Να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι

Κατακλυζόμαστε από εικόνες σχετικές με τον εργατοϋπαλληλικό συνδικαλισμό και δηλώσεις συνδικαλιστικών στελεχών.

Υπάρχει μια ανάγκη, κι αυτή είναι να γνωρίζουμε ποιοι μας μιλούν και το κυριότερο πού εργάζονται – όχι την παραταξιακή τους ένταξη ή τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα…

Πού εργάζονται!

Αυτό είναι το υγιές κριτήριο – πού εργάζονται! Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου!

Διότι αυτοί που εργάζονται είναι δυνατόν να ενωθούν και να διεκδικήσουν – οι υπόλοιποι για τα οφίτσια και για τα ωφελήματα που απορρέουν από αυτό ενδιαφέρονται και γι’ αυτό σφάζονται· και για την ενδυνάμωση της θέσεώς τους, συμπορευόμενοι με το μεγάλο κεφάλαιο ή με κομματικούς μηχανισμούς.

Κώστας Π. Παντελόγλου