Image

Εν κρυπτώ η διαπαραταξιακή επιτροπή για το Άλσος

Το παζάρι του δημοτικού συμβουλίου της 24/2 για τη σύνθεση της “διαπαραταξιακής επιτροπής” που θα παράξει την “πλατιά συναίνεση” για την τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης του Άλσους προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων με το μανδύα της ΑΕΚ ήταν μακρύ, βασανιστικό, τραγελαφικό και δημόσιο. Όπως γράψαμε χθες, η διοίκηση, με πρωτοβουλία Παντελή Γρετζελιά, επιχείρησε να μεταθέσει στην όλη αντιπολίτευση το βάρος της περαιτέρω κατακρεούργησης του Άλσους.

Η “αριστερή” αντιπολίτευση σήκωσε εν μέρει το γάντι, αλλά έχει κι αυτή το ίδιο πρόβλημα με τη διοίκηση: δεν μπορεί να πει όχι προς τα πάνω, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα από κάτω. Ως εκ τούτου, έπρεπε κάπου να πιαστεί. Ο Γιώργος Ανεμογιάννης, δημοτικός σύμβουλος της Δύναμης Πολιτών, αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να επιλύσει με πονηριά το πρόβλημα: επικαλέστηκε τον αντιαυτοδιοικητικό νόμο Θεοδωρικάκου (Ν. 4623/19, που τροποποίησε το άρθρο 74 του “Καλλικράτη”, αλλοιώνοντας την αντιπροσωπευτικότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής), για να στηρίξει την άποψη ότι στην επιτροπή θα έπρεπε να έχει πλειοψηφία η διοίκηση, ώστε να μπορεί η παράταξή του με την ησυχία της να νίψει τας χείρας της ως προς την εισήγηση που θα έρθει στο ΔΣ. Την άποψη Ανεμογιάννη (και Βασιλόπουλου) υιοθέτησαν Βούρος, Κωνσταντινίδης, Τομπούλογλου και οι “ανεξάρτητοι” κι η μακρά συζήτηση βασίστηκε στην ερμηνεία του.

Ωστόσο στις 26/2 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση του ΔΣ για τη συγκρότηση της επιτροπής. Η απόφαση δεν έχει και μεγάλη σχέση με όσα συζητήθηκαν, αφού επικαλείται ως νομιμοποιητική βάση το άρθρο 70 του Ν. 3852/10:

1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητας του. […]

2. […] Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. […]

4. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του δημοτικού συμβουλίου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέματα που εισάγει προς συζήτηση η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής, παραπέμπονται σε επιτροπή μόνο αν τη σχετική απόφαση λάβει η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Εν ολίγοις, οι ad hoc επιτροπές που επιτρέπει ο νόμος δεν συγκροτούνται με τον ίδιο τρόπο που συγκροτούνται οι τακτικές επιτροπές, με εκπροσώπηση μόνο των παρατάξεων δηλαδή, ενώ μπορεί να συγκροτηθούν ακόμη και για να ανατρέψουν εισηγήσεις των τακτικών επιτροπών, αν το κρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Καμία σχέση με τον νόμο Θεοδωρικάκου δηλαδή…

Αυτό που επικαλείται ως νομιμοποιητική βάση η δημοσιευθείσα απόφαση είναι αυτό που πρότεινε ο Παντελής Γρετζελιάς, αλλά και η Δανάη Εμμανουήλ από τη Δύναμη Πολιτών. Ο έμπειρος Γρετζελιάς, αφού βρέθηκε ενώπιον της σύμπραξης (για διαφορετικούς λόγους) των παρατάξεων Βούρου-Κωνσταντινίδη-Βασιλόπουλου-Τομπούλογλου, αποχώρησε μαζί με την υπόλοιπη παράταξή του. Αν και νομικός, προτίμησε να μη βάλει στο τραπέζι το νομικό ζήτημα, διότι η αποχώρηση εξασφάλιζε μια λύση σ’ ένα δικό του πρόβλημα: με το προκρινόμενο σχήμα, δεν θα φαινόταν αρκετά ρυθμιστής, ενώ κινδύνευε να λερώσει τα χέρια του με τις πιθανές αντιρρήσεις που θα εκφράσει η Δύναμη Πολιτών για να ικανοποιήσει, με τη σειρά της, το αριστερό σκέλος του ακροατηρίου της. Πιο απλή λύση για τον Παντελή Γρετζελιά, να μη χρεωθεί την ίδια τη συζήτηση, παρά να ψηφίσει υπέρ της τροποποίησης όπως θα έρθει στο ΔΣ – γιατί μην έχετε αμφιβολία ότι έχει αλλάξει η άποψη του Παντελή Γρετζελιά ότι το Άλσος είναι οικόπεδο, μια άποψη που εκφράζει με συνέπεια εδώ και δεκαετίες. Στο μεταξύ, υπάρχει το ισχυρό ενδεχόμενο να εκθέσει τις ασυνέπειες των λοιπών παρατάξεων της αντιπολίτευσης ενισχύοντας τη θέση του.

