Γιατί δημιουργήθηκε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος

Πρώτα η εργασία μου:

Η αιτιολογία γενέσεως της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι προγραμματικές κατευθύνσεις των ιδρυτών της (και τινά περί της “Επιθεωρήσεως της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, του επισήμου οργάνου της)

συλλογή κειμένων ιδιαίτερης σημασίας για όλους όσους ασχολούνται με τα αφορώντα την τοπική αυτοδιοίκηση
Εκδόσεις Παντελόγλου, Αθήνα 2004, 3 Ντοσσιέ

Ακολουθούν τα τρία δημοσιεύματά μου:

  1. “Είμαι εκ των προγόνων της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος…” (απόσπασμα ομιλίας του Δημάρχου Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη στο Β’ Συνέδριο των Πόλεων της Ελλάδος που συνήλθε το 1931), Δημοτικά Ζητήματα, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 35, 20 Σεπτεμβρίου 1988, σελ. 3-6
  2. “Τοιαύτη θα είναι η Ένωσις των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος” (απόσπασμα από την Εισήγηση του Δημάρχου Λαμιέων Ιωάννη Μακρόπουλου στο Α’ Συνέδριο των Πόλεων της Ελλάδος που συνήλθε το 1927), Δημοτικά Ζητήματα, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 38, 5 Νοεμβρίου 1988, σελ. 3-4
  3. “Η Ένωσις των δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος θα…” (απόσπασμα από κείμενο του Διευθυντού του Κεντρικού Γραφείου της Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος Τίμου Λαμπρινόπουλου που με τον τίτλο “Ολίγα τινά προγραμματικά” είχε δημοσιευθεί εις την “Επιθεώρησιν της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” το 1928), Δημοτικά Ζητήματα, Εκδόσεις Παντελόγλου, Φυλλάδιο 39, 20 Νοεμβρίου 1988, σελ. 12-15

Κώστας Π. Παντελόγλου