Image

Μερικά δημοσιεύματά μου που αφορούν τα χρόνια 1975-1978 (την πρώτη δημοτική περίοδο μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών) που ήμουν εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων

kppΚαι μια νέα στήλη καθιερώνω στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, τίτλος της: “Για την Πόλη των Αθηνών και τον Δήμο των Αθηναίων”. Την νέα αυτή στήλη επιβάλλει η σημασία του θέματος από την μια, αλλά και από την άλλη η δυνατότητά μου θαρρώ να το προσεγγίζω.

Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων εκλέχτηκα στις πρώτες Δημοτικές Εκλογές μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών, εκείνες της 30ης Μαρτίου 1975, με την νικηφόρο “Δημοκρατική Συνεργασία”, που είχε επικεφαλής τον εκλεγέντα Δήμαρχο Γιάννη Παπαθεοδώρου.

Σε γραφτό μου με τίτλο “Ορισμένα για τον φασισμό και την δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών“, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας” στις 9 Οκτωβρίου 2013, έχω αναφερθεί στις συνθήκες που υπήρχαν τότε στην χώρα και στην γνώμη που διετύπωσα ως προς το πρακτέο από τις δυνάμεις της κοινωνικοπολιτικής πρωτοπορίας – κατ’ ανάλογον τρόπο κινήθηκα και για την Πόλη των Αθηνών και για τον Δήμο των Αθηναίων.

Στα ογκώδη Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων των χρόνων 1975-1978 έχει βρει την αποτύπωσή της η γνώμη μου για σειρά όλη ζητημάτων της Πόλης των Αθηνών και του Δήμου των Αθηναίων, εν μέρει όμως μόνο η όλη δραστηριότητά μου γι’ αυτά, τα στοιχεία που προσεκόμιζα προς στήριξιν της γνώμης μου και της δραστηριότητάς μου, δραστηριότητας πολύωρης καθημερινά και αμισθί φυσικά (τιμητικόν και άμισθον το αξίωμα τότε)…

Μόνιμη επωδός των παρεμβάσεών μου σε όλα τα ζητήματα τόσο της Πόλης όσο και του Δήμου η ανάγκη της πλατιάς δημοσιότητας προς ενημέρωσιν όλων των Αθηναίων και των αρμοδίων – ήταν άλλωστε τούτο προεκλογική μας υπόσχεση, διότι αλλιώς δεν μπορείς να έχεις ούτε επιστημονική μελέτη των ζητημάτων, ούτε συμμετοχή όλων στις υποθέσεις της Πόλης και του Δήμου, που επίσης ήταν προεκλογικές μας υποσχέσεις.

Ο καιρός περνούσε, το Ενημερωτικό Δελτίο του Δήμου Αθηναίων δεν έλεγε να κάνει την εμφάνισή του, ο “Ριζοσπάστης” δεν δημοσίευε τα τόσο κατατοπιστικά σημειώματά μου, στον αστικό τύπο δεν θέλησα να δώσω προς δημοσίευσιν παρά που μου το ζήταγαν επίμονα (και δεν το έχω κάνει ποτέ μέχρι σήμερα αυτό για κανένα ζήτημα), τα διατυπούμενα στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πολύ λίγο έβρισκαν την θέση τους στις εφημερίδες όλων των πολιτικών κατευθύνσεων – έτσι αποφάσισα να δώσω προς δημοσίευσιν ορισμένα πράγματα στα “Τεχνικά Χρονικά”, το επίσημο όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στην Αντιπροσωπεία του οποίου είχα εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της “Δημοκρατικής Συνεργασίας” στις εκλογές της 20ης Ιουλίου 1975, αλλά και στην “Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, το επίσημο όργανο των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος το κατά μήνα εκδιδόμενο από την Κεντρική τους Ένωση.