Ποια ήταν, επομένως, η ουσία της από κοινού απόφασης των παρατάξεων του Γιάννη Βούρου, του Αριστείδη Βασιλόπουλου, του Χάρη Τομπούλογλου, του ενσωματωμένου στη δημοτική αρχή Τάσου Κωνσταντινίδη και των “ανεξάρτητων”; Να αποκλειστούν από την επιτροπή τόσο οι αρμόδιοι υπαλλήλοι όσο και η κοινωνική εκπροσώπηση και να κρατήσουν για τον εαυτό τους τη δυνατότητα να χειριστούν την κοινή γνώμη με τον έλεγχο των εξερχομένων πληροφοριών από τη διαδικασία.

Θα πείτε ότι αποφάσισαν πως θα τηρούνται τουλάχιστον πρακτικά, και ισχύει. Όμως, στα απαράμιλλα ελληνικά του πολιτικού σκέλους της απόφασης όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, “κατά τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής θα τηρούνται απομαγνητοφωνημένα [sic] πρακτικά που θα κοινοποιούνται εν συνεχεία στους συμμετέχοντες, στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε ενδιαφερόμενο”.

Άρα τα πρακτικά δεν θα αποκτήσουν ευρεία δημοσιότητα όσο η συζήτηση συνεχίζεται, ούτε θα γίνει μετάδοση των συνεδριάσεων στο YouTube, όπως ετέθη από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους χωρίς ν’ ακουστεί καμιά άρνηση, ενώ η απόφαση δεν ορίζει την προθεσμία που απαιτεί ο νόμος.

Η λογική όλων των συμμετεχόντων στη “διαπαραταξιακή” επιτροπή αποδείχτηκε ήδη με την πρώτη εν κρυπτώ συνεδρίασή της: Απ’ τη μεριά της δημοτικής αρχής δεν προηγήθηκε δημόσια ανακοίνωση, δεν εξασφαλίστηκε η μετάδοση στο YouTube, δεν δημοσιεύτηκε κάποια εισήγηση. Δύο “αντιπολιτευόμενοι” συμμετέχοντες βγήκαν εκ των υστέρων στα social media για να ενημερώσουν με τηλεγραφήματα (ξεχωρίζει η … υπεύθυνη στάση του Γιάννη Ουσταμπασίδη), ενώ ο τρίτος, ο Άρης Βασιλόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα τη δική του τοποθέτηση, χωρίς να ιδρώσει καθόλου που δεν μετέφερε στην κοινή γνώμη της πόλης τι πράγματι συνέβη και τι ακούστηκε στη συνεδρίαση και από ποιον.

Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της “διαπαραταξιακής” (σε άγνωστη ημερομηνία, προφανώς), στην οποία οι παρατάξεις της “αντιπολίτευσης” θα είναι πλέον ενήμερες για τις μελέτες που επιχείρησε να κρύψει κάτω απ’ το χαλάκι του Γιάννη Βούρου η πλευρά Μελισσανίδη, περιμένουμε να δούμε αν κάποιος εκ των μελών της επιτροπής θα έχει την ευθιξία να αλλάξει κατεύθυνση. Αλλά δεν έχουμε και προσδοκίες.

ΥΓ. Θα επανέλθουμε. Έχει κι άλλες πτυχές το ζήτημα…

π.

1 Comments Text