Τι χρειάζεται η αναφορά σε οικονομικά δεδομένα του πληθυσμού της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ;

3
λεπτά ανάγνωσης

Μια παράγραφος της Θεώρησης που συνοδεύει την Αιτιολογική Έκθεση της Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, αναφέρεται σε οικονομικά δεδομένα του πληθυσμού της Νέας Φιλαδέλφειας – κι εγώ αναρωτιέμαι: τι χρειάζεται η αναφορά (μάλιστα με στοιχεία του 1991 και του 2001) στους εργαζόμενους και τους άνεργους της Ελλάδας, της Αττικής και της πόλης μας, προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας;

Τι χρειάζεται να διαβάζεις σε πίνακες πόσοι από τους εργαζόμενους της πόλης, της Αττικής και της Χώρας εργάζονταν στον πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας το 1991 και το 2001, προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας;

Τι χρειάζεται να διαβάζεις πόσοι εργάζονταν στην Χώρα, στην Αττική, και στην πόλη μας κατά κλάδο, δηλαδή: στην γεωργία κτηνοτροφία δασοκομία κλπ – στην αλιεία – στην εξόρυξη – στην βιομηχανία – στην ενέργεια – στις κατασκευές – στο εμπόριο – στον τουρισμό – στις μεταφορές – στις υπηρεσίες αιχμής – στον λοιπό τριτογενή τομέα – το 2001, προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας;

Τι χρειάζεται να διαβάζεις πόσοι από τους εργαζόμενους της πόλης μας, της Αττικής και της Χώρας εργάζονταν το 2001: στην βιομηχανία τροφίμων ποτών και καπνοβιομηχανία – στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων – στην παραγωγή χαρτιού και προϊόντων του και εκτυπωτικές δραστηριότητες – στην παραγωγή κωκ προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων – στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων – στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες – στην κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά – στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων – στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού – στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών – στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών – στις λοιπές βιομηχανίες – προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας;

Τι χρειάζεται να διαβάζεις πόσοι από τους εργαζόμενους της Χώρας, της Αττικής και της πόλης μας εργάζονταν το 2001: στο εμπόριο συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών, λιανική πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα οχήματα – στο χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών – στο λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης – προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας;

Αλλά ας σταματήσω εδώ, θα συνεχίσω μια άλλη φορά μ’ αυτή την παράγραφο της Θεώρησης που συνοδεύει την Αιτιολογική Έκθεση της Νομοθετικής Ρύθμισης όσον αφορά το Γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια – επί του παρόντος ρωτώ: Πού το πάει η «Οικογένεια της ΑΕΚ» και οι φωστήρες της «Επιστήμης» και της Κυβέρνησης που συμπράττουν μαζί της; Οφείλουμε όλοι να σκεφθούμε, όντας σε εγρήγορση, σημαίνοντας συναγερμό!

Αυτά που διαβάζουμε, τα οποία μάλιστα έχουν περιβληθεί «ένδυμα» δημοσίου εγγράφου, δεν έχουν λογική! Τι χρειάζονται όσα προανέφερα, προκειμένου ν’ αποκτήσει Γήπεδο η ΑΕΚ στα χρόνια μας στον χώρο που παλαιότερα της είχε παραχωρηθεί;

Κώστας Π. Παντελόγλου