Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” ως έκδοση ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού – Ντοσσιέ πέμπτο

1
λεπτά ανάγνωσης

Τα παρακάτω συμπεριέλαβα στο πέμπτο Ντοσσιέ του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” ως εκδόσεως ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού:

  • Ο Ελληνισμός εν τη Μικρά Ασία (μ’ αφορμή κριτική αναγγελία της μελέτης του Karl Dieterich “Das Griechentum Kleinasiens” εν Λειψία 1915 και του φυλλαδίου του Κ. Λαμέρα “Περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών”, εν Αθήναις 1921)
  • Ο όρκος των Ποιητών στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (Θέατρο Porte-Saint-Martin Παρίσι 19 Ιουλίου 1937)

Κώστας Π. Παντελόγλου