Ξεκίνησα την άνοιξη του έτους 1977, τα “Τεχνικά Χρονικά” έκαναν μήνες να δημοσιεύσουν ένα πρώτο κείμενο που τους έστειλα, η “Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως” δημοσίευσε στα τεύχη της του Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 1977 όσα της έστειλα, η δημοσίευση όμως στο τεύχος του Σεπτεμβρίου έμεινε ανολοκλήρωτη σε κόμμα διακοπείσα, μηδέποτε δημοσιευθέντος του υπολειπομένου μεγαλυτέρου του δημοσιευθέντος μέρους της.

Έτσι αναπόφευκτα οδηγήθηκα στα “Δημοτικά Ζητήματα”, την δικιά μας έπαλξη επί των Δημοαθηναϊκών κατ’ αρχήν και των Αυτοδιοικητικών γενικότερα πραγμάτων εν συνεχεία, που ξεκίνησαν την διαδρομή τους τον Ιούνιο του έτους 1978, ενώ ήμουν ακόμη Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, και φτάνουν ως τις μέρες μας – ενώ παράλληλα πυροδοτήθηκε και μια εκτεταμένη περί τα Αυτοδιοικητικά δραστηριότητά μας που έδωσε ένα μεγάλο πλήθος εργασιών μου, 450 συνολικά Ντοσσιέ, αλλά και δημοσιεύματα και εργασίες και επί άλλων τομέων του Δημοσίου Βίου, μαζί φυσικά και τον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, έντυπο από τον Αύγουστο του 1984 και ηλεκτρονικό από τον Οκτώβριο του 2013 σε καθημερινή βάση.

Στο γραφτό μου λοιπόν αυτό, με το οποίο εγκαινιάζω την νέα αυτή στήλη του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας”, θα καταγράψω δημοσιεύματά μου στην “Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”, στα “Τεχνικά Χρονικά”, αλλά και στα “Δημοτικά Ζητήματα”, που αφορούν τα χρόνια 1975-1978 που ήμουν εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων – τα δημοσιεύματα αυτά συνθέτουν αποσπάσματα από ομιλίες που έχω κάνει σε Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, σε κάποιες περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει σημειώνω περί τίνος πρόκειται. Και το κάνω τούτο όχι μόνο ως συμβολή στην απλή γνώση της ιστορίας, αλλά και διότι συνιστούν ένα τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων στα οποία αναφέρονται και μπορούν να βοηθήσουν στην συναγωγή συμπερασμάτων για το χτες, πράγμα που το θεωρώ προϋπόθεση διεξόδου από την σημερινή κατάσταση, όπως και τότε εισαγωγικά σε κάθε τέτοιο δημοσίευμά μου εσημείωνα.

Επί το έργον λοιπόν:

  1. “Δημοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας για την Πολεοδομική Ανάπλαση Προσφυγικών Οικισμών” (Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Προσφυγικό Συνέδριο που συνήλθε στο Δημαρχείο των Αθηνών στις 24 και 25 Απριλίου 1977), Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Απρίλιος 1977, Σελ. 483-486.
  2. “Μερικά για το Κέντρο Αθηναϊκών Μελετών”, Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Μάιος 1977, Σελ. 643-647.
  3. “Δημοσιότητα στα Δημο-Αθηναϊκά Ζητήματα!”, Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ιούνιος 1977, Σελ. 803-821.
  4. “Για ένα καινούργιο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στον Δήμο Αθηναίων”, Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ιούλιος 1977, Σελ. 963-971.
  5. “Δημοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας για την Πολεοδομική Ανάπλαση Προσφυγικών Οικισμών” (Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Προσφυγικό Συνέδριο που συνήλθε στο Δημαρχείο των Αθηνών στις 24 και 25 Απριλίου 1977), Τεχνικά Χρονικά, Ιούλιος-Αύγουστος 1977.
  6. “Μερικά σχετικά με τα Οικονομικά και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων”, Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Σεπτέμβριος 1977, Σελ. 1283-1340.

Τελειώνει εδώ το πρώτο μέρος του γραφτού μου με το θέμα του τίτλου. Αύριο στο δεύτερο μέρος αυτού θα καταγράψω τα σχετικά δημοσιεύματά μου στα “Δημοτικά Ζητήματα”.

Κώστας Π. Παντελόγλου