Βιβλιογραφικά σημειώματα .2

Για τα εισαγωγικά παραπέμπω στα Βιβλιογραφικά Σημειώματα .1.

  1. Βαγγέλης Χατζηαγγελής, Βαγγέλης Κτιστάκης, ο αντιφασίστας λαϊκός αγωνιστής και η εποχή του, Ιστορική μελέτη, Χανιά 1964, 84 Σελ.
  2. George Thomson, Η Ελληνική Γλώσσα, αρχαία και νέα, Εκδοτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα 1964, 224 Σελ.
  3. Κώστας Στούρνας, Ιωνική Τραγωδία, Αφήγημα, Αθήναι 1964
  4. Δημήτρης Σταμέλος, Μακρυγιάννης, Ιστορική βιογραφία, 192 Σελ.
  5. Άγγελος Φουστούκος, Η παγκόσμια διάσκεψη για το εμπόριο και την ανάπτυξη, Ανάτυπο από τα Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα 1964, 16 Σελ.
  6. Ταράς Σεβτσένκο, Ποιήματα, Πρόλογος Γ. Σπηλιόπουλου, Παρουσίαση Έλλης Αλεξίου, Έκδοση “Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος”, Αθήνα 1964
  7. Αικατερίνη Στριφτού-Κριαρά, Ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και τεχνικός πολιτισμός, Ανάτυπο από το περιοδικό Σπουδαί της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, Αθήναι 1964, 16 Σελ.

Κώστας Π. Παντελόγλου