Image

Κινδυνεύει από πλημμύρα η Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα;

4
λεπτά ανάγνωσης

Ακούγονται πολλά και διάφορα άχρηστα, επικίνδυνα κι άσχετα γύρω από το ερώτημα του κινδύνου πλημμύρας στη ΝΦ-ΝΧ, από πολλούς και διάφορους ανευθυνοϋπεύθυνους, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, στα κοινωνικά δίκτυα και στα καφενεία.

Θα επισημάνουμε καταρχάς το προφανές: Ρέμα είναι κάθε φυσική διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης και αγωγός των νερών της βροχής, του χιονιού (μετά την τήξη) και των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους αποδέκτες μεγαλύτερης χωρητικότητας, φυσικούς ή τεχνητούς, (άλλα ρέματα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα κλπ.) που βρίσκονται σε χαμηλότερες στάθμες. Εν ολίγοις, όσο υπάρχουν βροχές, θα υπάρχουν και ρέματα. Καταργώντας τα ρέματα, δε θα καταργήσουμε τις βροχές, και το νερό κάπως θα πρέπει να διοχετεύεται προς τα κατάντη. Αν δεν του αφήσουμε χώρο, κατά τον τρόπο που προνόησε η φύση, το νερό θα πλημμυρίζει σπίτια και μαγαζιά και θα θέτει σε κίνδυνο ζωές.

Μήπως τότε να καταργούσαμε τις βροχές; Είναι κι αυτό μια ιδέα – θα μπορούσαμε τότε να πάψουμε να απασχολούμαστε με το ζήτημα, διότι χωρίς νερό δεν υπάρχουν κι άνθρωποι…

Η πόλη μας χτίστηκε το 1924 σε μια γόνιμη μεσοποταμία – απ’ τα δυτικά της κυλούσε ο Κηφισός και από τα ανατολικά της ο Ποδονίφτης. Ο προσφυγικός συνοικισμός, στις αρχικές του διαστάσεις κτίστηκε σε ικανές αποστάσεις από τα δύο ποτάμια και έτσι δεν έχει πλημμυρίσει ποτέ στα 90 χρόνια της ιστορίας του.

Η χώρα μας, όντας υποχρεωμένη να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων πλημμύρας, προχώρησε τελευταία στην κατάρτιση χαρτών όπου καταγράφεται ο πλημμυρικός κίνδυνος, βάσει υδραυλικών μοντέλων γενικής αποδοχής, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Τους χάρτες κατάρτισε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και σήμερα αποτελούν τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης (ΦΕΚ 2693/Β/2018). Ανάμεσα στ’ άλλα, καταγράφηκε και ο κίνδυνος πλημμύρας από τον Κηφισό και τον Ποδονίφτη. Τι αναφέρεται εκεί για τον Ποδονίφτη, που οι ανευθυνοϋπεύθυνοι θέλουν τσιμεντωμένο;

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο τμήμα του ρέματος Ποδονίφτη που εξετάζεται μέχρι το σημείο που ξεκινάει η καλυμμένη κοίτη του ρέματος προκύπτει ότι σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα. Η ευρύτερη κοίτη του ρέματος επαρκεί με αποτέλεσμα η πλημμύρα να περιορίζεται εντός αυτής.

Αυτό είναι το δεδομένο, βάσει του οποίου θα όφειλε να σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής και να ενεργεί και ο Δήμος ΝΦ-ΝΧ. Τα λοιπά είναι παρανομίες, αυθαιρεσίες, παραβάσεις καθήκοντος, έκθεση σε κίνδυνο, ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και άλλα ωραία που προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ας μην αμφιβάλλει κάθε ανευθυνοϋπεύθυνος που θέτει την υπογραφή του κάτω από τσιμεντώματα ότι οι σχετικές ευθύνες θα αναζητηθούν.

Πού μπορεί να έχουμε πλημμύρα στη ΝΦ-ΝΧ; Αρκεί να κοιτάξουμε το χάρτη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για να διαπιστώσουμε ότι τα επικίνδυνα σημεία είναι εκείνα όπου υφίσταται τεχνικό έργο “διευθέτησης” των ποταμιών της.

Ιδού και μια μεγέθυνση του επίμαχου τμήματος του χάρτη:

Εν ολίγοις, σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είναι μέρος της ελληνικής έννομης τάξης, όταν βρέξει για τα καλά, δε θα πλημμυρίσει ο Ποδονίφτης, τον οποίο θέλει να τσιμεντώσει η Περιφέρεια και υλοποιεί και τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες (καθαρισμοί κλπ.), αλλά ο Κηφισός, στο τμήμα του που έχει “διευθετηθεί”. Ο “διευθετημένος” Κηφισός εμφανίζεται ως μια μεγάλη αποτυχία των πολιτικών και των εργολάβων που τον εξαφάνισαν, αφού σύμφωνα με τα μοντέλα θα πλημμυρίσει τη μισή Αθήνα. Θα έπρεπε λοιπόν να κοιτάξουμε ποιες χρήσεις βρίσκονται σήμερα πάνω του εκεί όπου ξέρουμε ότι θα υπερχειλίσει και να τις απομακρύνουμε από εκεί ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον.

Θα μπορούσαμε να πάρουμε και τα αναλυτικότερα στοιχεία της μελέτης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δούμε πότε και ποιοι έφτιαξαν δημόσια κτίρια (σχολεία κλπ.) πάνω σε κοίτες ποταμών, που σήμερα κινδυνεύουν άμεσα από πλημμύρα και θα πρέπει να απομακρυνθούν ως εγκαταστάσεις από τα ποτάμια. Θα το κάνουμε όμως μια άλλη μέρα…

Ως τότε, ρωτάμε τη δημοτική αρχή Βούρου-“συμμαχίας των τεσσάρων” πώς προχωράνε οι διοικητικές αποβολές των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κατασκευών στα πρανή του Ποδονίφτη. Πότε θα απομακρυνθούν τα αυθαίρετα ευθύνης του δήμου μας μέσα από τη φυσική κοίτη;

π.

1 Comments Text