Για να μην παριστάνουν τους ανήξερους πολιτικά κόμματα, περιφερειακές και δημοτικές παρατάξεις

3
λεπτά ανάγνωσης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, με διατάξεις του, μετατρέπει το Δάσος της Νέας Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο και προβλέπει “ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής”, ενώ καθορίζουν οι συντάκτες του με ωμότητα – και με τις ευλογίες φυσικά της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου – την μοίρα μας στην πόλη αυτή δια των ακολούθων που υπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα με τον μανδύα της ΑΕΚ:

“Η ανάδειξη του Άλσους Φιλαδέλφειας σε Μητροπολιτικό Πάρκο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ, καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή”.

Δεν τους είναι όμως αυτό αρκετό: Γι’ αυτό προχωρούν κι άλλο – διαβάστε λοιπόν διάταξη που έχωσαν στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής:

“Επιτρέπεται επίσης κατ’ εξαίρεση η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος Άλσους ή Πάρκου στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτό δικαιώματα, καθώς και την αλλαγή χρήσης τμήματος Άλσους ή Πάρκου το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, συμπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νομίμως υφισταμένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

αα) Το παραχωρούμενο τμήμα του Άλσους ή Πάρκου δεν διασπά την συνοχή και την συνέχειά του ως δασικού οικοσυστήματος και δεν αναιρεί την λειτουργία του.

ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφανείας του Άλσους ή του Πάρκου (συμπεριλαμβανόμενου και του παραχωρουμένου κατά χρήση τμήματος) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του Άλσους ή του Πάρκου.

γγ) στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθμίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τμήματος του Άλσους ή Πάρκου”.

Αρχίσαμε απ’ τα 3 στρέμματα, περάσαμε μετά στα 6, στην νομοθετική ρύθμιση για το Γήπεδο της ΑΕΚ πηδήξαμε στα 9 στρέμματα (το 2% των συνολικά 450 στρεμμάτων του Δάσους μας) και τώρα με το 5% των 450 στρεμμάτων προσγειωνόμαστε στα 22,5 στρέμματα – και ακόμη δεν αρχίσαμε! Τι θα ακολουθήσει;

Δεν μ’ αρέσει να κινδυνολογώ, ποτέ δεν το έχω κάνει, πάντοτε επιχειρηματολογώ με βάση τα στοιχεία που έχω υπ’ όψη μου, και τις αξίες για τις οποίες μια ζωή μάχομαι – όμως βρισκόμαστε μπροστά σε επιχειρηματικά συμφέροντα αδίστακτα, φαταούλικα, που οι επιδιώξεις τους τυχόν πραγματοποιούμενες θα βλάψουν τους ανθρώπους και την φύση, την Φιλαδελφειώτικη κοινωνία και γενικότερα, μάλιστα με ουσιαστική την συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου σε γη και χρήμα, νομοθετικές και διοικητικές διευκολύνσεις, κλπ. κλπ.

Κατέγραψα και σχολίασα τα παραπάνω για δυο λόγους:

Πρώτα, για να πληροφορηθούν οι συμπολίτες μου, μα και οι Συνέλληνες.

Και μετά, για να μην παριστάνουν τους ανήξερους τα πολιτικά κόμματα οι περιφερειακές και δημοτικές παρατάξεις, που δεν τολμούν καν να ψελλίσουν λόγο έστω συνήθη αντιπολιτευτικό στα προωθούμενα από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου προς εξυπηρέτησιν επιχειρηματικών συμφερόντων με τον μανδύα της ΑΕΚ.

Κώστας Π. Παντελόγλου

1 Comments Text