Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” ως έκδοση ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού – Ντοσσιέ δεύτερο

1
λεπτά ανάγνωσης

Σημείωσα ήδη τι συμπεριέλαβα στο πρώτο Ντοσσιέ του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας” ως εκδόσεως ιστορίας, παιδείας και πολιτισμού. Σήμερα θα σημειώσω τι περιέχει το δεύτερο Ντοσσιέ:

  • Οι Μικρασιάτες Έλληνες
  • Ύμνος στην Κύπρο
  • Αν η Ευρώπη δεν είχε χάσει την έννοια των υψηλών πραγμάτων η μέρα της Απελευθέρωσης της Αθήνας από την Γερμανική Κατοχή θα είχε καθιερωθεί σαν μεγάλη γιορτή της Ανθρωπότητας
  • Θέατρα στο πράσινο

Κώστας Π. Παντελόγλου