Μια αυτοδιοικητική εργασία

1
λεπτά ανάγνωσης

Καταχωρώ παρακάτω τον τίτλο μιας αυτοδιοικητικής εργασίας μου – από τις 130 που συνολικά έχω καταρτίσει, χρήσιμη για όσους ασχολούνται με αυτοδιοικητικά ζητήματα ή ενδιαφέρονται γι’ αυτά:

Τεχνικο-κοινωνικοοικονομικό Αρχείο Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

  • Οι νεώτερες αντιλήψεις στην Διαρρύθμιση των Πόλεων, ιδία δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας· τεχνική και αυτοδιοικητική άποψη
  • Σημειώσεις επί του τρόπου κατά τον οποίον πρέπει να αντιμετωπίζεται σήμερα το πρόβλημα της επιστημονικής ερεύνης και μελέτης μιας πόλεως

Κώστας Π. Παντελόγλου