Από την ιστορία των αγώνων για τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και το Ακαδημαϊκό Άσυλο .2

Στην ογκώδη συγκέντρωση, για την οποία έκανα λόγο στο πρώτο σημείωμά μου, όσοι πήραμε μέρος, όρθιοι, συγκινημένοι, με φωνή πάλλουσα, ορκισθήκαμε τον ακόλουθο όρκο:

“Ορκίζομαι να φυλάττω το Σύνταγμα και την Δημοκρατία πιστός στις παραδόσεις της Ελληνικής Νεολαίας και να προασπίζω τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και το Ακαδημαϊκό Άσυλο. Ζήτω η Δημοκρατία”.

Κώστας Π. Παντελόγλου