνήσια συγκίνηση που αποπνέει το σχετικό κείμενο του Σεφέρη Τρεις μέρες στα πετροκομμένα Μοναστήρια της Καππαδοκίας, Έκδοση Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1953. Όμως και του γεννημένου στην Κωνσταντινούπολη διάσημου σκηνοθέτη Ηλία Καζάν (1909-2003) οι γονείς Καππαδόκες ήταν. Καππαδόκες ήταν και οι γονείς του γεννημένου στη Σμύρνη επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Καππαδόκης ήταν και ο πασίγνωστος επιχειρηματίας Πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης. Καππαδόκης από τη Νίγδη και ο διαπρεπής δικηγόρος Παντελάκης Κοσμίδης (1867-1925), ο οποίος ανέπτυξε αξιόλογη πολιτική και δημοσιογραφική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Καππαδόκης από την Καισάρεια ο λόγιος λαμπρός δημοσιογράφος και εκδότης Θεόδωρος Χασάπης (1835-1905), ο οποίος στα χρόνια της διαμονής του στο Παρίσι από το 1856 ως το 1870 διετέλεσε για εννέα χρόνια ιδιαίτερος γραμματέας του Αλέξανδρου Δουμά πατέρα. Ο Θεόδωρος Χασάπης, επιστρέψας στην Κωνσταντινούπολη το 1871 συνέβαλε με την αρθρογραφία του στη θεμελίωση του πρώτου συνταγματικού καθεστώτος στην Οθωμανική αυτοκρατορία και για τον λόγο αυτό ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ τον φυλάκισε τρία χρόνια.

Η οδός Καππαδοκίας, παράλληλος της οδού Αδάνων και της λεωφόρου Δεκελείας, συναντάται με τις οδούς Φωκών, Κιλικίας, Μερσίνης και Ατταλείας.

Κώστας Π. Παντελόγλου