Image

Κενές θριαμβολογίες για τον Ποδονίφτη

Ο παραδημοτικός “Πολίτης” δημοσίευσε χθες ένα έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιοποιήθηκε από το Σύλλογο Πολυδρόσου Χαλανδρίου και αφορά τον Ποδονίφτη. Το έγγραφο αυτό αποτελεί υπηρεσιακή απάντηση προς τρεις συλλόγους του Χαλανδρίου, του Μαρουσιού και της Πεντέλης, που ρωτούσαν ορισμένα πράγματα για τον Ποδονίφτη και τους παραποτάμους του στα κομμάτια τους που διατρέχουν εκείνες τις περιοχές.

Ο “Πολίτης” θριαμβολογεί, κατά τη συνήθειά του, χωρίς ωστόσο να κάνει την έρευνα που θα έπρεπε να κάνει πριν τη θριαμβολογία. Και η έρευνα αυτή, είναι να διαβάσει στοιχειωδώς την υπουργική απόφαση που επικαλείται το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τι θα εντόπιζε αν είχε κάνει τον κόπο;

  1. Η απόφαση του υπουργείου για συνολική μελέτη για τον Ποδονίφτη (28/12/2017) έρχεται κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής και δεν αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου, αλλά υιοθέτηση άποψης της Περιφέρειας ότι πρέπει να δοθεί λύση σε υψηλότερο επίπεδο από το περιφερειακό – κι άρα το θέμα περνά απ’ τη Δούρου στον Σπίρτζη με σύμφωνη γνώμη της περιφέρειας. Αυτό μοιάζει πιο πολύ με προσπάθεια να επιβληθούν οι λύσεις που θα ήθελε η Περιφέρεια, παρά για κρατική νουθεσία προς την περιφερειακή αρχή επειδή δύο δήμοι γνωμοδότησαν αρνητικά για ένα έργο, όπως πάει να μας πει ο “Πολίτης”. Σ’ εμάς θυμίζει περισσότερο την ιστορία με τα “υψόμετρα”. Φανταζόμαστε ότι ο “Πολίτης” θα έχει υπόψη του την πρόσφατη παρουσία του κ. Σπίρτζη στη Ραφήνα…
  2. Το “πρόβλημα Ποδονίφτη” αντιμετωπίζεται στην απόφαση αυτή ως αμιγώς “πλημμυρικό”. Δε γίνεται λόγος για φυσικές λύσεις, για διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, για απουσία τσιμεντοποιήσεων. Οι υπάρχουσες μελέτες δε σβήνονται από το χάρτη, το αντίθετο μάλιστα. Η νέα μελέτη του υπουργείου τιτλοφορείται “Επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών και συμπλήρωση με πρόσθετες απαιτούμενες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Ποδονίφτη”. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη υφιστάμενη μελέτη για τη “διευθέτηση” του Ποδονίφτη στο κομμάτι που διέρχεται από τη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα, πέραν της γνωστής τσιμεντοποίησης; Μήπως ο Γιαμπουρλάς, που επίσης αναφέρεται στην απόφαση, δε βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο με το εγκεκριμένο έργο της υπογειοποίησης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου;

Αν ο Δήμος ήθελε να ασχοληθεί στα σοβαρά με τον Ποδονίφτη, θα έκανε μόνος του αυτό που κάνουν άλλοι δήμοι απ’ όπου διέρχεται: για παράδειγμα, στην ίδια απόφαση διαβάζουμε ότι ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει σε εξέλιξη δική του “μελέτη προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης”, της οποίας την εκπόνηση έχει εγκρίνει και το υπουργείο. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού επικαλείται στην εισήγησή του το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114), σύμφωνα με το οποίο “οι δημοτικές αρχές οφείλουν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, αποσκοπώντας στην προστασία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας”. Ιδού η διαφορά μεταξύ ενεργητικής πρωτοβουλίας και απλής παρακολούθησης των εξελίξεων…

Στην ίδια απόφαση του υπουργείου εγκρίνεται και η εκπόνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νέου αντιπλημμυρικού master plan για όλη την Αττική για την επόμενη εικοσαετία (στο έτος 21 δεν πειράζει να γίνουν πλημμύρες, φαίνεται). Εκεί γίνεται ευτυχώς αναφορά και στην ευρωπαϊκή οδηγία 2007/60, που μιλά για τις φυσικές λύσεις που θα θέλαμε κι εμείς και η δημοτική αρχή να δούμε στον Ποδονίφτη. Βεβαίως η εν προκειμένω πρωτοβουλία ήρθε μετά τις μέρες της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, οπότε…

Ο δρόμος για τη διάσωση του Ποδονίφτη είναι ακόμη μακρύς. Ας λείπουν, λοιπόν, οι θριαμβολογίες…

Η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για αδιάβαστους και ενδιαφερόμενους:

ΩΡΟΡ465ΧΘΞ-Σ8Ε

π.

1 Comments Text