Ορισμένα σχετικά με τον συνοικισμό των Μικρασιατών προσφύγων της Νέας Φιλαδέλφειας

1
λεπτά ανάγνωσης

Ο “Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας” δημοσιεύει σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή την εργασία του Κώστα Π. Παντελόγλου “Ορισμένα σχετικά με τον συνοικισμό των Μικρασιατών προσφύγων της Νέας Φιλαδέλφειας” που κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή από το Κέντρο Ιστορίας Νέας Φιλαδέλφειας και τις Εκδόσεις Παντελόγλου τον Ιούλιο του 2010.