Ν. Τρυπιά 76 και Ταταούλων

Δεν του φέρθηκαν καλά του Μικρασιατοπροσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας

1
λεπτά ανάγνωσης

Ν. Τρυπιά 76 και Ταταούλων

Και εκείνοι του Κράτους, και ορισμένοι του Δήμου μας, μα και συμφέροντα μικρά και μεγαλύτερα – υπάρχει ωστόσο μια πραγματικότητα σχετική, αλλά και φωτογραφικές απεικονίσεις σπιτιών, δρόμων και ευρύτερων συνόλων, στο διάβα του χρόνου, που επιτρέπουν στους επιθυμούντες να αποκτήσουν γνώση, μερική έστω, του τι υπήρξε ο Μικρασιατοπροσφυγικός οικισμός της Νέας Φιλαδέλφειας, το διαμάντι αυτό στο διάδημα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού.

Ελπίζω ότι με τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας που προκήρυξαν το ΠΠΙΕΔ και το Φωτογραφικό Εργαστήρι του Δήμου, με αντικείμενο τον Μικρασιατοπροσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας, να προστεθούν και νέοι κρίκοι γνώσης και ομορφιάς, μα και πιθανής εγκατάλειψης, που πρέπει να κινητοποιήσουν τους πάντες σε πράξεις θετικής κατεύθυνσης – η σπουδή της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής μας κληρονομιάς, του οικοδομικού πλούτου παλαιότερων εποχών, βοηθά στη γνώση της ιστορίας, αλλά και σε πράξεις συντελεστικές στη βελτίωση των όρων ζωής των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων.

Οι εραστές της φωτογραφίας, ασχολούμενοι με τον Μικρασιατοπροσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας, θα επιτελέσουν σοβαρό κοινωνικό καθήκον, πολλαπλής απόδοσης.

Κώστας Π. Παντελόγλου