Image

Τόσο πολύ ενοχλούν τα πλατάνια στο Άλσος;

Ο συμπολίτης Νίκος Θεοδωρόπουλος ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook τις καταστροφές που προξένησε ο εργολάβος που ανέλαβε προ ημερών το ξεχορτάριασμα του Άλσους για λόγους πυρασφαλείας. Πρόκειται πράγματι για μια σημαντική καταστροφή σε ένα ευαίσθητο σημείο του Άλσους, την περιοχή γειτνίασής του με το γήπεδο Μελισσανίδη, όπου βάσει της μελέτης ανάπλασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής (και με την … αντισταθμιστική χρηματοδότηση της Αρένας Δούρου) φυτεύτηκαν πρόσφατα νεαρά πλατάνια.

Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που αξίζει να επισημάνει κανείς:

Τη συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση αποφάσισε ο έμμισθος αντιδήμαρχος Ηλίας Τάφας στις 11 Μαΐου. Ανάδοχος είναι η κ. Μαρία Σιδέρη του Δημητρίου, η οποία για το έργο του ξεχορταριάσματος θα πληρωθεί με 8.585,76 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η επιχείρηση της κ. Σιδέρη είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Εταιρειών του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα πρασίνου από το 1993, ενώ έχει εκτελέσει έκτοτε πολλά δημόσια έργα πρασίνου, μεταξύ των οποίων και αναδασώσεις.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του έμμισθου αντιδημάρχου (189/2020, ΑΔΑ 9ΞΕΩ46ΜΩ0Ι-ΚΟΓ), η ανάδοχος θα βοτανίσει 150 στρέμματα του Άλσους με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό πεζού χειριστή και άλλα 147 με αυτοκινούμενη μηχάνημα, δηλαδή με μέσο ανά στρέμμα κόστος με ΦΠΑ στα 28,91 Ευρώ.

Η σύμβαση της ανάθεσης υπογράφηκε μόλις στις 21 Μαΐου, μεταξύ της κ. Σιδέρη και του έμμισθου αντιδημάρχου Ηλία Τάφα. Είχε προηγηθεί η κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 74/2020 της 29/4/2020, όπου το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης ως … κατεπείγον. Από τη δημοσιευμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει ότι δεν τέθηκε υπόψη των μελών της η Τεχνική Μελέτη Α.Μ. 6/2020 της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου, αλλά μόνο η απόφαση του αρμόδιου άμισθου αντιδημάρχου Σπύρου Γραμμένου (171/2020), ο οποίος εγκρίνει τη μελέτη.

Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη του ξεχορταριάσματος; Όχι, είναι η σύντομη απάντηση. Το Άλσος δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά, βρίσκεται στην ίδια θέση εδώ και αρκετό καιρό. Επίσης, είναι κεκτημένη γνώση της ανθρωπότητας εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ότι την άνοιξη φυτρώνουν χόρτα, τα οποία στο τέλος της ξεραίνονται και αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που τα σχετικά κονδύλια περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου (κωδικός εξόδου 35.6279.006, “Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφαλείας”).

Επομένως, για να πηγαίνει το θέμα ως κατεπείγον στο αρμόδιο όργανο, κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο κ. Γραμμένος, υπογράφοντας τη δική του απόφαση στις 28/4/2020 έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχει παραχωρήσει ο δήμαρχος για να υλοποιηθεί μια πάγια, διαρκής και προβλεφθείσα από τον προϋπολογισμό που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή ανάγκη. Αφού για κάποιο λόγο δεν αναγράφεται πουθενά η ημερομηνία σύνταξης της υπ’ αριθμ. 6/2020 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν υπάρχει και ευθύνη της σχετικής υπηρεσίας, είναι πάντως βέβαιο πως οι κύριοι Γραμμένος και Βούρος φέρουν την πολιτική ευθύνη αυτής της καθυστέρησης (Κάποιος ελαφρώς καχύποπτος μπορεί να σκεφτόταν ότι η μελέτη έχει συνταχθεί στην ώρα της, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται η ημερομηνία της, δεν κοινοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ούτε τέθηκε ως συνημμένη στην απόφαση Γραμμένου, όπως συμβαίνει συνήθως με άλλες ανάλογες μελέτες των υπηρεσιών. Κάποιος ελαφρώς αφελής μπορεί να σκεφτόταν ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η υπηρεσία ήθελαν μέχρι τελευταία στιγμή να υλοποιήσει ο δήμος με δικές του δυνάμεις το ξεχορτάριασμα – αλλά το έργο δίνεται σε εξωτερικό εργολάβο με απευθείας ανάθεση εδώ και χρόνια).

Η “κατεπείγουσα” διαχείριση του ζητήματος από τη δημοτική αρχή ολοκληρώθηκε στις 21/5 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. “Κατεπειγόντως”, ο έμμισθος αντιδήμαρχος κ. Τάφας χρειάστηκε 15 ολόκληρες εργάσιμες ημέρες για να υλοποιήσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στις 29/4 πάρθηκε η απόφαση, στις 6/5 κατόρθωσε ο κ. Τάφας να εκδώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος με προθεσμία 8/5, στις 11/5 να αποφασίσει ποια η συμφερότερη και να κατακυρώσει το έργο (μπόνους πληροφορία: υπήρχε μόνο μία έγκυρη προσφορά!) και στις 21/5 υπόγραψε τη σύμβαση. Για τέτοιου επιπέδου υπηρεσίες μάνατζμεντ λαμβάνει το μισθό που προβλέπει ο νόμος ο κ. Τάφας. Από δικά μας λεφτά, πάντα.

