Image

Μερικά δημοσιεύματά μου που αφορούν τα χρόνια 1975-1978 (την πρώτη δημοτική περίοδο μετά την δικτατορία των συνταγματαρχών) που ήμουν εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων .2

5
λεπτά ανάγνωσης

kppΣυνεχίζω σήμερα εδώ, στον “Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας”, καταχωρώντας το δεύτερο μέρος του γραφτού μου με το θέμα του τίτλου – σ’ αυτό το δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται τα δημοσιεύματά μου που αφορούν τα χρόνια 1975-1978 που ήμουν εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και αναφέρονται στην Πόλη των Αθηνών και τον Δήμο των Αθηναίων, δημοσιεύτηκαν όμως στα “Δημοτικά Ζητήματα”, την δικιά μας έπαλξη επί των Δημοαθηναϊκών και Αυτοδιοικητικών πραγμάτων, το έτος 1978 ή λίγο μεταγενέστερα, συντειθέμενα σε κάθε περίπτωση από αποσπάσματα ομιλιών που έχω κάνει σε Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων· σε κάποιες περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει, σημειώνω περί τίνος πρόκειται.

Για την Πόλη των Αθηνών και τον Δήμο των Αθηναίων έχω φυσικά δημοσιεύσει έκτοτε και άλλα δημοσιεύματα και εργασίες, που ωστόσο δεν υπάγονται στο θέμα του τίτλου – γι’ αυτά θα κάνω λόγο μια άλλη φορά.

Προσθέτω όμως τώρα εδώ ότι μεγάλος αριθμός ομιλιών μου σε Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, τα χρόνια που ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος, δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας και φυσικά οι σημειώσεις μου, τα στοιχεία και η βιβλιογραφία, στην οποία στηριζόμουν για όσα έλεγα, το ίδιο. Εκτιμώ πως μια εργασία με το σύνολο των ομιλιών και παρεμβάσεών μου στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων τα χρόνια 1975-1978, με τις απαραίτητες σημειώσεις και την σχετική βιβλιογραφία, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και όχι μόνο στους μελετητές. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου και από μια μικρότερης έκτασης εργασία που συνέθεσα απ’ αυτό το πνεύμα εμφορούμενος· τίτλος της:

Ωρισμένα Ζητήματα Σημασίας
σχετικά με την Καθαριότητα στον Δήμο Αθηναίων

ομιλίες μου στο δημοτικό συμβούλιο και γραφτά μου
κατά την χρονική περίοδο 1975-1978, για ένα φλέγον
– πάντοτε επίκαιρο – πρόβλημα, χρήσιμα και σε
δήμους άλλων μεγάλων αστικών κέντρων και στα συλλογικά
όργανα της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς χάραξιν, διεκδί
κησιν και υλοποίησιν μιας άλλης, διαφορετικής πολιτικής

3 Ντοσσιέ

Η νέα στήλη του “Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας”, με τίτλο “Για την Πόλη των Αθηνών και τον Δήμο των Αθηναίων”, θα μου δώσει την δυνατότητα να αναφερθώ σε πολλά, καθώς το νιώθω και υποχρέωση, ωστόσο τώρα περιορίζομαι στην καταγραφή των δημοσιευμάτων μου στα “Δημοτικά Ζητήματα” των σχετικών με το θέμα του τίτλου:

7) “Μερικές Σημειώσεις για Ζητήματα Σημασίας σχετικά με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 1, 30 Ιουνίου 1978, Σελ. 1-16

[Το γραφτό μου αυτό φέρει ημερομηνία 2 Μαρτίου 1978 και δεν δημοσιεύθηκε στον “Ριζοσπάστη” και στην “Επιθεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως”. Είχε κατατεθεί στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η κατάθεσή του όμως δεν ανακοινώθηκε και δεν περιλήφθηκε στα Πρακτικά. Δημοσιεύτηκε ωστόσο στο “Δελτίο” του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος μετά την κυκλοφορία του ως “Δημοτικά Ζητήματα .1”]

8) “Μερικές Σημειώσεις για το Ζήτημα του Δημοτικού Προϋπολογισμού”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 2, 20 Ιουλίου 1978, Σελ. 1-8.

9) “Σχετικά με τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 2, 20 Ιουλίου 1978, Σελ. 9-21.

10) “Μερικά για το Κέντρο Αθηναϊκών Μελετών”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 3, 25 Σεπτεμβρίου 1978, Σελ. 4-10.

11) “Δημοσιότητα στα Δημο-Αθηναϊκά Ζητήματα!”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 3, 25 Σεπτεμβρίου 1978, Σελ. 11-29.

12) “Ανάγκη για ένα καινούργιο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στον Δήμο Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 3, 25 Σεπτεμβρίου 1978, Σελ. 30-38.

13) “Μερικά για Ζητήματα Σημασίας σχετικά με την Καθαριότητα στον Δήμο Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 4, 10 Οκτωβρίου 1978, Σελ. 1-54.

14) “Μερικά σχετικά με απαιτούμενες ενέργειες για κάποια αντιμετώπιση από την μεριά του Δήμου των “Ρυθμιστικών” Επεμβάσεων στον χώρο των Αθηνών”, (μετά πινάκων των δημοσιευμάτων των σχετικών με το Χωροταξικό Σχέδιο της Πόλεως των Αθηνών), Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 5, 30 Νοεμβρίου 1978, Σελ. 1-31.

15) “Δημοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας για την Πολεοδομική Ανάπλαση των Προσφυγικών Οικισμών” (Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Προσφυγικό Συνέδριο που συνήλθε στο Δημαρχείο Αθηνών στις 24 και 25 Απριλίου 1977), Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 6, 18 Ιανουαρίου 1979, Σελ. 3-6.

16) “Μερικά σχετικά με τους Ελεύθερους Χώρους και το Πράσινο”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 6, 18 Ιανουαρίου 1979, Σελ. 7-15.

17) “Μερικά για μια συμβολή του Δήμου Αθηναίων στην διάδοση της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 7, 17 Φεβρουαρίου 1979, Σελ. 4-9.

18) “Μερικά για το Φωταέριο και την Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ)”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 7, 17 Φεβρουαρίου 1979, Σελ. 10-15.

19) “Μερικά για μια συμβολή του Δήμου Αθηναίων στην αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 8, 30 Μαρτίου 1979, Σελ. 7-8.

20) “Μερικά για το ζήτημα των Παιδικών Σταθμών”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 8, 30 Μαρτίου 1979, Σελ. 9-11.

21) “Μερικά σχετικά με την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Δήμων Αθήνας-Σόφιας”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 9, 30 Απριλίου 1979, Σελ. 8-13.

22) “Μερικά για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 10, 30 Μαΐου 1979, Σελ. 11-14.

23) “Μερικά για τους Εργαζόμενους, τον Δήμο Αθηναίων και το Πρόβλημα της Ακρίβειας”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 10, 30 Μαΐου 1979, Σελ. 11-14.

24) “Μερικά για τις Συγκοινωνίες, την Κυκλοφορία και τον Δήμο Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 11, 10 Ιουνίου 1979, Σελ. 7-14.

25) “Μερικά για Ζητήματα Αποχουντοποίησης και Δημοκρατίας σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 12, 30 Ιουλίου 1979, Σελ. 4-14.

26) “Μερικά σχετικά με το Ζήτημα του Γκαράζ της Πλατείας Κλαυθμώνος”, Δημοτικά Ζητήματα, Φυλλάδιο 13, 30 Αυγούστου 1979, Σελ. 7-14.

Κώστας Π. Παντελόγλου