Σχετικά με την παιδεία των Αρχιτεκτόνων (το Ψήφισμα του 8ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων το 1965)

Με θέμα την “Παιδεία των Αρχιτεκτόνων” πραγματοποιήθηκε 5-9 Ιουλίου 1965 στην Αίθουσα Σαγιώ του Παρισιού το 8ο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων (U.I.A.). Στο Συνέδριο αυτό πήραν μέρος 2.500 Αρχιτέκτονες απ’ όλα τα μέρη του κόσμου.

Προετοιμαστικά και κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν πολλά και ενδιαφέροντα που η αναφορά τους ωστόσο δεν είναι ο σκοπός μου σήμερα – επιθυμώ μόνο να καταχωρήσω εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” το Ψήφισμα αυτού του Συνεδρίου, και τούτο διότι η χρησιμότητά του κάθε άλλο παρά εξαντλείται στην απλή γνώση της ιστορίας.

Ας το διαβάσουμε λοιπόν:

“Το Συνέδριο εύχεται:

 1. Όπως αποκτήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες συνείδηση της σημασίας της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας στην ζωή ενός Έθνους και να διαθέσουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την Παιδεία των ανθρώπων που θα έχουν την ευθύνη.
 2. Όπως ενημερωθή η Κοινή Γνώμη στα βασικά προβλήματα της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας, πάνω στα οποία να γίνεται διδασκαλία στα Σχολεία.
 3. Όπως τα παιδαγωγικά προγράμματα να προσπαθήσουν να προκαλέσουν στους νέους το αίσθημα της φυσικής ανάγκης της δημιουργίας και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν την ευαισθησία, την εφευρετικότητα και την φαντασία.
 4. Όπως με την βοήθεια των Αρχιτεκτόνων οι Δάσκαλοι της βάσεως ενημερωθούν στα προβλήματα της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας.
 5. Όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ, με την βοήθεια της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων (U.I.A.), αφιερωθή στην πραγματοποίηση των παραπάνω ευχών.
 6. Όπως ενημερωθούν οι έφηβοι για τον χαρακτήρα του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και των μέσων για να φτάση κανείς σ’ αυτό.
 7. Όπως η είσοδος στις Αρχιτεκτονικές Σχολές να εξαρτιέται από ένα υψηλό επίπεδο γενικής και επιστημονικής παιδείας.
 8. Όπως για να γίνουν δυνατές οι προσωπικές επαφές ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές, το Διδακτικό Προσωπικό των Αρχιτεκτονικών Σχολών να είναι επαρκώς σπουδαίο και να διαθέτη τα προσόντα.
 9. Όπως Καθηγητές και φοιτητές της Αρχιτεκτονικής να μπορούν να εργαστούν από κοινού με εκείνους των άλλων Επιστημών.
 10. Όπως οι λειτουργικές, διαρθρωτικές και πλαστικές σπουδές γίνονται παράλληλα, ώστε να συνηθίσουν τους σπουδαστές να σκέπτονται την Αρχιτεκτονική ως ένα σύνολο.
 11. Όπως η επιστημονική και τεχνική παιδεία των Αρχιτεκτόνων γίνει αντικείμενο ειδικής διδασκαλίας.
 12. Όπως η Αρχιτεκτονική διδάσκεται με την σταθερή φροντίδα της εντάξεως στο κοινωνικοοικονομικό και στο φυσικό περιβάλλον.
 13. Όπως η διδασκαλία της Πολεοδομίας θεωρηθή ως μια από τις συνιστώσες της ολοκληρωμένης Αρχιτεκτονικής παιδείας.
 14. Όπως η ενημέρωση και η τελειοποίηση θεωρηθούν ως απαραίτητες στην διάρκεια όλης της σταδιοδρομίας του Αρχιτέκτονα.
 15. Όπως οργανωθούν Σεμινάρια τελειοποιήσεως και (επιμορφώσεως) για τους Αρχιτέκτονες και τους Καθηγητές.
 16. Όπως συγκληθούν Ομάδες Αρχιτεκτόνων, Τεχνικών και Ειδικών των Ανθρωπιστικών και των Οικονομικών Επιστημών, εν όψει της ολοκληρωμένης μελέτης συγκεκριμένων περιπτώσεων.
 17. Όπως δημιουργηθούν, με την ευθύνη Αρχιτεκτόνων, Κέντρα ή Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Ερευνών, για να αναπτύξουν την βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα.
 18. Όπως εκφρασθή η ελπίδα στις χώρες που τώρα αναπτύσσονται, να δημιουργήσουν δικές τους Αρχιτεκτονικές Σχολές και να ζητήσουν την τεχνική βοήθεια στην οργάνωση και την λειτουργία αυτών των Εκπαιδευτικών Κέντρων και στην αποστολή Καθηγητών κι ακόμη, ν’ αναπτυχθούν για χάρη τους αναλυτικά προγράμματα-τύποι και ιδρυθούν Κέντρα Συλλογής Στοιχείων και Πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τος.
 19. Όπως η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (U.I.A.) εξασφαλίση μόνιμες επαφές με την Διεθνή Ένωση Σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής για όλα τα θέματα που αναφέρονται στα προγράμματα σπουδών, στα προγράμματα ανταλλαγών, σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και στις υποτροφίες.
 20. Όπως ενθαρρυνθή η δημοσίευση για την χρήση των Αρχιτεκτονικών Σχολών, ενός διεθνούς φυλλαδίου πληροφοριών και στοιχείων.
 21. Όπως ιδρυθή στους κόλπους της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων (U.I.A.) ένας μόνιμος Οργανισμός Μελέτης Προβλημάτων της Αρχιτεκτονικής Παιδείας”.

Μένει τώρα να σημειώσω ότι όσα σήμερα καταχώρησα στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας τα απέσπασα από σχετικό δημοσίευμα του περιοδικού “Τεχνικά Χρονικά”, επισήμου οργάνου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Οκτώβριος 1965, Σελ. 83-84).

Κώστας Π. Παντελόγλου