Υλοποιείται λοιπόν, επιτέλους, το αναγκαίο “κατεπείγον” ξεχορτάριασμα του Άλσους. Και υλοποιείται καταστροφικά για μια πολύ πρόσφατη θετική παρέμβαση του ίδιου του δήμου στην ποικιλία των ειδών της χλωρίδας στο Άλσος, όπως δείχνει η επισήμανση του κ. Θεοδωρόπουλου, από την οποία δανειστήκαμε και τις φωτογραφίες. Έκανε με επάρκεια τη δουλειά της η δημοτική αρχή σε σχέση με την προστασία του Άλσους κατά το ξεχορτάριασμα; Η εικόνα των τραυματισμένων νεαρών πλατανιών δείχνει πως όχι.

Η σύμβαση μεταξύ του κ. Τάφα και της κ. Σιδέρη προβλέπει τις εξής υποχρεώσεις της δεύτερης (άρθρο 4):

“Να ορίσει από μέρους [της] υπεύθυνο επιβλέποντα της εργασίας, τα στοιχεία του οποίου οφείλει να γνωρίσει εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με την υπογραφή του συμφωνητικού”: Έχει λάβει τέτοιο έγγραφο η αρμόδια υπηρεσία;

“Ο ανάδοχος τελεί πάντα υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Θα πρέπει κάθε φορά να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία, για τυχόν προβλήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας”: Παρακολούθησε η υπηρεσία τι έκανε το συνεργείο της κ. Σιδέρη; Διαπίστωσε τη ζημιά; Ενημέρωσε εγγράφως η κ. Σιδέρη την αρμόδια υπηρεσία για τις προξενηθείσες βλάβες σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις;

Η ίδια σύμβαση (άρθρο 5), προβλέπει τη διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου “αν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας”. Έδωσε η υπηρεσία γραπτές εντολές συμμόρφωσης του αναδόχου στην προστασία της χλωρίδας κατά την εκτέλεση του υπόλοιπου έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη;

Το έργο του ξεχορταριάσματος του Άλσους σύμφωνα με τη σύμβαση (άρθρο 7) θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του έργου, “μετά από μακροσκοπικό έλεγχο”. Την επιτροπή παραλαβής αποτελούν, σύμφωνα με την απόφαση 277/31-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΝ46ΜΩ0Ι-ΥΣΑ) του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αρμόδιος άμισθος αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Γραμμένος ως πρόεδρος και οι υπάλληλοι Άννα Παπανικήτα και Ζωή Γαλιμίτη ως μέλη. Τους αναπληρώνουν αντιστοίχως οι υπάλληλοι Αγγελική Γκοντόρα, Μαρία Θωμά και Αθανάσιος Πανουσόπουλος. (Είναι ενδιαφέρον ότι από τις 23 αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής υπάρχουν μόνο δύο στις οποίες συμμετέχει αιρετός, ο κ. Γραμμένος. Τι έγινε, βαριούνται οι υπόλοιποι ή φοβούνται να θέτουν την υπογραφή τους; Γιατί δεν τους ψήφισε ο κόσμος για να κάθονται…)

Πώς σκοπεύει έστω τώρα, κατόπιν εορτής, να προστατεύσει η δημοτική αρχή το Άλσος από την προφανή πλημμελή άσκηση των υποχρεώσεων του αναδόχου; Υπάρχουν δύο φάσεις, κατά τη γνώμη μας: Η μία είναι άμεση – να ελεγχθεί ο ανάδοχος που προκαλεί βλάβες κατά την εκτέλεση του έργου του. Πρόκειται για βασικό καθήκον της υπηρεσίας, που αν δεν εκτελεστεί τίθεται ζήτημα παράβασης καθήκοντος για τους υπογράφοντες, και ως γνωστόν για περιβαλλοντικά ζητήματα το έννομο συμφέρον είναι πολύ ευρεία έννοια… Η άλλη είναι μεσοπρόθεσμη και έχει να κάνει με το ποια θα είναι η απόφανση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής: θα πει ότι όλα καλώς καμωμένα ή θα ζητήσει την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση; Θα δώσει στον έμμισθο Ηλία Τάφα το οκέι να πληρώσει την εργολάβο σαν να μην έγινε τίποτα ή θα απαιτήσει την αντίστροφη αποζημίωση του δήμου για τις ζημιές;

Θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα που μπορούν, αν θέλει η δημοτική αρχή, να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις, με πράξεις κατά προτίμηση. Αν δεν απαντήσει, είναι κι αυτό μια απάντηση με τα σημαινόμενά της.

Τούτων λεχθέντων, ένα πολιτικό ερώτημα προς όλους και μια υπόθεση εργασίας για σκέψη: Ενοχλούσαν κάποιον τα πλατάνια εκεί που ήταν; Μήπως σχετίζεται η καταστροφή τους με τα όσα είχε πει ο έμμισθος αντιδήμαρχος Δημήτρης Κανταρέλης περί αναβαθμίδων μεταξύ Άλσους και γηπέδου Μελισσανίδη, όταν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο η βόρεια τάφρος του γηπέδου;

π.

1 Comments Text