Image

Γιατί απαγορεύεται να γίνει πάρκινγκ στο Πάρκο Μικρασιατών;

Δύο είναι οι διατάξεις που απαγορεύουν το υπόγειο πάρκινγκ στο Πάρκο Μικρασιατών.

Η μία είναι το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη έκταση ως χώρο πρασίνου.

Στους χώρους πρασίνου, σύμφωνα με το ΠΔ 59/2018, όπως ισχύει, επιτρέπονται οι εξής εγκαταστάσεις, εφόσον προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό:

 • Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
 • Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
 • Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.
 • Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)
 • Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών
 • Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών
 • Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)

Η δεύτερη ρύθμιση που απαγορεύει το πάρκινγκ είναι το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του προσφυγικού συνοικισμού (ΦΕΚ Δ’ 467/18-06-2001) που προβλέπει ότι:

Άρθρο 1: Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός ο προσφυγικός συνοικισμός […] που περικλείεται από τις οδούς Τυάννων, Αφών Γεωργιάδη, Ατταλείας, Καππαδοκίας, Φωκών, Ιωνίας, Φαναρίου, παράλληλος Ποδονίφτη (αδιάνοικτος δρόμος), Ειρήνης, Ν. Τρυπιά, Εθν. Αντιστάσεως, Κοιμ. Θεοτόκου, Βρυούλων, Μαιάνδρου και Τυάννων […]

Άρθρο 2: Στον κατά το προηγούμενο άρθρο παραδοσιακό προσφυγικό οικισμό καθορίζονται χρήσεις γης ως εξής:

1. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Δεκελείας από τη συμβολή της με τις οδούς Ειρήνης και Νίκου Τρυπιά έως τη διασταύρωσή της με τις οδούς Ατταλείας και Αφών Γεωργιάδη […] καθορίζονται χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 ΠΔ (Δ’ 166) με εξαίρεση:

 • Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες
 • Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
 • Πρατήρια βενζίνης
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

Ο Σωτήρης Κοσκολέτος κάνει μια σοβαρή λαθροχειρία στην εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή: ονομάζει το Πάρκο Μικρασιατών “Οικοδομικό Τετράγωνο”, το αριθμεί ως 132Β (λες και το Πάρκο Μικρασιατών είναι ουρά του Ο.Τ. 132, που βρίσκεται εκτός προσφυγικού συνοικισμού… [Δεκελείας, Εφέσου, Λαμπράκη, Αφών Γεωργιάδη]) και άρα θεωρεί ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει ως “κοινόχρηστο χώρο” (άρθρο 7 του ΠΔ 59/2018), όπου πράγματι επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις τα υπόγεια πάρκινγκ.

Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ιδού: Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών”.

Όπως κι αν το πάρουμε με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ στο Πάρκο Μικρασιατών, άρα εξαρχής δεν νομιμοποιείται ο δήμος να διεκδικήσει χρηματοδότηση για παράνομη κατασκευή.

Εκτός βεβαίως αν κάποιος είναι έτοιμος να καταργήσει το ΠΔ προστασίας του προσφυγικού συνοικισμού και ο Σωτήρης Κοσκολέτος απλώς μεθοδεύει βιαστικά κάτι που του υπαγορεύτηκε από κάποιον που θέλει να κερδίσει λίγο χρόνο. Από ποιον; Θα δούμε τα ενδεχόμενα σε επόμενο επεισόδιο…

π.